แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ YouTube

ประหยัดเวลาในการไปยังส่วนต่างๆ ของ YouTube บนคอมพิวเตอร์ด้วยแป้นพิมพ์ลัด

หากต้องการเข้าถึงรายการแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่รูปโปรไฟล์ โปรไฟล์ แล้วเลือกแป้นพิมพ์ลัด Keyboard นอกจากนี้ คุณยังกด Shift+? บนแป้นพิมพ์ได้อีกด้วย เมื่อวางเมาส์เหนือปุ่มในโปรแกรมเล่นวิดีโอบางปุ่ม คุณจะเห็นแป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณจะเห็นข้อความ "เต็มหน้าจอ (F)" เมื่อวางเมาส์เหนือไอคอนเต็มหน้าจอ ซึ่งหมายความว่าคุณกด F เพื่อเปิดใช้งานโหมดเต็มหน้าจอได้

แป้นพิมพ์ลัด

หากกำลังใช้ประสบการณ์การใช้งานบนคอมพิวเตอร์เวอร์ชันใหม่ คุณต้องคลิกโปรแกรมเล่นวิดีโอก่อนที่จะใช้แป้นพิมพ์ลัด หากต้องการกลับไปใช้ประสบการณ์การใช้งานบนคอมพิวเตอร์เวอร์ชันคลาสสิก ให้ไปที่รูปโปรไฟล์ แล้วเลือกคืนค่า YouTube แบบเก่า
แป้นพิมพ์ลัด การทำงาน
Spacebar เล่น/หยุดชั่วคราวเมื่อเลือกแถบค้นหา เปิดใช้งานปุ่มหากมีการโฟกัสที่ปุ่มนั้น
คีย์สื่อ "เล่น/หยุดชั่วคราว" บนแป้นพิมพ์ เล่น/หยุดชั่วคราว
k เล่น/หยุดวิดีโอชั่วคราวในโปรแกรมเล่นวิดีโอ
คีย์สื่อ "หยุด" บนแป้นพิมพ์ หยุด
คีย์สื่อ "แทร็กถัดไป" บนแป้นพิมพ์ เลื่อนไปยังแทร็กถัดไปในเพลย์ลิสต์
ลูกศรซ้าย/ขวาบนแถบค้นหา ย้อนกลับ/ข้ามไปข้างหน้า 5 วินาที
j ย้อนกลับไป 10 วินาทีในโปรแกรมเล่นวิดีโอ
l ข้ามไปข้างหน้า 10 วินาทีในโปรแกรมเล่นวิดีโอ
เริ่มต้น/สิ้นสุดบนแถบค้นหา ข้ามไปที่วินาทีเริ่มต้น/วินาทีสุดท้ายของวิดีโอ
ลูกศรขึ้น/ลงบนแถบค้นหา เพิ่ม/ลดระดับเสียง 5%
ตัวเลข 1 ถึง 9 บนแถบค้นหา (ไม่ใช่บนแป้นตัวเลข) ข้ามไปยัง 10% ถึง 90% ของเวลาในวิดีโอ
ตัวเลข 0 บนแถบค้นหา (ไม่ใช่บนแป้นตัวเลข) ข้ามไปที่ตอนเริ่มต้นของวิดีโอ
ตัวเลข 1 หรือ Shift+1 ย้ายไปมาระหว่างส่วนหัวระดับ H1
/ ไปที่ช่องค้นหา
f เปิดใช้งานโหมดเต็มหน้าจอ หากเปิดใช้งานโหมดเต็มหน้าจออยู่แล้ว การกด F อีกครั้งหรือกด Esc จะเป็นการออกจากโหมดเต็มหน้าจอ
c เปิดใช้งานคำบรรยายหากพร้อมใช้งาน หากต้องการซ่อนคำบรรยาย ให้เลือก C อีกครั้ง
Shift+N ไปยังวิดีโอถัดไป (หากเปิดเพลย์ลิสต์อยู่ ระบบจะนำคุณไปยังวิดีโอถัดไปในเพลย์ลิสต์ ส่วนในกรณีที่ไม่ได้เปิดเพลย์ลิสต์ ระบบจะนำคุณไปยังวิดีโอถัดไปที่ YouTube แนะนำ)
Shift+P เลื่อนไปที่วิดีโอก่อนหน้า โปรดทราบว่าแป้นพิมพ์ลัดนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเปิดเพลย์ลิสต์อยู่เท่านั้น
i เปิดใช้มินิเพลเยอร์

แป้นพิมพ์ลัด | เคล็ดลับมือโปรจาก YouTube ความช่วยเหลือ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร