De invloed van videomakers op YouTube

YouTube-videomakers maken deel uit van een grote en invloedrijke community. We willen ervoor zorgen dat het YouTube-beleid duidelijk is en dat alle videomakers verantwoord omgaan met de invloed die ze in de YouTube-community hebben.

Alle video's die naar YouTube worden geüpload, moeten voldoen aan de servicevoorwaarden en de communityrichtlijnen van YouTube. Video's komen alleen in aanmerking voor het genereren van inkomsten als ze daarnaast ook voldoen aan het programmabeleid van AdSense en het YouTube-beleid voor het generen van inkomsten. Er kunnen alleen advertenties worden weergegeven bij video's die onze richtlijnen voor content die geschikt is voor adverteerders volgen. Samen vormen deze richtlijnen de gedragsregels voor uploaden, delen en inkomsten genereren op YouTube. We gebruiken waarschuwingen om onze richtlijnen te handhaven. Kanalen met te veel waarschuwingen kunnen worden beëindigd.

We willen dat alle videomakers bekend zijn met het systeem voor waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen. Daarnaast moeten ze begrijpen wat de mogelijke gevolgen zijn van ernstige overtredingen die de YouTube-community aanzienlijk schaden. Hoewel deze overtredingen zelden voorkomen, kunnen ze op alle YouTubers van invloed zijn en het vertrouwen tussen gebruikers, videomakers en adverteerders ondermijnen.

Als een videomaker acties uitvoert die het YouTube-ecosysteem en de gebruikers daarvan schaden, leggen we sancties op aan die videomaker. In dit artikel lees je wat die sancties zijn. We passen niet alleen het beleid uit dit artikel toe, maar zetten ons ook in om het YouTube-beleid beter te handhaven via een combinatie van menselijke beoordelingen en machine learning-technologie. Meer informatie over de achtergrond van deze tools vind je in de YouTube-blog voor videomakers.  

Ernstige schendingen van het YouTube-beleid

Videomakers die de YouTube-community forse schade toebrengen, kunnen de privileges en voordelen kwijtraken die ze als videomaker hebben. Verboden acties zijn onder andere: 

We weten dat onze communityrichtlijnen nuances hebben en dat elke situatie uniek is. Content kan bijvoorbeeld als een ernstige schending van onze communityrichtlijnen worden beschouwd als een videomaker een nare streek uithaalt waardoor mensen een trauma oplopen, tot geweld of haat tegen een bepaalde groep aanzet, zich wreed gedraagt of de pijn van anderen gebruikt om sensatie te veroorzaken, om zo meer weergaven of abonnees te krijgen. Aanvullende context in een video kans ons helpen de achtergrond en bedoeling van dit soort content beter te begrijpen.

Sancties voor schade aan de YouTube-community

Als een videomaker content uploadt die onze communityrichtlijnen ernstig schendt, kunnen advertenties worden opgeschort, kan de toegang tot het programma voor videomakers worden opgeheven en komt de videomaker een tijd niet in aanmerking voor Trending. Als het echter om een ernstige of herhaalde actie of een actie met kwade bedoelingen gaat, kunnen de sancties zwaarder zijn of langer gelden.

De volgende straffen kunnen tijdelijk of voor onbepaalde tijd worden toegepast, op basis van de ernst van de beoordeelde acties:

  • Premium programma's voor het genereren van inkomsten, promotie en partnerschappen voor de ontwikkeling van content: Videomakers kunnen uit Google Preferred worden verwijderd en YouTube Originals kunnen worden opgeschort, geannuleerd of verwijderd.
  • Privileges voor het genereren van inkomsten en support voor creators: Kanalen van creators kunnen de mogelijkheid verliezen om advertenties weer te geven en opbrengst te realiseren. Ze kunnen ook uit het YouTube-partnerprogramma worden verwijderd en de toegang tot support en YouTube Spaces verliezen.
  • Video-aanbevelingen: Creators komen mogelijk niet meer in aanmerking voor aanbevelingen op YouTube. Hun video's worden dan bijvoorbeeld niet meer op onze homepage, het tabblad Trending en in 'Wat je verder kunt kijken' getoond.

De sancties kunnen per geval verschillen. Ons team van beleidsexperts beoordeelt elk geval en brengt hierover advies uit. Iedere videomaker die privileges kwijtraakt, wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Meer bronnen

We vertellen je niet wat je moet maken. Iedere videomaker op YouTube is uniek en draagt bij aan de YouTube-community. We doen er echter alles aan om ervoor te zorgen dat al onze videomakers het YouTube-beleid kennen en verantwoorde beslissingen over hun content kunnen nemen.

In deze bronnen vind je meer informatie over het YouTube-beleid: 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?