Phím tắt cho YouTube

Nhờ có các phím tắt, bạn có thể tiết kiệm thời gian khi sử dụng YouTube.

Để truy cập vào danh sách Phím tắt, hãy chuyển đến ảnh hồ sơ của bạn Hồ sơ rồi chọn biểu tượng Phím tắt Keyboard. Một cách khác nữa là nhấn phím SHIFT và dấu chấm hỏi "?" trên bàn phím. Khi di chuột lên một số nút trên trình phát, bạn sẽ nhìn thấy phím tắt tương ứng. Ví dụ: Khi di chuột lên biểu tượng toàn màn hình, bạn sẽ thấy dòng chữ "Toàn màn hình (f)" cho biết rằng bạn có thể nhấn phím F để mở chế độ xem toàn màn hình.

Phím tắt

Nếu đang sử dụng giao diện mới của YouTube dành cho máy tính thì bạn phải nhấp vào trình phát video trước khi dùng phím tắt. Để quay lại giao diện cũ của YouTube dành cho máy tính, hãy chuyển đến ảnh hồ sơ của bạn  rồi chọn Khôi phục YouTube cũ.
Phím tắt Chức năng
Phím cách Phát/Tạm dừng khi thanh tua được chọn. Kích hoạt một nút nếu nút đó có tiêu điểm.
Phím dành cho nội dung đa phương tiện Phát/Tạm dừng trên bàn phím Phát/Tạm dừng.
k Phát/Tạm dừng trình phát.
m Tắt tiếng/Bật tiếng của video.
Phím có biểu tượng Dừng để điều khiển nội dung đa phương tiện Dừng.
Phím dành cho nội dung đa phương tiện để chuyển đến bản nhạc tiếp theo trên bàn phím Chuyển đến video tiếp theo trong danh sách phát.
Mũi tên Trái/Phải trên thanh tua Tua lại/Tua đi 5 giây.
j Tua lại 10 giây trong trình phát.
l Tua đi 10 giây trong trình phát.
. Chuyển đến khung hình tiếp theo khi video đang tạm dừng.
, Chuyển về khung hình trước đó khi video đang tạm dừng.
> Tăng tốc độ phát của video.
< Giảm tốc độ phát của video.
Phím Home/End trên thanh tua Tua đến giây đầu/giây cuối của video.
Mũi tên Lên/Xuống trên thanh tua Tăng/Giảm 5% mức âm lượng.
Các số từ 1 đến 9 trên thanh tua (không phải trên bàn phím số) Tua đến phân đoạn chiếm từ 10% đến 90% thời lượng của video.
Số 0 trên thanh tua (không phải trên bàn phím số) Tua đến đầu video.
/ Chuyển đến hộp tìm kiếm.
f Bật chế độ xem toàn màn hình. Khi chế độ xem toàn màn hình đang bật, nhấn vào phím F hoặc nhấn vào phím Esc để thoát chế độ xem toàn màn hình.
c Hiển thị phụ đề nếu có. Để ẩn phụ đề, nhấn vào phím C một lần nữa.
Shift+N Chuyển sang video tiếp theo. (Nếu bạn đang sử dụng danh sách phát thì phím tắt này sẽ đưa bạn đến video tiếp theo của danh sách phát. Nếu bạn không sử dụng danh sách phát thì phím tắt này sẽ đưa bạn đến video đề xuất tiếp theo trên YouTube).
Shift+P Chuyển về video trước. Lưu ý rằng phím tắt này chỉ hoạt động khi bạn đang sử dụng danh sách phát.
i Mở Trình phát thu nhỏ.

Phím tắt | Mẹo hay trên Trung tâm trợ giúp của YouTube

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false