บล็อกผู้ชมรายอื่นในแชทสด

หากไม่ต้องการเห็นข้อความของผู้ชมรายอื่นในแชทสดอีกต่อไป คุณอาจบล็อกผู้ชมรายนั้นได้ ผู้ชมรายอื่นจะไม่เห็นข้อความของคุณ เว้นแต่คุณจะโพสต์ในช่องของพวกเขาหรือช่องที่พวกเขาเป็นผู้ดูแล 

How to block users on live chat

  1. แตะข้อความของผู้ชมที่คุณต้องการบล็อก
  2. เลือกบล็อก

มีเพียงผู้ชมเท่านั้นที่จะบล็อกผู้ชมรายอื่นได้ การบล็อกผู้ใช้อาจบล็อกทั้งในผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google 

หากต้องการเลิกบล็อกผู้ใช้ ลองไปที่ myaccount.google.com/blocklist

ครีเอเตอร์และโมเดอเรเตอร์อาจซ่อนผู้ใช้จากในช่องของตนเองได้ด้วยการดูแลแชทสด
 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false