Sử dụng trình phát tại chỗ

Trình phát tại chỗ cho phép bạn xem video trong khi duyệt qua YouTube.

Lưu ý: Nếu bạn xem một đoạn video trong một khoảng thời gian nhất định khi đang duyệt qua các video, thì hệ thống có thể thêm video đó vào lịch sử xem của bạn. Tìm hiểu thêm về cách quản lý lịch sử xem.

Tính năng phát trong các trang danh sách video cho phép bạn tua đi, tua lại và xem video trong khi duyệt qua thẻ Trang chủ và trang kết quả tìm kiếm. Trong lúc bạn lướt xem Trang chủ và trang kết quả tìm kiếm, các video sẽ bắt đầu phát ở chế độ tắt tiếng và có phụ đề tự động bật. Nếu muốn, bạn cũng có thể bật âm thanh bằng tính năng phát trong các trang danh sách video.

Trình phát tại chỗ có thể bật theo mặc định trong lúc bạn sử dụng Wi-Fi hoặc dữ liệu di động. Nếu bạn muốn điều chỉnh trình phát trực tiếp, hãy tham khảo phần hướng dẫn bên dưới:

Cách bật hoặc tắt trình phát tại chỗ:

  1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn .
  2. Nhấn vào Cài đặt Cài đặt sau đó Chung.
  3. Nhấn vào Phát trong các trang danh sách video.
  4. Chọn chế độ bạn muốn dùng: 
    • Luôn bật – Sử dụng khi kết nối mạng bằng Wi-Fi và dữ liệu di động
    • Chỉ Wi-Fi – Chỉ sử dụng khi kết nối mạng bằng Wi-Fi
    • Tắt – Không sử dụng

Lưu ý: Tính năng phát trong các trang danh sách video đang ở giai đoạn thử nghiệm và có thể chưa được cung cấp cho mọi người. Mặc dù phạm vi cung cấp có thể thay đổi, nhưng trình phát tại chỗ hiện chỉ có trên iPhone. Tính năng này không tương thích với các hệ điều hành cũ hoặc phiên bản cũ của ứng dụng YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính