Tìm nhạc của những nghệ sĩ mà bạn yêu thích

Bạn có thể đăng ký và nhận thông báo từ kênh của các nghệ sĩ âm nhạc để nắm bắt thông tin mới nhất về âm nhạc, video và các chuyến lưu diễn của họ.

Đăng ký kênh của nghệ sĩ

Tương tự như khi đăng ký kênh của người sáng tạo, bạn có thể đăng ký kênh của nghệ sĩ bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến video của nghệ sĩ mà bạn yêu thích.
 3. Nhấp hoặc nhấn vào nút ĐĂNG KÝ bên dưới trình phát video.

Sau khi bạn đăng ký, tất cả video mới do nghệ sĩ đó đăng tải đều sẽ xuất hiện trong trang Kênh đăng ký của bạn. Tìm hiểu về việc đăng ký kênh. Trên trang kênh, bạn cũng có thể đăng ký kênh của nghệ sĩ.

Những loại kênh dành cho nghệ sĩ

Một nghệ sĩ có thể sở hữu nhiều hơn một loại kênh trên YouTube, đó là các loại:

 • Kênh do nghệ sĩ tự quản lý.
 • Kênh do đối tác cung cấp và chịu sự quản lý của một đối tác phân phối trên YouTube Music (chẳng hạn như một hãng thu âm).
 • Kênh theo chủ đề do YouTube tự động tạo. Đây là những kênh có tiêu đề "Tên nghệ sĩ – Chủ đề" và có dòng chữ "do YouTube tự động tạo" trong mục Giới thiệu của kênh. Hãy xem phần bên dưới để tìm hiểu về kênh theo chủ đề do YouTube tự động tạo cho nghệ sĩ.
 • Kênh nghệ sĩ chính thức Music note là nơi tổng hợp các bản nhạc và video trên tất cả các kênh YouTube riêng của cùng một nghệ sĩ. Khi tìm kiếm về nghệ sĩ trên YouTube, bạn có thể tìm thấy Kênh nghệ sĩ chính thức của nghệ sĩ đó. Bạn cũng có thể tìm thấy kênh chính thức này khi xem video nhạc chính thức của nghệ sĩ. Tìm hiểu về Kênh nghệ sĩ chính thức.

Nếu bạn đã đăng ký kênh do đối tác cung cấp hoặc kênh theo chủ đề của một nghệ sĩ, thì khi nghệ sĩ đó có Kênh nghệ sĩ chính thức, bạn sẽ tự động trở thành người đăng ký của kênh chính thức vừa tạo. Từ lúc này, bạn sẽ nhận được thông báo từ Kênh nghệ sĩ chính thức đó. Hãy xem phần bên dưới để tìm hiểu về thông báo từ nghệ sĩ.

Sau khi đăng ký Kênh nghệ sĩ chính thức của một nghệ sĩ, bạn sẽ không còn là người đăng ký của kênh do đối tác cung cấp và kênh theo chủ đề của nghệ sĩ đó. Điều này nghĩa là danh sách kênh đăng ký của bạn sẽ không còn các kênh này. Trong phần Tìm kiếm, bạn vẫn có thể tìm thấy kênh do đối tác cung cấp hoặc kênh theo chủ đề của nghệ sĩ đó. Tuy nhiên, những kênh này sẽ không còn nút Đăng ký nữa.

Như thông thường, bạn có thể quản lý các kênh mà mình đăng ký, bao gồm cả Kênh nghệ sĩ chính thức.

Thông báo từ nghệ sĩ

Sau khi đăng ký một kênh, bạn có thể bắt đầu nhận được thông báo khi kênh đó xuất bản video mới. Theo mặc định, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn thông báo về những nội dung nổi bật của kênh đó. Tìm hiểu cách quản lý thông báo.

Nếu một nghệ sĩ có Kênh nghệ sĩ chính thức thì trên trang Kênh đăng ký, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo từ kênh chính thức đó.

Loại thông báo mà bạn nhận được từ Kênh nghệ sĩ chính thức sẽ phụ thuộc vào tùy chọn thông báo mà bạn đã đặt cho các kênh khác của nghệ sĩ này. Cụ thể như sau:

 • Nếu đã đặt tùy chọn thông báo qua chuông trên Kênh nghệ sĩ chính thức thì bạn sẽ nhận được thông báo qua chuông, bất kể tùy chọn cài đặt của bạn đối với các kênh khác. 
 • Nếu đã đặt tùy chọn thông báo về nội dung nổi bật trên Kênh nghệ sĩ chính thức thì bạn sẽ nhận được thông báo về nội dung nổi bật, bất kể tùy chọn cài đặt của bạn đối với các kênh khác. 
 • Nếu bạn có bất kỳ tùy chọn cài đặt thông báo nào khác trên Kênh nghệ sĩ chính thức và đã đặt tùy chọn thông báo qua chuông hoặc không nhận thông báo trên kênh do đối tác cung cấp, thì Kênh nghệ sĩ chính thức sẽ có các tùy chọn cài đặt thông báo như kênh do đối tác cung cấp.
 • Các tùy chọn từ kênh theo chủ đề sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt thông báo cho Kênh nghệ sĩ chính thức.

Kênh theo chủ đề do YouTube tự động tạo cho nghệ sĩ

Trong phần Tìm kiếm, bạn có thể tìm thấy cả kênh theo chủ đề và Kênh nghệ sĩ chính thức. Kênh theo chủ đề dành cho nghệ sĩ là kênh do YouTube tự động tạo và có tiêu đề "Tên nghệ sĩ – Chủ đề". Nếu một nghệ sĩ chưa có Kênh nghệ sĩ chính thức thì bạn có thể đăng ký kênh theo chủ đề của nghệ sĩ đó. Khi bạn đăng ký kênh theo chủ đề, kênh này sẽ được thêm vào danh sách kênh đăng ký của bạn. Tuy nhiên, video trên kênh sẽ không xuất hiện trong trang Kênh đăng ký của bạn. Bạn sẽ không nhận được thông báo từ các kênh theo chủ đề.

Nếu bạn là một nghệ sĩ có kênh theo chủ đề, thì chúng tôi khuyên bạn tạo một Kênh nghệ sĩ chính thức.

 

Làm cách nào YouTube quyết định thời điểm nên tự động tạo kênh theo chủ đề cho nghệ sĩ?

Khi nghệ sĩ có mức độ hiện diện đáng kể trên YouTube, chúng tôi sẽ tự động tạo kênh theo chủ đề cho họ. Nếu một nghệ sĩ không có kênh theo chủ đề thì lý do có thể là:

 • Nghệ sĩ đó chỉ đăng tải một số ít video.
 • Video của nghệ sĩ đó không có nhiều lượt xem.
 • Video của nghệ sĩ đó không đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng của YouTube.
Làm cách nào YouTube lựa chọn nội dung cho kênh theo chủ đề của nghệ sĩ?

YouTube dùng thuật toán để tìm ra các chủ đề trọng tâm trong video rồi sử dụng thông tin đó để tổng hợp video cho nghệ sĩ. Kênh theo chủ đề có thể bao gồm nội dung từ kênh nghệ sĩ và nội dung do người dùng tạo. Những kênh này không thể hiện bất cứ quan điểm nào từ phía YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?