Правила на YouTube за поверителност

Правила на YouTube за поверителност

Отнасяме се сериозно към безопасността на потребителите си, като обръщаме внимание на потенциални проблеми, свързани с поверителността. Правилата ни за поверителност са приложими за всички потребители по света. С други думи, въпросният видеоклип може да нарушава правилата на YouTube за поверителност, въпреки че спазва законите за поверителност в държавата ви.

Правилата на YouTube за поверителност имат за цел да защитават поверителността на потребителите, като същевременно се вземат предвид обществения интерес и новинарската важност. Ако според вас съдържанието нарушава други правила на общността на YouTube, препоръчваме да научите как да подадете сигнал за неподходящо съдържание.

Как YouTube определя дали да премахне съдържание поради нарушаване на поверителността?

За да разгледаме заявката за премахване, лицето трябва да е еднозначно разпознаваемо и жалбата, подадена от това лице или негов упълномощен законен представител, трябва еднозначно да идентифицира лицето чрез комбинация от образ, глас, пълно име, номер на официален документ за самоличност, номер на банкова сметка, информация за връзка (напр. домашен адрес, имейл адрес) или друга информация, позволяваща еднозначно разпознаване. Когато определяме дали дадено съдържание да бъде премахнато поради нарушаване на поверителността, вземаме предвид обществения интерес, новинарската важност, съгласието и дали информацията е публично достъпна по друг начин. YouTube си запазва правото да вземе окончателното решение относно това, дали правилата за поверителност са нарушени.

Какво означава еднозначно разпознаваемо?

Считаме, че дадено лице е еднозначно разпознаваемо, когато във видеоклипа има достатъчно информация, позволяваща на други хора да го разпознаят. Имайте предвид, че дори и да се разпознавате еднозначно във видеоклипа, това не ви прави еднозначно разпознаваемо лице за другите. Например собствено име без допълнителен контекст или краткотрайно показване на образ вероятно няма да се счита за еднозначно разпознаване.

Как функционира процедурата на YouTube за подаване на жалба във връзка с поверителността?

При подаване на жалба във връзка с поверителността YouTube може да даде възможност на потребителя, качил въпросния видеоклип, да премахне или редактира частната информация в него. Ще уведомим потребителя, качил видеоклипа, за потенциалното нарушение и може да му предоставим 48 часа да предприеме действия по отношение на жалбата. През този период създателят може да използва инструментите за отрязване или замъгляване, които са налице в Studio. Ако потребителят, извършил качването, избере да премахне видеоклипа, жалбата ще бъде затворена. Ако потенциалното нарушение на поверителността остане, екипът на YouTube ще прегледа жалбата.

Процедурата за подаване на жалба във връзка с поверителността е приложима и в случаите, при които има основание за неотложно премахване на лични или финансови данни.

Подаване на сигнал за нарушаване на поверителността

Започнете процедурата за подаване на жалба във връзка с поверителността, ако искате да подадете такава жалба. По време на тази процедура зачитаме поверителността ви като жалбоподател. В никакъв случай няма да разкриваме на потребителя, извършил качването, самоличността ви или информацията за връзка с вас без съгласието ви. Ще изпращаме съобщенията относно тази процедура до посочения от вас имейл адрес. Добавете @support.youtube.com (например privacy+abcdefg123456@support.youtube.com) към филтъра за спам, за да не пропускате тези съобщения.

Заявленията трябва да се подават от засегнатата страна.

Приемаме заявления от името на трети страни само в следните случаи:

 • Лицето, чиято поверителност е нарушена, няма достъп до компютър.
 • Лицето, чиято поверителност е нарушена, е уязвимо.
 • Заявлението се подава от родител или законен настойник на лицето, чиято поверителност е нарушена.
 • Заявлението се подава от законен представител на лицето, чиято поверителност е нарушена.
 • Заявлението се подава от близък член на семейството от името на починало лице.

Не приемаме жалби във връзка с поверителността, изпратени от името на:

 • други членове на семейството (напр. съпруг, съпруга, братовчед/братовчедка, брат, сестра);
 • колеги или служители (физическите лица трябва да подадат сигнал лично);
 • компания.

Съвети за подаване на пълна жалба във връзка с поверителността

 • Изразявайте се ясно и кратко, за да може екипът на YouTube да ви разпознае във видеоклипа.
 • Използвайте клейма за дата и час, за да посочите всички места във видеоклипа, на които се виждате.
 • В полето за описание посочете например какви дрехи носите или какво правите, което ви отличава от другите лица във видеоклипа.
 • Не забравяйте да включите URL адреса на видеоклипа в сигнала си. Не сте задължен да включите URL адрес, ако подавате сигнал за цял канал.
 • Ако подавате сигнал за коментар в секцията с коментари на видеоклип, посочете това в полето за описание. Въведете потребителското име на лицето, публикувало коментара, в съответното поле.

Получаване на известие за нарушаване на поверителността

YouTube може да ви даде възможност да премахнете или редактирате частната информация в качения от вас видеоклип. В този случай ще ви изпратим имейл за потенциалното нарушение и ще ви дадем 48 часа да предприемете действия по отношение на жалбата. Ако премахнете предполагаемото нарушение от сайта в рамките на този период, тя ще бъде затворена. В случай че съдържанието остане там след 48 часа, жалбата ще бъде прегледана от екипа на YouTube.

Ако премахнем видеоклипа ви поради нарушаване на поверителността, не качвайте друга версия, която включва същите хора. Те вероятно ще подадат нова жалба във връзка с поверителността или сигнал за тормоз от ваша страна. Тъй като се отнасяме сериозно към защитата на потребителите си, спираме профили, които нарушават поверителността им.

Какви действия мога да предприема по жалбата?

 • Можете изцяло да премахнете от сайта съдържанието, за което е подаден сигнал.
 • В случай че нечие пълно име или друга лична информация са посочени в заглавието, описанието или маркерите на видеоклипа ви, можете да редактирате тези данни, като отворите Видеоклипове и кликнете върху бутона „Редактиране“ за видеоклипа, за който е подаден сигнал.
 • Можете да замъглявате лицата на хората, които се показват във видеоклиповете.

Не се допуска частично премахване, а именно:

 • задаване на видеоклипа като частен, тъй като потребителят, извършил качването, може да промени настройката му за поверителност по всяко време.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
4574450476607502784
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
59