Tìm nhạc từ các nghệ sĩ mà bạn yêu thích

Bạn có thể đăng ký kênh của một nghệ sỹ để cập nhật nhạc, video và các chuyến lưu diễn mới của họ. Khi bạn đăng ký, bất kỳ video mới nào mà các nghệ sỹ xuất bản sẽ hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu Đăng ký của bạn.

Đăng ký kênh của một nghệ sỹ âm nhạc

Bạn có thể đăng ký kênh của một nghệ sĩ giống như bất kỳ người sáng tạo nào khác trên YouTube. Hãy đảm bảo rằng bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Ví dụ như bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau:

  1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào tài khoản YouTube.
  2. Chuyển đến video của nghệ sĩ mà bạn muốn đăng ký.
  3. Bên dưới trình phát video, hãy nhấp vào Đăng ký .

Nghệ sỹ có Kênh nghệ sĩ chính thức

Một nghệ sĩ có thể có nhiều kênh trên YouTube — ví dụ: kênh mà họ tự quản lý, kênh nghệ sĩ do đối tác cung cấp và kênh theo chủ đề. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ có thể có Kênh nghệ sĩ chính thức Nốt nhạc. Kênh này tạo một bộ sưu tập âm nhạc và video từ nghệ sĩ đó trên tất cả các kênh khác nhau của họ ở cùng một nơi.

Nếu một nghệ sĩ có Kênh nghệ sĩ chính thức và trước đây bạn đã đăng ký kênh do đối tác cung cấp hoặc kênh nghệ sĩ theo chủ đề của nghệ sĩ đó, thì bạn sẽ được tự động đăng ký với Kênh nghệ sĩ chính thức chung của họ. Bạn sẽ nhận được thông báo từ Kênh nghệ sĩ chính thức của nghệ sĩ đó.

Các đăng ký của bạn với kênh do đối tác cung cấp và kênh theo chủ đề của nghệ sĩ sẽ ngừng hoạt động và các kênh này sẽ không còn tồn tại trong danh sách các kênh đã đăng ký của bạn nữa. Bạn có thể vẫn tìm thấy kênh nghệ sĩ do đối tác cung cấp bằng tìm kiếm nâng cao hoặc tìm kiếm tên của nghệ sĩ và đối tác cung cấp. Tuy nhiên, kênh này sẽ không còn nút đăng ký nữa.

Bạn có thể tìm thấy Kênh nghệ sĩ chính thức của nghệ sĩ khi tìm kiếm họ trên YouTube hoặc khi xem video nhạc chính thức của họ. Như thường lệ, bạn có thể quản lý các đăng ký của mình cho từng kênh đã đăng ký, bao gồm cả Kênh nghệ sĩ chính thức.

Thông báo từ nghệ sĩ âm nhạc

Sau khi đăng ký, bạn cũng có thể bắt đầu nhận được thông báo khi kênh mà bạn đăng ký xuất bản video mới. Theo mặc định, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn những tin nổi bật từ kênh đó. Hãy tìm hiểu cách quản lý thông báo của bạn.

Nếu nghệ sĩ có Kênh nghệ sĩ chính thức, bạn sẽ chỉ nhìn thấy thông báo từ kênh chính thức của họ trong nguồn cấp dữ liệu đăng ký của mình.

Loại thông báo mà bạn sẽ nhận từ Kênh nghệ sĩ chính thức tùy thuộc vào tùy chọn thông báo mà bạn đã thiết lập cho các kênh khác của nghệ sĩ này. Các tùy chọn từ kênh theo chủ đề sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt thông báo cho Kênh nghệ sĩ chính thức.

  • Nếu đã đặt thông báo chuông trên OAC, thì bạn sẽ nhận được thông báo chuông bất kể bạn đã cài đặt như thế nào trên các kênh khác. 
  • Nếu đã đặt thông báo về các tin nổi bật trên OAC, thì bạn sẽ nhận được thông báo về các tin nổi bật bất kể bạn đã cài đặt như thế nào trên các kênh khác. 
  • Nếu bạn có bất kỳ cài đặt thông báo nào khác trên OAC và trên kênh do đối tác cung cấp, bạn đã thiết lập thông báo chuông hoặc thiết lập không nhận thông báo, thì OAC sẽ thừa hưởng các cài đặt thông báo từ kênh do đối tác cung cấp.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?