Οδηγίες προστασίας απορρήτου στο YouTube

Οδηγίες προστασίας απορρήτου στο YouTube

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των χρηστών μας αντιμετωπίζοντας πιθανά προβλήματα που αφορούν το απόρρητο. Οι οδηγίες προστασίας απορρήτου ισχύουν για όλους τους χρήστες σε όλο τον κόσμο. Με άλλα λόγια, ενώ το εν λόγω βίντεο μπορεί να μην παραβαίνει τους εγχώριους νόμους περί απορρήτου, μπορεί να παραβαίνει τις οδηγίες προστασίας απορρήτου του YouTube.

Οι οδηγίες προστασίας απορρήτου στο YouTube έχουν ως στόχο την προστασία του απορρήτου των χρηστών λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τη δημοσιογραφική αξία του περιεχομένου. Αν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο παραβαίνει τις Οδηγίες κοινότητας YouTube, σας παροτρύνουμε να μάθετε πώς μπορείτε να αναφέρετε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Πώς ορίζει το YouTube αν το περιεχόμενο πρέπει να καταργηθεί λόγω παραβίασης απορρήτου;

Για να εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατάργησης κάποιου περιεχομένου θα πρέπει να περιλαμβάνει μοναδικά αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της ταυτότητας ενός ατόμου, μέσω ενός συνδυασμού εικόνων, φωνής, ονοματεπώνυμου, αριθμού δελτίου ταυτότητας, αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση οικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή άλλων στοιχείων που το χαρακτηρίζουν με μοναδικό τρόπο, και να λάβουμε την καταγγελία από το εν λόγω άτομο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Για να αποφασίσουμε επίσης αν θα καταργήσουμε κάποιο περιεχόμενο για παραβίαση απορρήτου λαμβάνουμε υπόψη μας το δημόσιο ενδιαφέρον και τη δημοσιογραφική αξία του περιεχομένου, τη συναίνεση των εμφανιζόμενων προσώπων και αν οι πληροφορίες σε αυτό το περιεχόμενο είναι διαθέσιμες δημοσίως με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το YouTube επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει την τελική απόφαση για το αν έχει γίνει παράβαση των οδηγιών προστασίας απορρήτου.

Τι σημαίνει ο όρος "μοναδικά αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά";

Για να θεωρηθεί ότι ένα περιεχόμενο περιλαμβάνει μοναδικά αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς σας θα πρέπει να έχει αρκετά στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν οι άλλοι χρήστες να σας αναγνωρίσουν. Λάβετε υπόψη ότι απλώς και μόνο επειδή μπορείτε να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας σε ένα βίντεο, δεν σημαίνει ότι η ταυτότητά σας αναγνωρίζεται μοναδικά από άλλους. Το όνομά σας χωρίς κάποιο πρόσθετο πλαίσιο ή μια φευγαλέα εικόνα, για παράδειγμα, δεν θα είναι δυνατόν να προσδιορίζει μοναδικά την ταυτότητά σας.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία απορρήτου στο YouTube

Αν υποβληθεί καταγγελία για παραβίαση απορρήτου, το YouTube μπορεί να δώσει στον χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο την ευκαιρία να καταργήσει ή να επεξεργαστεί τις ιδιωτικές πληροφορίες στο βίντεό του. Θα ειδοποιήσουμε τον χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο σχετικά με την πιθανή παραβίαση και, κατά την κρίση του YouTube, θα του δοθούν 48 ώρες για να ενεργήσει σχετικά με την καταγγελία. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ο δημιουργός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία Περικοπή ή Θάμπωμα που διατίθενται στο YouTube Studio. Αν ο χρήστης που ανέβασε το περιεχόμενο επιλέξει να καταργήσει το βίντεο, η καταγγελία θα κλείσει. Αν η πιθανή παραβίαση απορρήτου παραμείνει, η ομάδα του YouTube θα εξετάσει την καταγγελία.

Η Διαδικασία υποβολής καταγγελίας παραβίασης απορρήτου αφορά, επίσης, περιπτώσεις κατά τις οποίες η άμεση κατάργηση των προσωπικών ή των οικονομικών δεδομένων είναι εγγυημένη.

Υποβολή αναφοράς για παραβίαση απορρήτου

Εάν κάποιος χρησιμοποίησε τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να το αναφέρετε με τους εξής τρόπους:

 • Αναφορά περιεχομένου που χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία: Μπορείτε να μας ζητήσετε να καταργήσουμε το περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το όνομα, τη φωτογραφία σας ή άλλα προσωπικά στοιχεία χωρίς τη συναίνεσή σας. Για να ξεκινήσετε μια αναφορά, ακολουθήστε τη Διαδικασία υποβολής καταγγελίας παραβίασης απορρήτου.
 • Αναφορά τεχνητού περιεχομένου που δημιουργείται από AI ή άλλου τεχνητού περιεχομένου που μοιάζει ή ακούγεται σαν να είστε εσείς: Αν κάποιος έχει χρησιμοποιήσει AI για να τροποποιήσει ή να δημιουργήσει τεχνητό περιεχόμενο που έχει την ίδια εμφάνιση ή ακούγεται σαν εσάς, μπορείτε να ζητήσετε την κατάργησή του. Για να πληροί τις προϋποθέσεις για κατάργηση, το περιεχόμενο θα πρέπει να απεικονίζει μια ρεαλιστική, τροποποιημένη ή τεχνητή εκδοχή του εαυτού σας. Κατά την αξιολόγηση της καταγγελίας, θα λάβουμε υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι εξής:
  • Αν το περιεχόμενο είναι τροποποιημένο ή τεχνητό
  • Αν το περιεχόμενο αποκαλύπτεται στους θεατές ως τροποποιημένο ή τεχνητό
  • Αν το άτομο μπορεί να προσδιοριστεί με μοναδικό τρόπο
  • Αν το περιεχόμενο είναι ρεαλιστικό
  • Αν το περιεχόμενο περιλαμβάνει παρωδία, σάτιρα ή προσθέτει άλλη αξία στο δημόσιο συμφέρον
  • Αν το περιεχόμενο περιλαμβάνει ένα δημόσιο πρόσωπο ή ένα γνωστό άτομο που επιδίδεται σε μια ευαίσθητη συμπεριφορά όπως εγκληματική δραστηριότητα, βία ή υποστηρίζει ένα προϊόν ή έναν πολιτικό υποψήφιο

Για να ξεκινήσετε μια αναφορά, ακολουθήστε τη Διαδικασία υποβολής καταγγελίας παραβίασης απορρήτου για τροποποιημένο ή τεχνητό περιεχόμενο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ετικέτες τροποποιημένου ή τεχνητού περιεχομένου.

Περισσότερα σχετικά με την υποβολή αναφοράς για παραβίαση απορρήτου

Παίρνουμε πολύ σοβαρά την προστασία του απορρήτου σας. Όταν αναφέρετε παραβίαση απορρήτου, δεν κοινοποιούμε ποτέ το όνομα ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο άτομο που δημοσίευσε το περιεχόμενο χωρίς την άδειά σας. Θα στέλνουμε ενημερώσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρίσει στη φόρμα καταγγελίας.

Απαιτούνται αξιώσεις πρώτου μέρους.

Δεν δεχόμαστε αξιώσεις για λογαριασμό τρίτων μερών, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Το φυσικό πρόσωπο του οποίου το απόρρητο παραβιάζεται δεν έχει πρόσβαση σε υπολογιστή ή στο διαδίκτυο.
 • Το φυσικό πρόσωπο του οποίου το απόρρητο παραβιάζεται είναι ευάλωτο.
 • Η αξίωση γίνεται από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα του ατόμου, του οποίου το απόρρητο παραβιάζεται.
 • Η αξίωση υποβάλλεται από έναν νόμιμο εκπρόσωπο του ατόμου, του οποίου το απόρρητο παραβιάζεται.
 • Το αίτημα υποβάλλεται από ένα στενό μέλος της οικογένειας εκ μέρους ενός αποθανόντος.

