ความรับผิดชอบของครีเอเตอร์

ครีเอเตอร์คือหัวใจสำคัญของ YouTube การเป็นครีเอเตอร์นั้นส่วนหนึ่งหมายความว่าคุณเป็นสมาชิกของชุมชนขนาดใหญ่ระดับโลกที่มีอิทธิพล เราจึงต้องการความร่วมมือจากคุณเพื่อช่วยรักษาและปกป้องชุมชนที่มีชีวิตชีวาและโดดเด่นนี้ 

การเป็นครีเอเตอร์บน YouTube หมายความว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามสิ่งต่อไปนี้ 

คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์เหล่านี้ รวมถึงบทบาทที่มีต่อความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการรักษาระบบนิเวศของ YouTube ให้มีคุณภาพดี การละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจส่งผลให้วิดีโอของคุณถูกลบ ช่องได้รับประกาศเตือน ตลอดจนช่องอาจถูกจำกัดหรือถูกสิ้นสุดการใช้งานหากเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงหรือละเมิดซ้ำๆ

การสร้างรายได้จากเนื้อหา

ครีเอเตอร์ที่ต้องการสร้างรายได้จากเนื้อหาจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมต่อไปนี้ 

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ถือเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้วิดีโอที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมมีสิทธิ์สร้างรายได้ อันอาจส่งผลเสียต่อรายได้ของทุกคน 

การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจส่งผลให้คุณได้รับบทลงโทษ เช่น การปิดใช้โฆษณาในเนื้อหาหรือการระงับช่องจากการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการสร้างรายได้

การปกป้องชุมชน YouTube 

โปรดทราบว่าในฐานะครีเอเตอร์ YouTube คุณมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งในและนอกแพลตฟอร์ม หากเราพบว่าพฤติกรรมของครีเอเตอร์ในและ/หรือนอกแพลตฟอร์มเป็นภัยต่อผู้ใช้ ชุมชน พนักงาน หรือระบบนิเวศ เราอาจดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องชุมชน 

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณอัปโหลดไปยัง YouTube ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างพฤติกรรมในและ/หรือนอกแพลตฟอร์มที่เราอาจพิจารณาว่าไม่เหมาะสมและส่งผลให้มีการลงโทษ

  • มีเจตนาที่จะทำให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่น
  • มีส่วนร่วมในการละเมิดหรือความรุนแรง แสดงให้เห็นถึงความโหดร้าย หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อโกง/หลอกลวงซึ่งก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตจริง

แม้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อชุมชน YouTube และอาจทำลายความไว้วางใจระหว่างครีเอเตอร์ ผู้ใช้ และผู้ลงโฆษณา 

การละเมิดอย่างร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อชุมชนอาจส่งผลกระทบให้ได้รับบทลงโทษที่รุนแรงกว่าการบังคับใช้นโยบายมาตรฐาน ซึ่งอาจรวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ต่อไปนี้ 

  • ประสบการณ์ YouTube Originals และ YouTube Spaces: YouTube Originals อาจถูกระงับ ยกเลิก หรือนำออก นอกจากนี้ คุณอาจสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึง YouTube Space แบบป๊อปอัปและเซสชันการพบปะทางออนไลน์ด้วย
  • การสร้างรายได้ การจัดการพาร์ทเนอร์ และโอกาสในการโปรโมต: ช่องของคุณอาจสูญเสียความสามารถในการแสดงโฆษณา สร้างรายได้ และอาจถูกนำออกจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube รวมถึงสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงการจัดการพาร์ทเนอร์และการสนับสนุนครีเอเตอร์ ตลอดจนอาจถูกนำออกจากรายการช่องใน YouTube Select ด้วย 
  • การแนะนำวิดีโอ: YouTube อาจไม่แนะนำวิดีโอของคุณอีกต่อไปและคุณอาจสูญเสียสิทธิประโยชน์ เช่น การแสดงในหน้าแรก แท็บมาแรง หรือวิดีโอแนะนำให้รับชมถัดไป

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของ YouTube 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false