Danh sách phát trên YouTube Music

Danh sách phát trên YouTube Music là một cách thú vị để khám phá các nghệ sĩ và bài hát mới.

Tìm danh sách phát trên YouTube Music

Có hai cách để tìm danh sách phát trên YouTube Music:

  • Mở trình duyệt web rồi truy cập vào youtube.com/music. 
  • Tìm kiếm từ khóa "Music" trong ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động sau đó chọn kênh "Âm nhạc" của YouTube Music. 

Cơ chế hoạt động của các danh sách phát

Danh sách phát nhạc của chúng tôi tuyển chọn các bản nhạc trên toàn YouTube bằng cách sử dụng các tín hiệu khác nhau. Các tín hiệu này đến từ công nghệ máy học, mạng xã hội, các sản phẩm và dịch vụ khác của Google cũng như thông tin do mọi người cung cấp (bao gồm cả người nghe nhạc). Các danh sách phát này đóng vai trò là một trong nhiều nguồn dữ liệu đầu vào cho hệ thống đề xuất của YouTube. Khi người nghe càng nghe nhiều một bản nhạc trong danh sách phát nhạc của chúng tôi và trên toàn YouTube thì bản nhạc đó càng dễ được đề xuất cho những người nghe khác. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?