Phím tắt cho YouTube

Bạn có thể dùng phím tắt để tiết kiệm thời gian thao tác khi sử dụng YouTube trên máy tính.

Để truy cập vào danh sách Phím tắt, hãy chuyển đến ảnh hồ sơ của bạn Hồ sơrồi chọn biểu tượng Phím tắt Keyboard. Bạn cũng có thể nhấn phím SHIFT và dấu chấm hỏi "?" trên bàn phím. Khi di chuột lên một số nút trên trình phát, bạn sẽ nhìn thấy phím tắt tương ứng. Ví dụ: khi di chuột lên trên biểu tượng toàn màn hình, bạn sẽ nhìn thấy chú thích "Toàn màn hình (f)". Chú thích này cho biết bạn có thể nhấn phím F để mở chế độ xem toàn màn hình.

Phím tắt

Nếu đang sử dụng giao diện mới của YouTube dành cho máy tính thì bạn phải nhấp vào trình phát video trước khi dùng phím tắt. Để quay lại giao diện cũ của YouTube dành cho máy tính, hãy chuyển đến ảnh hồ sơ của bạn  rồi chọn Khôi phục YouTube cũ.
Phím tắt Chức năng
Phím cách Phát/Tạm dừng khi thanh tua được chọn. Kích hoạt một nút nếu nút đó có tiêu điểm.
Phím dành cho nội dung đa phương tiện Phát/Tạm dừng trên bàn phím Phát/Tạm dừng.
k Phát/Tạm dừng trình phát.
m Tắt tiếng/Bật tiếng của video.
Phím có biểu tượng Dừng để điều khiển nội dung đa phương tiện Dừng.
Phím dành cho nội dung đa phương tiện để chuyển đến bản nhạc tiếp theo trên bàn phím Chuyển đến video tiếp theo trong danh sách phát.
Mũi tên Trái/Phải trên thanh tua Tua lại/Tua đi 5 giây.
j Tua lại 10 giây trong trình phát.
l Tua đi 10 giây trong trình phát.
, Chuyển đến khung hình tiếp theo khi video đang tạm dừng.
. Chuyển về khung hình trước đó khi video đang tạm dừng.
< Tăng tốc độ phát của video.
> Giảm tốc độ phát của video.
Phím Home/End trên thanh tua Tua đến giây đầu/giây cuối của video.
Mũi tên Lên/Xuống trên thanh tua Tăng/Giảm 5% mức âm lượng.
Các số từ 1 đến 9 trên thanh tua (không phải trên bàn phím số) Tua đến phân đoạn chiếm từ 10% đến 90% thời lượng của video.
Số 0 trên thanh tua (không phải trên bàn phím số) Tua đến đầu video.
Số 1 hoặc Shift+1 Di chuyển giữa các tiêu đề H1.
/ Chuyển đến hộp tìm kiếm.
f Bật chế độ xem toàn màn hình. Khi chế độ xem toàn màn hình đang bật, nhấn vào phím F hoặc nhấn vào phím Esc để thoát chế độ xem toàn màn hình.
c Hiển thị phụ đề nếu có. Để ẩn phụ đề, nhấn vào phím C một lần nữa.
Shift+N Chuyển sang video tiếp theo. (Nếu bạn đang sử dụng danh sách phát thì phím tắt này sẽ đưa bạn đến video tiếp theo của danh sách phát. Nếu bạn không sử dụng danh sách phát thì phím tắt này sẽ đưa bạn đến video đề xuất tiếp theo trên YouTube).
Shift+P Chuyển về video trước. Lưu ý rằng phím tắt này chỉ hoạt động khi bạn đang sử dụng danh sách phát.
i Chạy Trình phát thu nhỏ.

Phím tắt | Mẹo hay từ Trung tâm trợ giúp YouTube

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?