เปิดหรือปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่อง

 
โปรดทราบว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของ YouTube เช่นเดียวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลในพื้นที่ ขณะใช้ฟีเจอร์การเป็นสมาชิกของช่อง

การเป็นสมาชิกสำหรับช่องของคุณ

ช่องที่มีสิทธิ์จะเปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่องได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google บนคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่หน้าการเป็นสมาชิก
 3. คลิกเริ่มต้นใช้งานแล้วทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่อง

หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่อง ระบบจะยกเลิกการชำระเงินแบบประจำทั้งหมดจากสมาชิก และจะกู้คืนสมาชิกเหล่านี้โดยอัตโนมัติไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ชมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของช่องอีกครั้งโดยสมัครใจ
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่หน้าการเป็นสมาชิก
 3. คลิกไอคอนรูปเฟือง > ปิดการเป็นสมาชิก > ปิดใช้

หากการเป็นสมาชิกของช่องสิ้นสุดลง (ไม่ว่าจะเป็นจากการปิดใช้ด้วยความสมัครใจ เป็นผลจากการละเมิด หรือถูกนำออกจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube) สมาชิกแบบชำระเงินทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่องในช่วงเวลาที่มีการสิ้นสุดดังกล่าวจะได้รับเงินที่ชำระสำหรับการเป็นสมาชิกของช่องในเดือนสุดท้ายคืน โดยระบบจะหักเงินจากส่วนแบ่งรายได้ของช่องไปใช้ในการคืนเงิน

การเป็นสมาชิกของช่องสำหรับเครือข่าย

อนุญาตให้เครือข่ายเปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่อง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี MCN ของ YouTube ในคอมพิวเตอร์

 2. ไปที่ www.youtube.com/paid_features_signup
 3. คลิกเปิดใช้สำหรับฟีเจอร์แบบชำระเงิน

โหมดหยุดชั่วคราวหลังจากเปลี่ยน MCN
การเป็นสมาชิกในช่องจะเข้าสู่ "โหมดหยุดชั่วคราว" หากช่องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้
 • ออกจาก MCN โดยไม่มีการเปิดใช้การสร้างรายได้มาก่อนและยอมรับภาคผนวกสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ก่อนเข้าร่วม MCN นั้นๆ
 • ย้ายไปยัง MCN ใหม่ที่ไม่ได้เปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่องสำหรับครีเอเตอร์ ("ฟีเจอร์แบบชำระเงิน")
ดูบทความนโยบายการเป็นสมาชิกของช่องสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดหยุดชั่วคราวหลังจากได้รับประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อช่องอยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว

ในโหมดหยุดชั่วคราว สมาชิกจะสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงข้อเสนอของการเป็นสมาชิกจากช่องของคุณ (รวมถึงป้าย อีโมจิ และโพสต์ชุมชนสำหรับสมาชิกเท่านั้น) และระบบจะหยุดการชำระเงินของสมาชิกชั่วคราว นอกจากนี้ปุ่ม "สมัคร" จะหายไปจากช่องอีกด้วย
โปรดทราบว่าสมาชิกอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ แม้ช่องจะอยู่ในโหมดหยุดชั่วคราวก็ตาม

การออกจากโหมดหยุดชั่วคราวหากออกจาก MCN หรือย้ายไป MCN ใหม่

หากต้องการออกจากโหมดหยุดชั่วคราวและใช้งานการเป็นสมาชิกของช่องต่อ คุณ (หรือ MCN ใหม่) จะต้องไปที่ youtube.com/features และคลิก "เปิดใช้" ในช่องการเป็นสมาชิกของช่อง
เมื่อเปิดใช้แล้ว สมาชิกจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อเสนอสำหรับสมาชิกจากช่องอีกครั้ง โดยจะมีการเรียกเก็บเงินอีกครั้งเมื่อเริ่มรอบการเรียกเก็บเงินใหม่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ว่าจะยกเลิก

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณอยู่ในโหมดหยุดชั่วคราวนานกว่า 90 วัน

หากไม่ได้เปิดใช้การเป็นสมาชิกของช่องอีกครั้งภายใน 90 วัน การเป็นสมาชิกในช่องจะสิ้นสุดลงและคุณจะสูญเสียสมาชิกทั้งหมดในช่อง ผู้ที่เป็นสมาชิกในขณะที่มีการยุติจะได้รับเงินที่ชำระสำหรับการเป็นสมาชิกของช่องในเดือนสุดท้ายคืนโดยอัตโนมัติ โดยระบบจะหักส่วนแบ่งออกจากบัญชี AdSense เพื่อคืนเงินให้แก่สมาชิก

การยกเลิก การยุติ และการคืนเงิน

หากสมาชิกขอรับเงินคืน YouTube จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรจากความถูกต้องของการอ้างสิทธิ์นั้น เมื่อเราคืนเงินให้สมาชิก ระบบจะหักส่วนแบ่งออกจากบัญชี AdSense เพื่อจ่ายให้แก่สมาชิกที่ได้รับการคืนเงิน ดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของ YouTube สำหรับการเป็นสมาชิกของช่องแบบชำระเงิน

หากมีการปิดการเป็นสมาชิกในช่อง (ไม่ว่าจากทั้งการปิดใช้โดยความสมัครใจ หรือเป็นผลจากการละเมิดข้อกำหนดและนโยบาย หรือถูกนำออกจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube) สมาชิกแบบชำระเงินที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดบนช่องนั้นจะได้รับเงินที่ชำระในเดือนสุดท้ายคืนทั้งหมด โดยระบบจะหักเงินจากส่วนแบ่งรายได้ของช่องเพื่อใช้ในการคืนเงิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร