Pakalpojuma YouTube īsinājumtaustiņi

Ar īsinājumtaustiņiem varat ietaupīt laiku, pārvietojoties pakalpojumā YouTube.

Lai piekļūtu īsinājumtaustiņu sarakstam, noklikšķiniet uz sava profila attēla Profils un atlasiet īsinājumtaustiņu ikonu Keyboard. Varat arī izmantot tastatūras taustiņu kombināciju “SHIFT+?”. Kad virzīsiet kursoru virs noteiktām atskaņotāja pogām, tiks parādīts atbilstošais īsinājumtaustiņš. Piemēram, kursoru virzot virs pilnekrāna režīma ikonas, tiks parādīts teksts “Pilnekrāna režīms (f)”, norādot, ka varat nospiest burta f taustiņu, lai ieslēgtu pilnekrāna režīmu.

Īsinājumtaustiņi

Jaunajā datora saskarnē pirms īsinājumtaustiņu izmantošanas jānoklikšķina uz videoklipu atskaņotāja. Lai atgrieztos pie klasiskās datora saskarnes, noklikšķiniet uz profila attēla "" un uz opcijas Atjaunot klasisko YouTube versiju.
Īsinājumtaustiņš Funkcija
Atstarpes taustiņš Atskaņot/pārtraukt, kad ir atlasīta josla pāriešanai uz citu pozīciju. Aktivizēt pogu, ja tā ir izcelta.
Multivides atskaņošanas/pārtraukšanas taustiņš uz tastatūras Atskaņot/pārtraukt.
k Pārtraukt/atskaņot atskaņotājā.
m Izslēgt/ieslēgt videoklipa skaņu.
Multivides apturēšanas taustiņš uz tastatūras Apturēt.
Nākamā ieraksta multivides atskaņošanas taustiņš uz tastatūras Atskaņot nākamo ierakstu atskaņošanas sarakstā.
Pa kreisi/pa labi vērsta bultiņa joslā pāriešanai uz citu pozīciju Pāriet piecas sekundes atpakaļ/uz priekšu.
j Pāriet 10 sekundes atpakaļ atskaņotājā.
l Pāriet 10 sekundes uz priekšu atskaņotājā.
. Kamēr videoklipa atskaņošana ir pārtraukta, pāriet uz nākamo kadru.
, Kamēr videoklipa atskaņošana ir pārtraukta, pāriet uz iepriekšējo kadru.
> Palielināt videoklipa atskaņošanas ātrumu.
< Samazināt videoklipa atskaņošanas ātrumu.
Sākums/beigas joslā pāriešanai uz citu pozīciju Pāriet uz videoklipa sākumu/pēdējām sekundēm.
Augšupvērsta/lejupvērsta bultiņa joslā pāriešanai uz citu pozīciju Palielināt/samazināt skaļumu par 5%.
Cipari no 1 līdz 9 joslā pāriešanai uz citu pozīciju (ne uz cipartastatūras) Pāriet videoklipa atskaņotājā uz attiecīgo vietu: no 10% līdz 90%.
Cipars 0 joslā pāriešanai uz citu pozīciju (ne uz cipartastatūras) Pāriet uz videoklipa sākumu.
/ Pāriet uz meklēšanas lodziņu.
f Aktivizēt pilnekrāna režīmu. Ja ir iespējots pilnekrāna režīms, vēlreiz aktivizējot taustiņu F vai nospiežot taustiņu Esc, iziet no pilnekrāna režīma.
c Aktivizēt subtitrus, ja tie ir pieejami. Vēlreiz aktivizējot taustiņu C, paslēpj subtitrus.
Shift+N Pāriet uz nākamo videoklipu (ja izmanto atskaņošanas sarakstu, pāriet uz nākamo videoklipu atskaņošanas sarakstā; ja neizmanto atskaņošanas sarakstu, pāriet uz nākamo YouTube ieteikto videoklipu).
Shift+P Pāriet uz iepriekšējo videoklipu. Ņemiet vērā: šis īsinājumtaustiņš darbojas tikai tad, ja tiek izmantots atskaņošanas saraksts.
i Atveriet mini atskaņotāju.

Īsinājumtaustiņi | Profesionāļu padomi no YouTube palīdzības komandas

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
false
true
true
59
false
false