Copyright Match Tool

De Copyright Match Tool ontdekt wanneer je originele video's opnieuw worden geüpload naar andere YouTube-kanalen. Als er een overeenkomst is gevonden, kun je deze beoordelen in YouTube Studio en kiezen welke actie je wilt ondernemen. Op dit moment is deze tool beschikbaar voor kanalen die aan het YouTube-partnerprogramma deelnemen.

De functie werkt als volgt. Wanneer je je originele video naar YouTube uploadt, scannen we alle video's die na jouw video worden geüpload. Zo controleren we of een van deze video's met jouw video overeenkomt. Het is belangrijk dat je de eerste bent die de content naar YouTube uploadt (openbaar, privé of verborgen). We gebruiken het uploadtijdstip van de video namelijk om te bepalen wie overeenkomsten te zien krijgt. Kom regelmatig terug om te kijken of we nieuwe overeenkomsten hebben gevonden.

Gebruik de Copyright Match Tool op een verantwoorde manier. In geval van misbruik kun je de toegang tot functies verliezen of kan je YouTube-partnerschap worden beëindigd. Bij misbruik gaat het onder andere om opzettelijk of herhaald misbruik van het verwijderingsproces bij auteursrechtklachten of pogingen om het overeenkomstensysteem te analyseren of de precieze werking ervan te achterhalen en te kopiëren. Als we een upload hebben gevonden die met jouw video overeenkomt, betekent dat niet per definitie dat het om auteursrechtschending gaat. Het is jouw verantwoordelijkheid om elke video te beoordelen en te overwegen of er sprake is van redelijk gebruik, redelijke distributie of een vergelijkbare uitzondering op het auteursrecht voordat je een verwijderingsverzoek indient.

De tool gebruiken

 1. Als je in aanmerking komt voor de tool, zie je het gedeelte Auteursrecht in het navigatiemenu aan de linkerkant in YouTube Studio.
 2. Controleer het tabblad Overeenkomsten van het gedeelte Auteursrecht om alle vergelijkbare video's te bekijken die naar YouTube zijn geüpload.
 3. Je kunt verschillende acties ondernemen wanneer je de overeenkomsten in de tool beoordeelt, afhankelijk van hoe je je rechten wilt beheren:
  1. Archiveren: Verplaats de overeenkomst naar het tabblad Archief zonder actie te ondernemen tegen de video. Je kunt later nog actie ondernemen als je dat wilt.
  2. Het kanaal een bericht sturen: Ga in gesprek met het kanaal dat de video heeft geüpload en laat weten dat de tool de re-upload heeft geïdentificeerd. Op het tabblad Berichten kun je bijhouden wie je een bericht hebt gestuurd. Je kunt het gesprek per e-mail voortzetten.
  3. Verwijderingsverzoek indienen: Dien een juridisch verzoek in bij YouTube om de overeenkomende video van de site te verwijderen. Je hebt twee opties wanneer je voor deze actie kiest:
   1. Gepland: een kennisgeving verzenden over verwijdering na zeven dagen. Het kanaal ontvangt het verzoek om de video te verwijderen. Als het kanaal de video na zeven dagen nog niet heeft verwijderd, verwijdert YouTube de video en kan het kanaal een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgen.
   2. Standaard: een verzoek om onmiddellijke verwijdering indienen. Je verwijderingsverzoek wordt rechtstreeks ingediend bij YouTube. Na verwijdering kan het kanaal dat de video heeft geüpload een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgen.
   Nadat je je verwijderingsverzoek hebt ingediend, is het belangrijk om je e-mailberichten in de gaten houden. We sturen je een bericht als we meer informatie nodig hebben om je verzoek te kunnen verwerken. Je kunt ook het tabblad Verwijderingsverzoeken bekijken voor een overzicht van je ingediende verzoeken en updates over de status ervan.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als ik geen actie wil ondernemen tegen een overeenkomst?
Dat is geen probleem. Je kunt een overeenkomst archiveren om deze van het tabblad Overeenkomsten te verwijderen. We melden elke overeenkomst slechts één keer, dus je ziet de video's in kwestie niet meer.
Ik heb een video op YouTube gevonden die met mijn content overeenkomt, maar de video staat niet op het tabblad Overeenkomsten. Waarom is deze niet gevonden?
De Copyright Match Tool is bedoeld om video's op te sporen die volledig of bijna volledig met jouw video's overeenkomen. Als iemand een kort fragment van je video heeft gebruikt, wordt dit mogelijk niet weergegeven. Als er een re-upload van een van je video's bestaat die je graag verwijderd wilt hebben, kun je dit altijd melden via het webformulier voor auteursrecht.
Waarom komen niet al mijn video's in aanmerking voor zoeken naar overeenkomsten?
Er zijn een aantal redenen waarom we soms niet zoeken naar overeenkomsten met een van je uploads:
 • Je bent niet de eerste persoon die de video naar YouTube heeft geüpload.
 • De video wordt al beschermd via Content ID.
 • Er geldt een Content ID-claim voor de video.

