Narzędzie Copyright Match Tool

Narzędzie Copyright Match Tool znajduje Twoje filmy, które zostały ponownie przesłane na innych kanałach. Gdy narzędzie zidentyfikuje odpowiednik, będzie można go sprawdzić w YouTube Studio i zdecydować, co zrobić. Obecnie to narzędzie jest dostępne dla kanałów uczestniczących w programie partnerskim YouTube.

Jak to działa: gdy prześlesz do YouTube oryginalny film, będziemy skanować wszystkie treści, które zostaną opublikowane po Twoim filmie, aby sprawdzić, czy któreś z nich do niego pasują. Ważne jest, kto pierwszy prześle dany film (jako publiczny, prywatny lub niepubliczny), ponieważ na podstawie czasu przesłania decydujemy, komu będą wyświetlać się odpowiedniki. Sprawdzaj regularnie, czy nie znaleziono kolejnych pasujących filmów.

Pamiętaj, by odpowiedzialnie korzystać z narzędzia Copyright Match Tool. Nieprawidłowe korzystanie, w tym świadome lub powtarzające się nadużywanie procesu usuwania treści z powodu naruszenia praw autorskich oraz próby analizowania czy rozpracowywania systemu dopasowań, może doprowadzić do utraty dostępu do funkcji lub zakończenia współpracy partnerskiej z YouTube. To, że znaleźliśmy treści pasujące do Twojego filmu, nie oznacza jeszcze, że doszło do naruszenia praw autorskich. Do Ciebie należy obowiązek sprawdzenia każdego filmu przed przesłaniem prośby o jego usunięcie oraz ustalenie, czy sposób wykorzystania treści jest objęty dozwolonym użytkiem lub innym podobnym wyjątkiem albo czy użytkownik działał w dobrej wierze.

Korzystanie z narzędzia

 1. Jeżeli możesz korzystać z narzędzia, w YouTube Studio po lewej stronie zobaczysz sekcję Prawa autorskie.
 2. Znajdziesz w niej kartę Odpowiedniki, na której będą pojawiać się znalezione przez nas treści podobne do Twoich filmów.
 3. Sprawdzając odpowiedniki, możesz podjąć różne działania, w zależności od tego, jak chcesz zarządzać swoimi prawami:
  1. Archiwum – przenieś odpowiednik na kartę Archiwum bez podejmowania jakichkolwiek działań. Jeśli chcesz, możesz przystąpić do działania później.
  2. Skontaktuj się z właścicielem kanału – wyślij wiadomość do przesyłającego, by powiadomić go, że narzędzie zidentyfikowało jego film. Na karcie Wiadomości możesz śledzić, którzy użytkownicy zostali przez Ciebie powiadomieni, i skontaktować się z nimi e-mailem.
  3. Poproś o usunięcie treści – prześlij do YouTube wniosek prawny o usunięcie zidentyfikowanego filmu z serwisu. Jeśli podejmiesz to działanie, masz do wyboru dwie opcje:
   1. Zaplanowane: wyślij prośbę o usunięcie w ciągu siedmiu dni – prześlij powiadomienie właścicielowi kanału z prośbą o usunięcie filmu. Jeśli nie zrobi tego przed upływem siedmiu dni, usuniemy treści i nałożymy na kanał ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.
   2. Standardowe: wyślij prośbę o natychmiastowe usunięcie – Twoje zgłoszenie zostanie przesłane bezpośrednio do YouTube. Gdy usuniemy treści, możemy również nałożyć na kanał ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.
   Po przesłaniu prośby sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli będziemy potrzebować więcej informacji, wyślemy Ci e-maila. Dopiero gdy otrzymamy od Ciebie odpowiedź, rozpatrzymy Twój wniosek. Dodatkowo na karcie Prośby o usunięcie treści znajdziesz kopie swoich zgłoszeń i informacje o ich stanie.

Najczęstsze pytania

Co się stanie, jeśli narzędzie znajdzie odpowiednik, ale ja nie chcę podjąć żadnego działania?
Spokojnie, to nie problem. Możesz przenieść odpowiednik do archiwum, aby usunąć go z karty Odpowiedniki. Każdy odpowiednik przesyłamy tylko raz, dlatego nie zobaczysz znowu tego samego filmu.
Udało mi się znaleźć w YouTube film, który pasuje do moich treści, jednak nie pojawił się on na karcie Odpowiedniki. Dlaczego nie został on zidentyfikowany?
Narzędzie Copyright Match Tool wykrywa treści, które są dokładnymi odpowiednikami Twoich filmów lub są prawie identyczne. Jeśli w filmie wykorzystano tylko urywek z Twojego materiału, narzędzie może go nie odnaleźć. Jeśli ktoś przesłał ponownie Twój film i chcesz, by ten film został usunięty, możesz zgłosić naruszenie praw autorskich za pomocą formularza internetowego.
Dlaczego narzędzie nie szuka odpowiedników wszystkich moich filmów?
Istnieje kilka powodów, dla których możemy nie szukać odpowiedników jednego z Twoich filmów:

Jestem muzykiem. Czy mogę korzystać z narzędzia, by sprawdzać, czy ktoś ponownie przesłał mój utwór?
Narzędzie Copyright Match Tool znajduje dokładne lub prawie identyczne odpowiedniki Twoich filmów w YouTube i przekazuje Ci je do sprawdzenia. Dotyczy to również materiałów, w których został zmieniony dźwięk lub podłożono dubbing. Jeśli ktoś wykorzystał tylko część Twojego filmu (np. sam dźwięk), treści tego użytkownika nie pojawią się w narzędziu. Jeżeli ktoś przesłał ponownie Twoje treści i chcesz, by zostały usunięte, możesz zgłosić naruszenie praw autorskich za pomocą formularza internetowego.

Dlaczego nie usuwacie automatycznie odpowiedników?
To właściciele praw autorskich powiadamiają nas o tym, czy doszło do nieautoryzowanego użycia ich treści. My możemy tylko stwierdzić, kto opublikował film jako pierwszy, a nie kto jest jego właścicielem lub ma zgodę na to, by go przesłać. Wielu twórców pozwala na to, by ich treści były ponownie przesyłane na innych kanałach, zawiera umowę licencyjną lub nawet nawiązuje współpracę przy tworzeniu filmu i daje zezwolenie na publikowanie jego kopii na wielu kanałach. Aby zachować równowagę między prawami przesyłających a prawami właścicieli praw autorskich, narzędzie przekazuje twórcom informacje na temat ponownie przesłanych treści, a gdy dokładnie sprawdzą odpowiedniki, umożliwia im podjęcie decyzji dotyczącej dalszych działań.

Poza tym to, że film zawiera Twoje treści, nie oznacza, że doszło do naruszenia praw autorskich. Zanim podejmiesz działanie, Twoim obowiązkiem jest sprawdzić wszystkie odpowiedniki i potwierdzić, że wykorzystane w nich treści należą do Ciebie. Nie wysyłaj żądania usunięcia treści w związku z naruszeniem praw autorskich obejmującego treści, które nie są Twoją wyłączną własnością, jak na przykład treści z domeny publicznej. Przesyłający powinni też zastanowić się, czy pasujące treści nie są objęte zasadą dozwolonego użytku lub innym wyjątkiem i dlatego nie wymagają pozwolenia na ponowne wykorzystanie.

Mimo wysłania przeze mnie prośby o usunięcie kilku filmów z jednego kanału nie został on usunięty. Dlaczego?
Stosujemy wiele środków, które mają zapobiegać nadużywaniu procesu usuwania filmów naruszających prawa autorskie. Jednym z nich jest system, który umożliwia twórcom odwoływanie się od ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich, zanim kanał zostanie usunięty. Jeśli prześlesz wiele żądań usunięcia treści z kanału, a on nadal jest aktywny, prawdopodobnie zadziałał jeden z tych mechanizmów. Liczba żądań usunięcia treści z kanału jest brana przez nas pod uwagę podczas egzekwowania zasad, zgłaszaj więc wszystkie treści, które według Ciebie naruszają Twoje prawa autorskie. 

Czy mogę zgłosić cały kanał?
Gdy użytkownik utworzy kanał lub film, wykorzystując prawdziwe imię i nazwisko innej osoby, jej zdjęcie lub inne dane osobowe, by przekonać widzów, że jest kimś innym w YouTube, zostanie to uznane za podszywanie się pod inne osoby. Jeżeli sądzisz, że ktoś się pod Ciebie podszywa, zgłoś ten fakt za pomocą formularza internetowego. Jeśli te kryteria nie mają zastosowania, możesz skorzystać z tego formularza, aby zgłosić filmy, które według Ciebie naruszają Twoje prawa autorskie.

Jak uzyskać dostęp do Copyright Match Tool?
Obecnie to narzędzie jest dostępne dla kanałów uczestniczących w programie partnerskim YouTube. Jeśli Twój kanał nie kwalifikuje się do udziału w tym programie, ale potrzebujesz więcej opcji zarządzania prawami autorskimi, wypełnij ten formularz, aby sprawdzić, czy narzędzie Copyright Match Tool lub inne narzędzie odpowiada Twoim potrzebom w zakresie zarządzania prawami autorskimi.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?