Mga playlist ng musika sa YouTube

Ang mga playlist ng musika sa YouTube ay magandang paraan para makatuklas ng mga bagong artist at kanta.

Maghanap ng mga playlist ng musika sa YouTube

Para makakita ng mga playlist ng musika sa YouTube:

  • Bisitahin ang youtube.com/music sa isang web browser. 
  • Maghanap ng "Musika" sa YouTube mobile app > piliin ang channel ng musika sa YouTube. 

Paano gumagana ang mga playlist

Ang aming mga playlist ng musika ay kumukuha ng musika sa buong YouTube sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang signal, kabilang ang machine learning, mga social signal, mga signal mula sa iba pang produkto at serbisyo ng Google, at input ng mga tao (kabilang ang mula sa mga user namin). Ang mga playlist na ito ay nagsisilbing isa sa maraming input sa sistema ng pagrerekomenda ng YouTube. Kung mas madalas pinapakinggan ang track sa aming mga playlist ng musika at sa buong YouTube, mas malaki ang posibilidad na lumabas ito sa mga user at tagapakinig. 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?