Xác minh danh tính

Đối với một số loại giao dịch nhất định sử dụng hồ sơ thanh toán Google hoặc Google Play, chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn bằng các thông tin như tên, địa chỉ hoặc ngày sinh của bạn. Có thể bạn cũng cần phải cung cấp hình ảnh của giấy tờ tùy thân hoặc của giấy tờ chứng minh địa chỉ.

Cách gửi giấy tờ

Làm theo hướng dẫn trong email bạn nhận được để xác minh danh tính. Đảm bảo các giấy tờ mà bạn gửi đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Họ tên trong biểu mẫu và trong hồ sơ phải giống nhau.
 • Chưa hết hiệu lực
 • Rõ ràng, dễ đọc

Đảm bảo hình ảnh bạn tải lên:

 • Là hình ảnh của tài liệu chứ không phải là hình ảnh của nội dung khác.
 • Dễ đọc
 • Có màu, không phải là hình đen trắng
 • Không bị mờ, lóa hoặc thiếu sáng
 • Cho thấy toàn bộ tài liệu, có đầy đủ 4 góc

Không tìm thấy email

 1. Truy cập vào pay.google.com.
 2. Ở trên cùng, chọn Thông báo Alert.
 3. Chọn Xác minh ngay.
 4. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để xác minh danh tính của bạn.

Lý do chúng tôi cần bạn xác minh

Lý do chúng tôi cần bạn xác minh bao gồm:

 • Chúng tôi phát hiện có giao dịch đáng ngờ trong hồ sơ thanh toán của bạn.
 • Chúng tôi cần xác minh thông tin liên kết với tài khoản.
 • Chúng tôi cần thêm thông tin để tuân thủ luật pháp của Liên minh Châu Âu (chỉ áp dụng cho khách hàng Châu Âu).

Quan trọng: Nếu chúng tôi yêu cầu bạn xác minh tài khoản thì mọi giao dịch đang chờ xử lý sẽ bị hủy. Các khoản phí đang chờ xử lý trên bản sao kê ngân hàng của bạn sẽ biến mất trong vòng 14 ngày làm việc.

Các thông báo xác minh danh tính

Nếu nhận được một trong các thông báo này thì bạn cần phải xác minh danh tính của mình.

 • "Không thể hoàn tất giao dịch của bạn. Để tiếp tục, vui lòng gửi các tài liệu được yêu cầu bằng cách điền vào biểu mẫu này".
 • "Hồ sơ thanh toán của bạn hiện bị tạm ngưng do vi phạm Điều khoản dịch vụ của Google Payments. Hãy tìm hiểu thêm".
 • "Hồ sơ thanh toán của bạn hiện bị tạm ngưng do chúng tôi không thể xác minh một số thông tin trên tài khoản của bạn".

Vui lòng làm theo hướng dẫn đi kèm với thông báo để xác minh danh tính.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Google sử dụng thông tin này để xác minh danh tính của bạn và bảo vệ bạn khỏi hành vi gian lận. Thông tin cá nhân của bạn và mọi tài liệu bạn cung cấp sẽ được bổ sung vào hồ sơ thanh toán của bạn. Các giấy tờ và thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ an toàn và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của GoogleThông báo về quyền riêng tư của Google Payments (trong trường hợp có thể áp dụng). Quá trình xác minh sẽ không ảnh hưởng đến điểm tín dụng hoặc xếp hạng tín dụng của bạn.

Khắc phục sự cố xác minh

Nếu bạn nhận được email hoặc thông báo lỗi khi đăng nhập vào Trung tâm thanh toán Google, thì hãy làm theo hướng dẫn trong email hoặc trong thông báo lỗi để khắc phục sự cố. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sau khi xem xét thông tin.

Không thể xác minh

Nếu không vượt qua được quá trình xác minh thì ngay sau đó, bạn sẽ nhận được một email. Để khiếu nại về vấn đề này, hãy làm theo những hướng dẫn trong email đó.

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false