Bật hoặc tắt tính năng hội viên của kênh

Xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và chính sách của YouTube cũng như tất cả luật và quy định hiện hành trong khi sử dụng tính năng hội viên của kênh.

Tính năng hội viên cho kênh của bạn

Những kênh đủ điều kiện có thể bật tính năng hội viên của kênh bằng cách sau:

  1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
  2. Truy cập vào trang Hội viên.
  3. Nhấp vào Bắt đầu rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Tắt tính năng hội viên của kênh

Lưu ý: Khi tắt tính năng hội viên của kênh, tất cả các khoản thanh toán định kỳ của hội viên sẽ bị hủy. Việc bật lại tính năng hội viên của kênh sẽ không tự động khôi phục các hội viên này. Người xem phải tự nguyện đăng ký lại để trở thành hội viên của kênh của bạn.
  1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
  2. Truy cập vào trang Hội viên.
  3. Nhấp vào biểu tượng bánh răng > Tắt tính năng Hội viên > Tắt.

Nếu tính năng hội viên của một kênh bị chấm dứt (do kênh tự nguyện chấm dứt, bị loại khỏi Chương trình Đối tác YouTube hoặc do có hành vi sai trái, lừa đảo hoặc vi phạm các điều khoản hay chính sách của chúng tôi) thì tất cả các hội viên trả phí đang hoạt động trên kênh đó sẽ được hoàn lại số tiền bằng với khoản thanh toán phí hội viên của tháng gần nhất. Số tiền hoàn lại sẽ được trừ vào phần chia sẻ doanh thu của kênh.

Tính năng hội viên của kênh cho mạng của bạn

Cho phép mạng bật tính năng hội viên của kênh

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio trên máy tính.

  2. Chuyển đến phần Cài đặt
  3. Nhấp vào "Thỏa thuận" rồi chấp nhận Phụ lục sản phẩm thương mại.

Hủy, chấm dứt và hoàn tiền

Nếu hội viên yêu cầu hoàn tiền thì YouTube có toàn quyền quyết định tính hợp lệ của yêu cầu đó. Khi chúng tôi hoàn tiền cho hội viên, phần chia doanh thu của bạn sẽ bị khấu trừ từ tài khoản AdSense của bạn để trả lại tiền cho hội viên được hoàn tiền. Hãy tìm hiểu về chính sách hoàn tiền của YouTube đối với những hội viên đã trả phí của kênh.

Nếu tính năng hội viên của một kênh bị chấm dứt (do kênh tự nguyện chấm dứt, bị loại khỏi Chương trình Đối tác YouTube hoặc do có hành vi sai trái, lừa đảo hoặc vi phạm các điều khoản hay chính sách của chúng tôi) thì tất cả các hội viên trả phí đang hoạt động trên kênh đó sẽ được hoàn lại số tiền bằng với khoản thanh toán phí hội viên của tháng gần nhất. Số tiền hoàn lại sẽ được trừ vào phần chia sẻ doanh thu của kênh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?