Overenie totožnosti alebo platobných údajov

V prípade určitých aktivít účtu Google, ako sú registrácie na využívanie produktov alebo služieb Googlu, transakcie alebo zmeny spôsobu platby, možno budeme musieť overiť vašu totožnosť alebo vlastníctvo použitého spôsobu platby.

Overenie

Prečo od vás môžeme žiadať overenie
 • Na overenie správnosti vašich údajov pri prístupe k určitému obsahu.
 • Na overenie vašej totožnosti, keď realizujete transakciu na Googli.
 • Všimneme si nezvyčajnú aktivitu alebo transakcie.
 • Z právnych alebo regulačných dôvodov potrebujeme ďalšie informácie.

Dôležité: Ak vás požiadame o overenie účtu, všetky nespracované transakcie sa zrušia. Nespracované platby sa z vášho bankového výpisu odstránia do 14 pracovných dní.

Aké informácie od vás môžeme požadovať

Na dokončenie overenia vás môžeme požiadať o overenie každého spôsobu platby. Môžete na to požiadať o overovací kód.

Môžeme vás tiež požiadať, aby ste poskytli:

 • Celé meno
 • meno použité vo vašom platobnom profile,
 • adresu,
 • dátum narodenia;
 • obrázok svojho oficiálneho dokladu totožnosti,
 • doklad o adrese,
 • obrázok spôsobu platby.
Ako používame vaše informácie

Google vami poskytnuté informácie používa na:

 • overenie vašej totožnosti alebo spôsobu platby,
 • ochranu pred podvodmi a zneužitím,
 • zlepšovanie overovania vo svojich službách.

Vaše overené informácie, ako napríklad meno a adresa, sú uložené vo vašom účte Google. Overené informácie môžete spravovať na payments.google.com.

S informáciami, ktoré nám odošlete, zaobchádzame v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google a oznámením o ochrane súkromia služby Google Payments.

Ako absolvovať overenie

Ak chcete overiť svoje údaje, môže byť potrebné odoslať dokumenty alebo požiadať o kód. Niektoré spôsoby overenia nemusia byť k dispozícii. Závisí to od služby alebo aktivity, ktorú chcete vykonať.

 1. Prejdite na adresu payments.google.com.
 2. Prihláste sa do svojho účtu.
 3. Vpravo hore kliknite na Upozornenia Alerta potomOveriť.
 4. Vedľa karty, ktorú je potrebné overiť, kliknite na Overiť.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre zvolený spôsob overenia.
 6. Uvedený postup zopakujte pri každom spôsobe platby, ktorý je potrebné overiť.

Spôsoby overenia

Požiadame o vykonanie overenia jedným z nasledujúcich spôsobov.

Požiadajte o overovací kód
 1. Kliknite na Získať kód.
 2. Prejdite na web poskytovateľa vášho spôsobu platby a prihláste sa do svojho účtu.
 3. V histórii transakcií nájdite dočasný poplatok nižší ako 1,95 USD s označením GOOGLE. Overovací kód je posledných šesť číslic.
  • Výška dočasného poplatku závisí od typu meny.
  • Kód by ste mali dostať okamžite, môže to však trvať až sedem dní.
  • Tip: Poplatok alebo záloha na účte sú dočasné. Poplatky sa vracajú do 30 dní.
 4. Zadajte šesťmiestny kód.
 5. Kliknite na Overiť.
Nahrajte dokumenty

Dôležité:

 • Nahrané informácie sa používajú iba na identifikačné účely a spracúvajú sa v súlade s miestnymi regulačnými požiadavkami.
 • Možnosť nahrania dokumentov nie je k dispozícii pri overovaní nákupov na YouTube a v obchode Google Store.

Ak chcete overiť svoju totožnosť alebo spôsob platby, vyhľadajte žiadosť o overenie. Zoznam akceptovaných dokumentov a pokynov nájdete pomocou odkazu v žiadosti o overenie.

Dokumenty musia:

 • obsahovať rovnaké celé meno vo všetkých odoslaných dokumentoch.
 • byť aktuálne a nevypršané,
 • byť jasne čitateľné.

Uistite sa, že obrázok, ktorý ste nahrali:

 • je obrázok dokumentu a nie niečo iné;
 • je čitateľný;
 • je farebný, nie čiernobiely;
 • nie je rozmazaný, nemá odlesk ani slabé osvetlenie;
 • zobrazuje všetky štyri rohy celého dokumentu.

Ak zamaskujete informácie z dokumentov:

 • V prípade bankových výpisov zamaskujte:
  • celé čísla účtov, aby zostali viditeľné len posledné štyri číslice;
  • zostatky na účtoch alebo transakcie (zostatky na účtoch a transakcie sa na účely overenia nevyžadujú);
 • Ak chcete zamaskovať citlivé údaje, pred nahraním dokumentu ich môžete zakryť tmavým políčkom.

Tipy:

 • Skontrolujte, či sú vaše platobné údaje, meno a adresa na payments.google.com aktuálne.
 • Po odoslaní dokumentov môže overenie trvať niekoľko dní.

Overenie pomocou bankového výpisu (iba vývojári služby Play)

V niektorých krajinách alebo regiónoch môžu byť vývojári služby Google Play povinní overiť svoj spôsob platby na vyplácanie peňazí pomocou bankového výpisu. Nahrané bankové výpisy nesmú byť staršie ako 180 dní.

 1. Prihláste sa na stránke payments.google.com.
 2. Kliknite na Odbery a služby.
 3. V sekcii Aplikácie Google Play kliknite na Spravovať.
 4. V sekcii Spôsob platby kliknite na Pridať spôsob platby.
 5. Vyhľadajte bankový účet, ktorý ste pridali ako spôsob platby na vyplácanie peňazí.
 6. Kliknite na Overiť.
 7. Nahrajte kópiu bankového výpisu. Môžete nahrať obrázok alebo PDF.
  • Zamaskujte citlivé údaje v bankovom výpise, ale uistite sa, že informácie uvedené nižšie sú jasne viditeľné:
   • posledné štyri číslice z čísla bankového účtu;
   • všetky podrobnosti o smerovom čísle banky, kóde banky, kóde IFSC, triediacom kóde, kóde SWIFT alebo podobnom identifikátore.
   • Bankový identifikačný kód môže mať iný názov v závislosti od krajiny, kde sa nachádzate.

Po odoslaní bankového výpisu môže overenie trvať niekoľko dní.

Riešenie problémov s overením

Riešenie problémov s overovacími kódmi a dočasnými zálohami

Ako riešiť problémy, keď sa pokúšate overiť spôsoby platby pomocou overovacieho kódu

Riešenie problémov s overením pomocou dokladov

Ako problém vyriešiť:

 • Ak dostanete e‐mail alebo sa vám zobrazí chybové hlásenie, postupujte podľa pokynov v správe.
 • Ak potrebujete pri riešení problému pomoc nášho tímu, po kontrole vašich údajov vás budeme kontaktovať.

Neúspešné overenie

O prípadnom neúspešnom overení vás budeme krátko po vydaní rozhodnutia informovať e‑mailom. Ak sa budete chcieť proti rozhodnutiu odvolať, postupujte podľa pokynov v e‑maile.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka