เปิดหรือปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่อง

การปกป้องบุคลากรทุกระดับและชุมชนของเรา: เราให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของบุคลากรทุกระดับ ดังนั้นการตรวจสอบสิทธิพิเศษจากครีเอเตอร์สำหรับการเป็นสมาชิกของช่องจึงอาจใช้เวลานานกว่าปกติเป็นอย่างมาก ซึ่งหมายความว่า 

 • คุณอาจเปิดตัวการเป็นสมาชิกไม่ได้จนกว่าความสามารถในการตรวจสอบของเราจะกลับมาอยู่ระดับปกติ
 • หากเปิดตัวไปแล้วและต้องการเปลี่ยนสิทธิพิเศษ คุณอาจต้องรอนานกว่าปกติเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้รับการอนุมัติ

สำหรับช่องที่จำเป็นต้องเปลี่ยนสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกของช่อง คุณจะแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ชมทราบผ่านวิดีโอและ/หรือโพสต์ชุมชนได้ นอกจากนี้ คุณยังสร้างหรืออัปเดตวิดีโอแนะนำการเป็นสมาชิกได้ด้วย สิทธิพิเศษทั้งหมดสำหรับการเป็นสมาชิกของช่องที่คุณเสนอจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และนโยบายการเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะรวมอยู่ในสิทธิพิเศษที่แสดงในหน้าจอข้อเสนอของคุณหรือไม่ก็ตาม

โปรดทราบว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของ YouTube รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องขณะใช้การเป็นสมาชิกของช่อง

การเป็นสมาชิกสำหรับช่องของคุณ

ช่องที่มีสิทธิ์จะเปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่องได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google บนคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่หน้าการเป็นสมาชิก
 3. คลิกเริ่มต้นใช้งานแล้วทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่อง

หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่อง ระบบจะยกเลิกการชำระเงินแบบประจำทั้งหมดจากสมาชิก และจะกู้คืนสมาชิกเหล่านี้โดยอัตโนมัติไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ชมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของช่องอีกครั้งโดยสมัครใจ
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่หน้าการเป็นสมาชิก
 3. คลิกไอคอนรูปเฟือง > ปิดการเป็นสมาชิก > ปิดใช้

หากการเป็นสมาชิกของช่องสิ้นสุดลง (ไม่ว่าจะเป็นจากการปิดใช้ด้วยความสมัครใจ เป็นผลจากการละเมิด หรือถูกนำออกจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube) สมาชิกแบบชำระเงินทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่องในช่วงเวลาที่มีการสิ้นสุดดังกล่าวจะได้รับเงินที่ชำระสำหรับการเป็นสมาชิกของช่องในเดือนสุดท้ายคืน โดยระบบจะหักเงินจากส่วนแบ่งรายได้ของช่องไปใช้ในการคืนเงิน

การเป็นสมาชิกของช่องสำหรับเครือข่าย

อนุญาตให้เครือข่ายเปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่อง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี MCN ของ YouTube ในคอมพิวเตอร์

 2. ไปที่ www.youtube.com/paid_features_signup
 3. คลิกเปิดใช้สำหรับฟีเจอร์แบบชำระเงิน

การยกเลิก การสิ้นสุด และการคืนเงิน

หากสมาชิกขอรับเงินคืน ความถูกต้องของการอ้างสิทธิ์นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ YouTube แต่เพียงผู้เดียว เมื่อเราคืนเงินให้สมาชิก ระบบจะหักส่วนแบ่งออกจากบัญชี AdSense เพื่อจ่ายให้แก่สมาชิกที่ได้รับการคืนเงิน ดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของ YouTube สำหรับการเป็นสมาชิกของช่องแบบชำระเงิน

หากการเป็นสมาชิกของช่องสิ้นสุดลง (ไม่ว่าจะเป็นจากการปิดใช้ด้วยความสมัครใจ เป็นผลจากการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบาย หรือถูกนำออกจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube) สมาชิกแบบชำระเงินทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่องในช่วงเวลาที่มีการสิ้นสุดดังกล่าวจะได้รับเงินที่ชำระสำหรับการเป็นสมาชิกของช่องในเดือนสุดท้ายคืน โดยระบบจะหักเงินจากส่วนแบ่งรายได้ของช่องไปใช้ในการคืนเงิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร