Hurtigtaster for YouTube

Med hurtigtaster kan du ta deg raskere rundt på YouTube.

Du finner listen over hurtigtaster ved å gå til profilbildet ditt Profil og velge Hurtigtaster Keyboard. Du kan også trykke på SHIFT+? på tastaturet. Når du holder markøren over visse spillerknapper, ser du de aktuelle hurtigtastene. Hvis du for eksempel holder markøren over fullskjermikonet, ser du «Fullskjerm (f)». Det betyr at du kan trykke på f for å starte fullskjermmodus.

Hurtigtaster

Hvis du bruker den nye versjonen for datamaskin, må du klikke på videospilleren før du kan bruke hurtigtastene. Du kan gå tilbake til den eldre versjonen for datamaskin ved å gå til profilbildet ditt  og klikke på Gå tilbake til den gamle YouTube-versjonen.
Hurtigtast Funksjon
Mellomromstast Spill av eller sett på pause når spolelinjen er valgt. Trykk på en knapp som er uthevet.
Spill av/pause-tasten på tastaturer Spill av eller sett på pause.
k Sett på pause eller spill av i videospilleren.
m Kutt lyden i videoen, eller slå på lyden igjen.
Stopp-tasten på tastaturer Stopp.
Neste spor-tasten på tastaturer Går til neste spor i en spilleliste.
Høyre/venstre pil på spolelinjen Hopp fem sekunder frem eller tilbake.
j Hopp ti sekunder tilbake i spilleren.
l Hopp ti sekunder frem i spilleren.
. Gå til neste bilderute når videoen står på pause.
, Gå tilbake til forrige bilderute når videoen står på pause.
> Øk avspillingshastigheten.
< Senk avspillingshastigheten.
Start/slutt på spolelinjen Hopp til starten på eller de siste sekundene av videoen.
Opp-/ned-pil på spolelinjen Øk eller reduser volumet med 5 %.
1 til 9 på spolelinjen (ikke på talltastaturet) Hopp til et sted mellom 10 og 90 % av videoen.
0 på spolelinjen (ikke på talltastaturet) Hopp til starten av videoen.
/ Gå til søkefeltet.
f Start fullskjermmodus. Hvis fullskjermmodus er aktivert, kan du trykke på Escape eller på F en gang til for å avslutte fullskjermmodus.
c Slå på teksting hvis dette er tilgjengelig. Trykk på C en gang til for å skjule teksting/undertekster.
Shift+N Gå til neste video. (Hvis du spiller av en spilleliste, går du til neste video i spillelisten. Hvis du ikke spiller av en spilleliste, går du til neste foreslåtte YouTube-video.)
Shift+P Gå til forrige video. Merk at denne snarveien bare kan brukes hvis du spiller av en spilleliste.
i Åpne minispilleren.

Hurtigtaster | Profftips fra Hjelp for YouTube

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
59
false
false