Ik ben muzikant. Kan ik deze tool gebruiken om re-uploads van mijn nummers te vinden?
De Copyright Match Tool spoort video's op die identiek of bijna identiek zijn aan jouw video's op YouTube. De tool laat jou deze overeenkomende video's zien zodat je ze kunt beoordelen. Dit omvat ook gevallen waarin de audio mogelijk is vervangen of nagesynchroniseerd. Als iemand een deel van je video heeft gebruikt (alleen de audio bijvoorbeeld), wordt dat niet in de tool weergegeven. Als er een re-upload van je content bestaat die je graag verwijderd wilt hebben, kun je dit altijd melden via het webformulier voor auteursrecht.

Waarom worden overeenkomende video's niet automatisch verwijderd?
YouTube vertrouwt erop dat auteursrechteigenaren ons op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van hun content. We kunnen alleen zien wie een video als eerste heeft geüpload, niet wie de contenteigenaar is of wie toestemming heeft om deze content te uploaden. Veel creators geven andere kanalen toestemming om hun video's opnieuw te uploaden, stellen een licentieovereenkomst op na de re-upload of werken zelfs samen aan video's en gaan ermee akkoord kopieën naar meerdere kanalen te uploaden. We willen ervoor zorgen dat de rechten van gebruikers die video's hebben geüpload in balans zijn met de rechten van oorspronkelijke auteursrechteigenaren. Daarom geeft de Copyright Match Tool creators informatie over re-uploads. Zo kunnen ze de overeenkomst zorgvuldig beoordelen en vervolgens bepalen wat ze ermee willen doen in de Copyright Match Tool.

Als je content in een video voorkomt, wil dat niet altijd zeggen dat die video inbreuk maakt op jouw auteursrecht. Het is de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke creators om elke overeenkomst te beoordelen en te bevestigen dat ze de overeenkomende content zelf hebben gemaakt. Pas dan kan er actie worden ondernomen. Dien geen verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending in voor content die niet exclusief van jou is, zoals content uit het publieke domein. Gebruikers die video's hebben geüpload, moeten ook nagaan of de overeenkomende content als redelijk gebruik of andere uitzondering op het auteursrecht kan worden beschouwd. In zulke gevallen is er geen toestemming voor hergebruik vereist.

Ik heb een verwijderingsverzoek ingediend voor meerdere video's op een kanaal. Waarom is het kanaal niet beëindigd?
We hanteren allerlei voorzorgsmaatregelen om misbruik van het verwijderingsproces bij auteursrechtschendingen te voorkomen. Voordat kanalen worden beëindigd, krijgen ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om te reageren op waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten. Als je veel verwijderingsverzoeken indient tegen een kanaal, maar dat kanaal nog steeds actief is, heeft dat waarschijnlijk met een van onze voorzorgsmaatregelen te maken. Het aantal verwijderingsverzoeken tegen een kanaal wordt meegenomen in ons handhavingsbeleid. Meld dus altijd alle content die volgens jou inbreuk maakt op je auteursrecht. 

Kan ik een heel kanaal melden?
Wanneer een gebruiker een kanaal of video maakt en daarbij de naam, beeltenis of andere persoonlijke informatie van iemand anders gebruikt om zich op YouTube als iemand anders voor te doen, zien we dat als nabootsing van identiteit. Als je denkt dat je identiteit wordt nagebootst, meld je dit via ons webformulier voor nabootsing van identiteit. Als deze criteria niet van toepassing zijn, kun je ons webformulier voor auteursrechtklachten gebruiken om video's te melden die volgens jou inbreuk maken op je auteursrecht.

Hoe kan ik toegang krijgen tot de Copyright Match Tool?
Op dit moment is deze tool beschikbaar voor kanalen die aan het YouTube-partnerprogramma deelnemen. Als je niet in aanmerking komt maar meer opties voor auteursrechtbeheer nodig hebt, vul je dit formulier in om uit te zoeken of de Copyright Match Tool of een andere tool goed bij je past op basis van je behoeften voor auteursrechtbeheer.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?