Verantwoordelijkheid van creators

Creators zijn het hart van YouTube. Creators zijn lid van een grote en invloedrijke wereldwijde community. We vragen je ons te helpen deze unieke en dynamische groep te behouden en te beschermen. 

Als creator op YouTube ga je akkoord met het volgen van onze: 

Het is belangrijk dat je begrijpt wat deze richtlijnen inhouden en welke rol ze spelen in onze gedeelde verantwoordelijkheid om het ecosysteem van YouTube gezond te houden. Als je deze richtlijnen overtreedt, kan dit tot gevolg hebben dat je video's worden verwijderd, je kanaal waarschuwingen ontvangt, of dat je kanaal wordt beperkt of zelfs beëindigd in het geval van ernstige of herhaaldelijke overtredingen.

Geld verdienen met je content

Creators die inkomsten willen genereren met content moeten aanvullende richtlijnen volgen:

Door het respecteren van deze richtlijnen kunnen we voorkomen dat er inkomsten worden gegenereerd met video's die mogelijk ongepast zijn. Zulke gevallen kunnen namelijk ieders opbrengst schaden.  

Als je deze richtlijnen niet volgt, kan dit leiden tot maatregelen zoals het uitschakelen van advertenties bij je content of het opschorten van je kanaal voor deelname aan het YouTube-partnerprogramma

Meer informatie over ons beleid voor het genereren van inkomsten.

De YouTube-community beschermen 

Onthoud dat jullie als YouTube-creators je verantwoordelijk moeten gedragen op en buiten het platform. Als we zien dat het gedrag van een creator op en/of buiten het platform schadelijk is voor onze gebruikers, community, werknemers of ons ecosysteem, kunnen we stappen ondernemen om de community te beschermen. 

Los van de content die je uploadt op YouTube zijn hier enkele voorbeelden van gedrag op en/of buiten het platform dat we als ongepast beschouwen en dat tot maatregelen kan leiden:

  • Intentie om schade aan anderen toe te brengen.
  • Deelnemen aan misbruik of geweld, wreedheid vertonen of deelnemen aan frauduleus/bedrieglijk gedrag dat leidt tot feitelijk aantoonbare schade.

Hoewel dit soort gedrag zelden voorkomt, kan het veel schade toebrengen aan de hele YouTube-community en mogelijk het vertrouwen schaden van creators, gebruikers en adverteerders. 

Ernstige overtredingen die schade toebrengen aan de hele community hebben mogelijk repercussies die verdergaan dan standaard handhavingsacties. Mogelijke gevolgen zijn:

  • YouTube Originals en YouTube Spaces: YouTube Originals kan worden opgeschort, geannuleerd of verwijderd en je verliest mogelijk toegang tot YouTube Pop-up Spaces en virtuele bijeenkomsten.
  • Inkomsten genereren, partnermanagement en aanbiedingen: Je kanaal kan de mogelijkheid verliezen om advertenties weer te geven en opbrengst te ontvangen. Het kan ook uit het YouTube-partnerprogramma worden verwijderd en de toegang tot partnermanagement en creatorsupport verliezen. Je kunt ook worden verwijderd uit line-ups van YouTube Select. 
  • Video-aanbevelingen: Je video's komen mogelijk niet meer in aanmerking voor aanbevelingen op YouTube en kunnen voordelen verliezen. Ze worden dan bijvoorbeeld niet meer op onze homepage, het tabblad Trending of als aanbeveling voor volgende video getoond.

Meer informatiebronnen

In deze bronnen vind je meer informatie over het YouTube-beleid: 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?