Klávesové skratky pre YouTube

Klávesové skratky vám ušetria čas pri prechádzaní stránok YouTube.

Ak chcete zobraziť zoznam klávesových skratiek, prejdite na svoju profilovú fotku Profil a vyberte ikonu Klávesové skratky Keyboard. Môžete tiež stlačiť klávesy SHIFT + ?. Keď umiestnite kurzor myši na tlačidlá prehrávača, zobrazí sa relevantná klávesová skratka. Keď ho napríklad umiestnite na ikonu Zobrazenie na celú obrazovku, zobrazí sa text „Zobrazenie na celú obrazovku (f)“, čo znamená, že režim celej obrazovky môžete spustiť stlačením klávesa f.

Klávesové skratky

Ak používate nové prostredie pre počítače, musíte pred použitím klávesových skratiek kliknúť na prehrávač videa. Ak sa chcete vrátiť do klasického prostredia pre počítače, prejdite na profilovú fotku  a kliknite na Obnoviť klasický YouTube.
Klávesová skratka Funkcia
Medzerník Prehrá alebo pozastaví, keď je vybratý panel vyhľadávania. Aktivuje tlačidlo, ak je oblasť tohto tlačidla označená.
Mediálny kláves Prehrať/pozastaviť na klávesniciach Spustí alebo pozastaví prehrávanie.
k Pozastaví alebo spustí prehrávanie v prehrávači.
m Vypne alebo zapne zvuk videa.
Mediálny kláves Zastaviť na klávesniciach Zastaví.
Mediálny kláves Ďalšia stopa na klávesniciach Presunie na ďalšiu stopu v zozname.
Šípka doprava alebo doľava na paneli vyhľadávania Hľadá 5 sekúnd dopredu alebo dozadu.
j Hľadá 10 sekúnd dozadu v prehrávači.
l Hľadá 10 sekúnd dopredu v prehrávači.
. Keď je video pozastavené, preskočí na ďalšiu snímku.
, Keď je video pozastavené, vráti sa na predchádzajúcu snímku.
> Zvýši rýchlosť prehrávania videa.
< Zníži rýchlosť prehrávania videa.
Home alebo End na paneli vyhľadávania Hľadá do začiatočných alebo posledných sekúnd videa.
Šípka nahor alebo nadol na paneli vyhľadávania Zníži alebo zvýši hlasitosť o 5 %.
Čísla 1 až 9 na paneli vyhľadávania (nie na číselnej klávesnici) Hľadá medzi 10 % až 90 % videa.
Číslo 0 na paneli vyhľadávania (nie na číselnej klávesnici) Hľadá po začiatok videa.
/ Prejde na vyhľadávacie pole.
f Aktivuje zobrazenie na celú obrazovku. Ak je aktivovaný režim na celú obrazovku, ukončíte ho opätovným stlačením klávesa F alebo Esc.
c Aktivuje skryté titulky, ak sú k dispozícii. Skryjete ich opätovným stlačením klávesa C.
Shift + N Presunie na ďalšie video (Ak používate zoznam, prejde na ďalšie video v zozname. Ak nepoužívate zoznam, prejde na ďalšie navrhované video na YouTube).
Shift + P Presunie na predchádzajúce video. Upozorňujeme, že táto skratka funguje, len ak používate zoznam.
i Otvorí miniprehrávač.

Klávesové skratky | Tipy od profesionálov z pomocníka služby YouTube

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false