התכונה Copyright Match Tool

התכונה Copyright Match Tool מאפשרת לאתר העלאות חוזרות של הסרטונים המקוריים שלכם, במלואם, לערוצים אחרים ב-YouTube. ברגע שהכלי מזהה התאמה, אפשר לראות את הפרטים שלה ב-YouTube Studio ולבחור בפעולה שרוצים לבצע. בשלב זה, התכונה זמינה לערוצים שהצטרפו לתוכנית השותפים של YouTube.

ככה זה עובד: כשמסתיימת העלאת סרטון מקורי ל-YouTube, אנחנו סורקים את כל הסרטונים שמשתמשים מעלים לאחר מכן כדי לבדוק אם אחד מהם תואם לסרטון שלכם. חשוב שתהיו הראשונים שמעלים את התוכן ל-YouTube כסרטון 'גלוי לכול', כיוון שאנחנו משתמשים בזמן ההעלאה של הסרטון כדי לקבוע מי אמור לקבל מידע על ההתאמות. מומלץ לבדוק בקביעות את הכלי כדי להתעדכן לגבי התאמות חדשות שמצאנו.

חשוב להשתמש ב-Copyright Match Tool באופן אחראי. שימוש לרעה – כולל ניסיונות חוזרים או מכוונים לנצל לרעה את תהליך ההסרה בשל הפרת זכויות יוצרים, או ניסיון לחקור או להנדס לאחור את מערכת זיהוי ההתאמות – עשוי לגרום לשלילת הגישה אל התכונה, או לסיום מעמדכם כשותפים של YouTube. העובדה שמצאנו העלאה שתואמת לסרטון שלכם אינה בהכרח מוכיחה שמדובר בהפרת זכויות יוצרים. לפני ששולחים בקשת הסרה, באחריותכם לבדוק כל סרטון ולשקול אם מתקיימים בו העקרונות של שימוש הוגן, טיפול הוגן או החרגה אחרת לחוק זכויות היוצרים.

איך משתמשים בכלי

 1. אם אתם זכאים להשתמש בכלי, הקטע זכויות יוצרים יופיע בתפריט הימני ב-YouTube Studio.
 2. בקטע 'זכויות יוצרים', בכרטיסייה התאמות, אפשר לעקוב אחרי סרטונים דומים שהועלו ל-YouTube וזוהו על ידי הכלי.
 3. יש כמה פעולות שאפשר לבצע כשבודקים התאמות בכלי, לפי האופן שבו אתם רוצים לנהל את הזכויות שלכם:
  1. העברה לארכיון – להעביר את ההתאמה לכרטיסייה ארכיון בלי לעשות דבר בנוגע לסרטון. עדיין תוכלו לבצע פעולות לגבי ההתאמה בשלב מאוחר יותר.
  2. שליחת הודעה לערוץ – לפנות לערוץ שהעלה את הסרטון ולהודיע לבעלים שההעלאה החוזרת זוהתה. בכרטיסייה הודעות אפשר לנהל מעקב אחר המשתמשים או הערוצים ששלחתם להם הודעה ולהמשיך את השיחה באימייל.
  3. בקשת הסרה – לשלוח ל-YouTube בקשה משפטית להסיר מהאתר את הסרטון שזוהה. כשבוחרים בפעולה זו, יש שתי אפשרויות:
   1. מתוזמנת: שליחת התראה 7 ימים מראש – שולחים לערוץ בקשה להסרת הסרטון. לאחר מכן, אם חלפו 7 ימים והערוץ לא הסיר את הסרטון, הסרטון יוסר וייתכן שתירשם לערוץ פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים.
   2. רגילה: בקשה להסרה מידית – בקשת ההסרה תישלח ישירות ל-YouTube. לאחר ההסרה, ייתכן שתירשם לערוץ שהעלה את הסרטון פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים.
   אחרי ששולחים את הבקשה, חשוב לבדוק בתיבת האימייל אם קיבלתם הודעה מאיתנו. ייתכן שנזדקק למידע נוסף כדי לטפל בבקשה. אפשר גם לעיין בכרטיסייה בקשות הסרה כדי לקבל פירוט של כל הבקשות ששלחתם ועדכונים לגבי הסטטוס שלהן.

שאלות נפוצות

מה קורה אם אני לא רוצה לעשות דבר לגבי התאמה שזוהתה?
אין בעיה – זה בסדר גמור. אפשר להעביר את ההתאמה לארכיון כדי להסיר אותה מהכרטיסייה התאמות. אנחנו שולחים את המידע על כל התאמה פעם אחת בלבד, ולכן לא תראו את הסרטונים האלה שוב.
מצאתי ב-YouTube סרטון שתואם לתוכן שלי, אבל הוא לא הופיע בכרטיסייה 'התאמות'. למה הכלי לא זיהה אותו?
הכלי Copyright Match Tool אמור לאתר התאמות מלאות או כמעט מלאות לסרטונים שלכם. אם מישהו השתמש רק בקטע קצר מהסרטון, ייתכן שההתאמה הזו לא תוצג. אם ידוע לכם על העלאה חוזרת של אחד מהסרטונים שלכם וברצונכם להסירו, תמיד תוכלו לדווח עליו באמצעות טופס האינטרנט לדיווח על הפרת זכויות יוצרים.
למה המערכת לא סורקת התאמות לכל הסרטונים שלי?
ייתכנו כמה סיבות לכך שהמערכת שלנו אינה סורקת את ההתאמות לכל הסרטונים שהעליתם:

אני מוזיקאי. האם אוכל להשתמש בכלי הזה כדי לזהות העלאות חוזרות של השירים שלי?
התכונה Copyright Match Tool מיועדת למצוא התאמות זהות או כמעט זהות לסרטונים שלכם ב-YouTube ולהציג אותן לבדיקתכם. התאמות כאלה כוללות גם מקרים שבהם האודיו הוחלף או עבר דיבוב. אם מישהו השתמש רק ברכיב כלשהו מהסרטון שלכם (רק באודיו, לדוגמה), התאמה כזו לא תוצג בכלי. אם ידוע לכם על העלאה חוזרת של תוכן וברצונכם להסירו, תמיד תוכלו לדווח עליו באמצעות טופס האינטרנט לדיווח על הפרת זכויות יוצרים.

למה המערכת של YouTube לא מסירה אוטומטית את הסרטונים שנמצאה בהם התאמה?
ב-YouTube אנחנו מסתמכים על בעלי זכויות היוצרים, כדי שיודיעו לנו על שימושים לא מורשים בתוכן שלהם. אנחנו רק יכולים לקבוע מי הגורם הראשון שהעלה את הסרטון, אבל איננו יכולים לדעת מיהם הבעלים שלו או למי יש הרשאה להעלות אותו. יוצרים רבים מעניקים לערוצים אחרים הרשאות להעלאה חוזרת של הסרטונים שלהם, מגיעים להסכם רישוי לאחר ההעלאה החוזרת, או אפילו משתפים פעולה בנוגע לסרטונים ומסכימים להעלות עותקים לכמה ערוצים. כדי לאזן בין הזכויות של מעלי הסרטונים לבין הזכויות של הבעלים המקוריים, התכונה Copyright Match Tool מנסה לספק ליוצרים מידע על העלאות חוזרות. אחרי בדיקת ההתאמות בקפידה, התכונה Copyright Match Tool מאפשרת ליוצרים להחליט איך לפעול בהמשך.

בנוסף, העובדה שתוכן שלכם מופיע בסרטון כלשהו אינה מצביעה בהכרח על כך שהסרטון הזה מפר את זכויות היוצרים שלכם. לפני שמבצעים פעולה, באחריות היוצר המקורי לבדוק כל התאמה ולוודא שהוא זה שיצר את התוכן שנמצאה בו התאמה. אל תשלחו בקשת הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים בתוכן שאין לכם זכויות בלעדיות בו, כגון תוכן שהוא נחלת הכלל. רצוי גם שמעלי התוכן יבדקו, אם השימוש בתוכן שנמצאה בו התאמה יכול להיחשב לשימוש הוגן או להיות כפוף להחרגה אחרת לחוק זכויות היוצרים, ולכן אינו מחייב בקשת הרשאה לשימוש חוזר.

ביקשתי להסיר כמה סרטונים מערוץ מסוים. למה הערוץ עדיין פעיל?
כדי למנוע ניצול לרעה של תהליך ההסרה בגין הפרת זכויות יוצרים, אנחנו משתמשים באמצעי הגנה רבים, כולל מערכת שמבטיחה שכל ערוץ יוכל לטפל בפסילות שהוא מקבל בגין הפרת זכויות יוצרים לפני סגירתו. אם שלחתם בקשות הסרה נגד ערוץ מסוים והוא עדיין פעיל, סביר להניח שאחד מהמנגנונים הללו פועל בו. מספר בקשות ההסרה שנשלחות נגד ערוץ מסוים נלקח בחשבון במדיניות האכיפה שלנו, לכן כדאי להמשיך לדווח על כל תוכן שאתם נתקלים בו, שלדעתכם מפר את זכויות היוצרים שלכם. 

האם אפשר לדווח על ערוץ שלם?
כשמשתמש יוצר ערוץ או סרטון תוך שימוש בשם האמיתי, בתמונה או במידע אישי אחר של אדם כלשהו כדי לרמות אנשים ולגרום להם לחשוב שהוא משתמש אחר ב-YouTube, אנחנו מחשיבים זאת להתחזות. אם לדעתכם מישהו מתחזה אליכם, יש לדווח על כך באמצעות טופס האינטרנט לדיווח על התחזות. אם הקריטריונים האלה אינם חלים על המקרה שלכם, תוכלו להשתמש בטופס האינטרנט לשליחת תלונה על הפרת זכויות יוצרים כדי לדווח על סרטונים שלדעתכם מפירים את זכויות היוצרים שלכם.

איך מקבלים גישה לתכונה Copyright Match Tool?
בשלב זה, התכונה זמינה לערוצים שהצטרפו לתוכנית השותפים של YouTube. אם אינכם עומדים בקריטריונים לקבל גישה לכלי הזה, אבל סבורים שנדרשות לכם אפשרויות נוספות לניהול זכויות יוצרים, תוכלו למלא את הטופס הזה כדי לבדוק אם הכלי Copyright Match Tool או כלי אחר מתאים לכם על סמך הצרכים שלכם לניהול זכויות יוצרים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?