Copyright Match Tooli kasutamine

Copyright Match Tool tuvastab automaatselt YouTube'i videoid, mis on või võivad olla teiste videote koopiad. Tuvastatud vaste võite YouTube Studios üle vaadata ja otsustada, mida sellega teha.

Copyright Match Tooli kasutamine

Kuidas see toimib?

Copyright Match Toolile on juurdepääs kõigil YouTube'i kasutajatel, kes on esitanud kehtiva autoriõigusliku eemaldamistaotluse. Kui teie eemaldamistaotlus kinnitatakse, siis hakkab Copyright Match Tool otsima YouTube'i üleslaaditud videote hulgast vasteid eemaldamistaotluses märgitud videotele. Võite vasted üle vaadata ja otsustada, mida nendega teha.

Kanalid, mis osalevad YouTube'i partnerprogrammis (YPP) või on täitnud selle vormi ning tõestanud vajadust võimsama autorikaitsetööriista järele, võivad kasutada Copyright Match Tooli, mis otsib kanali sisu koopiaid teistelt YouTube'i kanalitelt. See tööriist skannib videoid, mis on üles laaditud pärast teie videot – peate olema sisu esmaüleslaadija YouTube'is.

Copyright Match Tooli väärkasutamise tulemuseks võib olla teie YouTube'i konto ilmajätmine teatud funktsioonidest või partnerluse lõpetamine. Väärkasutuseks loetakse autoriõigusliku eemaldamismenetluse tahtlikku või korduvat kuritarvitamist või vastendussüsteemi sondeerimise või pöördprojekteerimise katseid.

Vastete ülevaatamine ja neile reageerimine

Vastete ülevaatamisel tuleb meeles pidada, et ainuüksi vaste tuvastamine ei tähenda, et video rikub teie autoriõigust. Teie ülesanne on kõik vastega videod üle vaadata ja hinnata, kas videole kohaldub õiglane kasutamine, õiglane kohtlemine või muu autoriõiguslik erand.

Vastega videote ülevaatamiseks ja reageerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Logige YouTube Studios sisse.
 2. Valige vasakust menüüst Autoriõigus .
 3. Klõpsake vahekaardil Vasted.
 4. Vaadake vastega videod üle. Võite valida filtri , et kitsendada videote loendit vaatamiste arvu järgi (Vaatamiste arv) või kanali tellijate arvu järgi (Tellijad).
 5. Märkige ruut video kõrval, millele soovite reageerida. Valige üks järgmistest toimingutest.
  • Arhiivi: see valik eemaldab vaste teie vahekaardilt Vasted. Vastendatud videot see ei kustuta ega mõjuta ka kuidagi teisiti. Arhiivitud vasted ilmuvad teie vahekaardil Arhiiv.
  • Taotle eemaldamist: see valik avab eemaldamistaotluse veebivormi, millel saate esitada taotluse vastendatud video eemaldamiseks. Esitatud eemaldamistaotlusi näete vahekaardil Eemaldamistaotlused.
  • Kanaliga ühenduse võtmine: see valik võimaldab saata vastendatud video üleslaadijale valmissisuga e-kirja. Saadetud e-kirjad leiate vahekaardilt Sõnumid.

Võimalike vastega videote ülevaatamiseks ja reageerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Logige YouTube Studios sisse.
 2. Valige vasakust menüüst Autoriõigus .
 3. Klõpsake vahekaardil Eemaldamistaotlused.
 4. Veerust Vastete otsimine leiate võimalikud vasted, mille üleslaadimist ei takistatud automaatselt, sest tegu polnud täpse koopiaga.
 5. Klõpsake real. Rida laieneb ja selles kuvatakse video lisateave.
 6. Klõpsake valikul Kuva vasted. Avaneb vahekaart Vasted, milles on rakendatud filtrid võimalike vastete kuvamiseks.
 7. Märkige ruut video kõrval, millele soovite reageerida. Valige üks järgmistest toimingutest.
  • Arhiivi: see valik eemaldab vaste teie vahekaardilt Vasted. Vastendatud videot see ei kustuta ega mõjuta ka kuidagi teisiti. Arhiivitud vasted ilmuvad teie vahekaardil Arhiiv.
  • Taotle eemaldamist: see valik avab eemaldamistaotluse veebivormi, millel saate esitada taotluse vastendatud video eemaldamiseks. Videoid, millele olete eemaldamistaotluse esitanud, näete vahekaardil Eemaldamistaotlused.
  • Kanaliga ühenduse võtmine: see valik võimaldab saata vastendatud video üleslaadijale valmissisuga e-kirja. Saadetud e-kirjad leiate vahekaardilt Sõnumid.
Vaadake vahekaarti Vasted sageli, et Copyright Match Tooli leitud uute vastetega aegsasti tutvuda. Lisaks annavad vaste leidmisest teada teie kanalilehel ilmuvad kellukesemärguanded .

KKK

Mis siis, kui ma ei taha vaste suhtes midagi ette võtta?
Igale vastele pole vaja reageerida. Võite vaste lihtsalt arhiivida, et see vahekaardilt Vasted kõrvaldada. Vasteid ei tuvastata korduvalt – kui arhiivite vaste, siis enam see vahekaardil Vasted ei ilmu.
Leidsin YouTube'ist video, milles on kasutatud minu sisu, aga see video ei ilmunud vahekaardil Vasted. Miks see läbi lipsas?
Copyright Match Tool on mõeldud teie videote täiskoopiate või peaaegu täielike koopiate tuvastamiseks. Kui keegi kasutab teie video lühikest klippi, siis ei pruugita seda leida. Kui leiate oma video koopia ja soovite selle eemaldada, võite kasutada sellest teatamiseks autoriõigusliku eemaldamistaotluse veebivormi.
Miks osa mu videotest vastendamiseks ei sobi?
Mõne teie üleslaaditud video vasteid ei pruugita otsida järgmistel põhjustel.
Olen muusik. Kas võin kasutada seda tööriista oma lugude koopiate leidmiseks?

Jah, kui teie autoriõigusliku eemaldamistaotluse veebivormil esitatud kaebuse tulemusel eemaldatakse teie lugu või muud helisisu sisaldav video, siis leiab Copyright Match Tool edaspidi ka teisi videoid, milles võib olla kasutatud teie lugu või muud helisisu. Copyright Match Tool võib leida ka koopiaid, mille heliriba on asendatud või dubleeritud.

Pidage meeles, et kui keegi kasutab videos vaid osa teie loost või muust helisisust, siis seda Copyright Match Tool ei leia. Kui leiate video, milles kasutatakse teile kuuluvat helisisu teie loata, võite sellest teatada meie autoriõigusliku eemaldamistaotluse veebivormil.
Miks te vastendatud videoid automaatselt ei eemalda?

Autoriõiguste omanikud peavad ise meile oma sisu volitamata kasutamisest teatama. Meie teame ainult seda, kes video esimesena üles laadis, mitte seda, kellele see kuulub või kellel on luba selle üleslaadimiseks.

Paljud sisuloojad lubavad teistel kanalitel oma videote koopiaid üles laadida. Vahel sõlmivad sisuloojad pärast koopia üleslaadimist litsentsilepingu või laadivad koostöös valminud video üles mitmele kanalile.

Samuti ei tähenda teie sisu igasugune kasutamine alati autoriõiguse rikkumist. Õiglane kasutamine ja vabakasutus on mõned näited põhjustest, miks teie sisu koopia üleslaadimine võib olla õigustatud.

Selleks, et üleslaadijate ja autoriõiguste omanike huvisid tasakaalustada, püüab Copyright Match Tool pakkuda sisuloojatele koopiate üleslaadimise kohta teavet. Sisulooja saab Copyright Match Tooli leitud vaste hoolikalt üle vaadata ja otsustada, mida edasi teha.

Olen taotlenud ühelt kanalilt juba mitme video eemaldamist. Miks seda kanalit suletud ei ole?

Püüame autoriõiguslike eemaldamistaotluste kuritarvitamist igati ennetada. Meie süsteem annab kanalitele võimaluse autoriõiguse rikkumised lahendada, enne kui kanal suletakse.

Kui olete esitanud kanalile mitu eemaldamistaotlust, aga kanalit pole veel suletud, siis tõenäoliselt toimub selline menetlus. Võtame eeskirjade jõustamisel arvesse ka seda, mitu eemaldamistaotlust kanalile on esitatud. Kui teie sisu kopeerimine jätkub, esitage veel eemaldamistaotlusi.

Kas on võimalik teatada kanalist tervikuna?

Kellegi teise isikuandmete abil YouTube'is kellegi teise mulje jätmist nimetame kellegi teisena esinemiseks.

Kui arvate, et keegi esineb teiena, teatage sellest identiteedivarguse veebivormil. Kui need kriteeriumid ei ole täidetud, võite autoriõigust rikkuvatest videotest teatada autoriõigusliku eemaldamistaotluse veebivormil.

Kuidas Copyright Match Toolile juurdepääs saada?

Copyright Match Toolile on juurdepääs kõigil YouTube'i kasutajatel, kes on esitanud kehtiva autoriõigusliku eemaldamistaotluse. Kui teie eemaldamistaotlus kinnitatakse, siis hakkab Copyright Match Tool otsima YouTube'i üleslaaditud videote hulgast vasteid eemaldamistaotluses märgitud videotele. Näitame teile neid võimalikke vasteid, et saaksite otsustada, mida edasi teha.

Copyright Match Tool on saadaval ka kõigile kanalitele, mis on täitnud selle vormi ning tõestanud vajadust võimsama autorikaitsetööriista järele. YouTube'i partnerprogrammis (YPP) osalevatele kanalitele on see tööriist saadaval YouTube Studio lehel Autoriõigus .

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü