Η επιρροή των δημιουργών στο YouTube

Οι δημιουργοί του YouTube αποτελούν μέρος μιας μεγάλης κοινότητας με επιρροή. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές του YouTube είναι σαφείς και ότι όλοι οι δημιουργοί μπορούν να χρησιμοποιούν υπεύθυνα την επιρροή τους στην κοινότητα του YouTube.

Όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν στο YouTube πρέπει να συμμορφώνονται με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τις Οδηγίες κοινότητας του YouTube. Επιπλέον, για να είναι δυνατή η δημιουργία εσόδων, τα βίντεο πρέπει να συμμορφώνονται με τις Πολιτικές προγράμματος AdSense και τις Πολιτικές δημιουργίας εσόδων YouTube. Για να είναι κατάλληλα για διαφημίσεις, τα βίντεο πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες καταλληλότητας περιεχομένου για διαφημιζόμενους. Αυτές οι οδηγίες συνολικά αποτελούν τους γενικούς κανόνες για το τι μπορείτε να ανεβάσετε, να μοιραστείτε και από ποιο περιεχόμενο μπορείτε να δημιουργήσετε έσοδα στο YouTube. Επιβάλλονται μέσω προειδοποιήσεων που, αν συσσωρευτούν, μπορεί να οδηγήσουν σε τερματισμό του καναλιού.

Εκτός από το σύστημα προειδοποιήσεων για τις παραβάσεις των Οδηγιών κοινότητας, όλοι οι δημιουργοί θα πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές συνέπειες για οποιεσδήποτε σοβαρές ή κατάφωρες ενέργειες που βλάπτουν σημαντικά την κοινότητα του YouTube. Ενώ αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες, μπορούν να επηρεάσουν όλους τους χρήστες του YouTube και να πλήξουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των χρηστών, των δημιουργών και των διαφημιζόμενων.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συνέπειες για τις ενέργειες των δημιουργών που βλάπτουν το οικοσύστημα του YouTube και τους χρήστες του. Οι πολιτικές που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο λειτουργούν συνδυαστικά με την προσπάθεια του YouTube να βελτιώσει την επιβολή των πολιτικών μας συνδυάζοντας τους μη αυτόματους ελέγχους με την τεχνολογία μηχανικής εκμάθησης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ευρύτερο πλαίσιο πίσω από αυτό το σύνολο εργαλείων στο YouTube Creator Blog.  

Σοβαρές ή κατάφωρες παραβάσεις των πολιτικών του YouTube

Οι δημιουργοί που βλάπτουν ευρύτερα την κοινότητα του YouTube μπορεί να πάψουν να έχουν πρόσβαση σε προνόμια και οφέλη δημιουργών. Οι ενέργειες που δεν επιτρέπονται είναι οι εξής: 

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν λεπτές διαφορές στις Οδηγίες κοινότητας και ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρήσουμε ότι κάποιο περιεχόμενο παραβαίνει σοβαρά ή κατάφωρα τις Οδηγίες κοινότητας αν ένας δημιουργός κάνει μια αποτρόπαια φάρσα όπου τραυματίζεται κάποιος, προωθεί τη βία ή το μίσος εναντίον μιας ομάδας, επιδεικνύει βαναυσότητα ή δραματοποιεί τον πόνο των άλλων σε μια προσπάθεια να αποκτήσει προβολές ή συνδρομητές. Το πρόσθετο ευρύτερο πλαίσιο σε ένα βίντεο μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το υπόβαθρο και την πρόθεση κάποιου από αυτό το περιεχόμενο.

Οι επιπτώσεις ζημιάς στην κοινότητα του YouTube

Αν ένας δημιουργός ανεβάζει περιεχόμενο που παραβαίνει σοβαρά τις Οδηγίες κοινότητας, μπορεί να ανασταλούν οι διαφημίσεις του, να χάσει την πρόσβασή του στο πρόγραμμα δημιουργού και να μην πληροί πλέον τα κριτήρια για να μπει στην ενότητα Ανερχόμενα για ένα χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αν η ενέργεια είναι χυδαία, επαναλαμβανόμενη ή συνδυάζεται με κακόβουλη πρόθεση, μπορεί να υπάρξουν πιο αυστηρές ή μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Οι ακόλουθες κυρώσεις μπορούν να επιβάλλονται προσωρινά ή αόριστα με βάση τη σοβαρότητα των ενεργειών υπό εξέταση:

  • Προγράμματα δημιουργίας εσόδων με επιπλέον χρέωση, προώθηση και συνεργασίες ανάπτυξης περιεχομένου: Οι δημιουργοί μπορεί να καταργηθούν από το Google Preferred. Επίσης, ενδέχεται να τίθενται σε αναστολή, να ακυρώνονται ή να καταργούνται τα YouTube Originals που έχουν δημιουργήσει.
  • Προνόμια υποστήριξης δημιουργίας εσόδων και δημιουργών: Τα κανάλια των δημιουργών μπορεί να μην έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβάλλουν διαφημίσεις, να κερδίζουν έσοδα, και πιθανώς να καταργούνται από το Πρόγραμμα συνεργατών YouTube, χάνοντας την πρόσβασή τους στην υποστήριξη και τα YouTube Space.
  • Προτάσεις βίντεο: Οι δημιουργοί ενδέχεται να μην είναι πλέον κατάλληλοι για να εμφανίζονται στις προτάσεις του YouTube, όπως στην Αρχική σελίδα, στην καρτέλα Ανερχόμενα ή στις προτάσεις για την Παρακολούθηση στη συνέχεια.

Οι επιπτώσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση. Η ομάδα των ειδικών μας για θέματα πολιτικής θα εξετάσει και θα συμβουλεύσει για κάθε περίπτωση και θα ειδοποιήσει κάθε δημιουργό του οποίου η συμπεριφορά έχει ως αποτέλεσμα απώλεια προνομίων.

Επιπλέον πόροι

Δεν θέλουμε να σας υποδείξουμε εμείς τι θα δημιουργήσετε, γιατί κάθε δημιουργός στο YouTube είναι μοναδικός και συνεισφέρει στη ζωντάνια του YouTube. Ωστόσο, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι δημιουργοί μας είναι εξοικειωμένοι με τις πολιτικές του YouTube και μπορούν να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις για το περιεχόμενό τους.

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πόρους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές του YouTube: 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;