Δεν θα δεχθούμε καταγγελίες για παραβίαση απορρήτου που υποβλήθηκαν για λογαριασμό:

 • Άλλων μελών της οικογένειας (π.χ. σύζυγος, ξάδελφος, αδελφός, αδελφή)
 • Συνεργατών ή υπαλλήλων (τα άτομα πρέπει να υποβάλουν μόνα τους την αναφορά)
 • Μιας εταιρείας

Συμβουλές για τη συμπλήρωση μιας ολοκληρωμένης καταγγελίας για παραβίαση απορρήτου

 • Να είστε σαφείς και συνοπτικοί, έτσι ώστε η ομάδα του YouTube να μπορεί να σας εντοπίσει μέσα στο βίντεο.
 • Χρησιμοποιήστε τις χρονικές σημάνσεις για να υποδείξετε όλα τα μέρη όπου εμφανίζεστε στο βίντεο.
 • Στην περιοχή της περιγραφής, προσδιορίστε τι φοράτε ή τι κάνετε που σας ξεχωρίζει από τους άλλους μέσα στο βίντεο.
 • Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλάβατε το URL του βίντεο στην αναφορά σας. Αν αναφέρετε ένα ολόκληρο κανάλι, θα πρέπει να υποβάλετε ένα URL.
 • Αν αναφέρετε ένα σχόλιο που έγινε στην ενότητα σχολίων ενός βίντεο, επισημάνετέ το στην περιοχή της περιγραφής. Συμπεριλάβετε το όνομα χρήστη του σχολιαστή στο πεδίο ονόματος χρήστη.

Λήψη ειδοποίησης για παραβίαση απορρήτου

Κατά την κρίση του YouTube, ενδέχεται να δώσουμε σε εσάς, τον χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο, τη δυνατότητα κατάργησης ή επεξεργασίας των ιδιωτικών πληροφοριών εντός του βίντεό σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας στείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη δυνητική παραβίαση και θα έχετε στη διάθεσή σας 48 ώρες για να ενεργήσετε σχετικά με την καταγγελία. Αν καταργήσετε τη φερόμενη παραβίαση από τον ιστότοπο εντός των 48 ωρών, η καταγγελία που έχει υποβληθεί θα κλείσει. Αν η πιθανή παραβίαση απορρήτου παραμείνει στον ιστότοπο μετά από 48 ώρες, η καταγγελία θα εξεταστεί από την ομάδα του YouTube.

Αν καταργήσουμε το βίντεό σας για παραβίαση απορρήτου, μην ανεβάσετε άλλη έκδοση με τα ίδια άτομα. Αυτά τα άτομα πιθανότατα θα υποβάλουν άλλη καταγγελία για παραβίαση απορρήτου ή θα σας αναφέρουν για παρενόχληση. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των χρηστών μας και αναστέλλουμε λογαριασμούς που παραβιάζουν το απόρρητο των πολιτών.

Πώς μπορώ να ενεργήσω στην καταγγελία;

 • Μπορείτε να καταργήσετε εντελώς το περιεχόμενο της αναφοράς από τον ιστότοπο.
 • Αν το πλήρες όνομα ή άλλα προσωπικά στοιχεία κάποιου αναφέρονται στον τίτλο, την περιγραφή ή τις ετικέτες του βίντεό σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εν λόγω πληροφορίες, αν μεταβείτε στο στοιχείο Τα βίντεό μου και κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία, στο βίντεο που έχει αναφερθεί.
 • Μπορείτε να θαμπώσετε τα πρόσωπα των ατόμων που εμφανίζονται στα βίντεο.  

Οι μη ολοκληρωμένες μέθοδοι κατάργησης δεν είναι αποδεκτές και περιλαμβάνουν:

 • Ορισμό ενός βίντεο ως ιδιωτικού, επειδή ο χρήστης που το ανέβασε μπορεί να αλλάξει την κατάσταση από ιδιωτικό σε δημόσιο ανά πάσα στιγμή.

Έναρξη

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού