„YouTube“ spartieji klavišai

Kai naršote „YouTube“ kompiuteryje, sutaupykite laiko naudodami sparčiuosius klavišus.

Jei norite peržiūrėti visų sparčiųjų klavišų sąrašą, spustelėkite savo profilio nuotrauką Profilis ir pasirinkite „Spartieji klavišai“ Keyboard. Tai pat galite kartu paspausti klavišus SHIFT ir „?“ . Kai užvesite pelės žymeklį virš tam tikrų leistuvės mygtukų, pamatysite atitinkamus sparčiuosius klavišus. Pavyzdžiui, užvedę pelės žymeklį virš viso ekrano piktogramos, išvysite užrašą „Visas ekranas (f)“. Tai reiškia, kad paspaudus klavišą „f“ bus įjungtas viso ekrano režimas.

Spartieji klavišai

Jei naudojate naują staliniams kompiuteriams skirtą sąsają, prieš naudodami sparčiuosius klavišus turite spustelėti vaizdo įrašų leistuvę. Jei norite grįžti prie klasikinės kompiuteriams skirtos sąsajos, spustelėkite į profilio nuotrauką ir Atkurti klasikinę „YouTube“ sąsają.
Spartieji klavišai Funkcija
Tarpo klavišas Paleisti ir pristabdyti, kai pasirinkta valdymo juosta. Paspausti mygtuką, jei jis yra pasirinktas.
Paleidimo ir pristabdymo medijos klavišas klaviatūrose Paleisti ir pristabdyti.
k Paleisti ir pristabdyti leistuvėje.
Sustabdymo medijos klavišas klaviatūrose Sustabdyti.
Kito takelio medijos klavišas klaviatūrose Grojaraštyje pereiti prie kito takelio.
Rodyklės kairėn ir dešinėn valdymo juostoje Prasukti atgal arba pirmyn 5 sekundes.
j Leistuvėje prasukti atgal 10 sekundžių.
l Leistuvėje prasukti pirmyn 10 sekundžių.
Pradžios ir pabaigos klavišai valdymo juostoje Atsukti į vaido įrašo pradžią arba prasukti iki paskutinių sekundžių.
Rodyklės aukštyn ir žemyn valdymo juostoje Padidinti arba sumažinti garsą 5 proc.
Skaitmenys nuo 1 iki 9 valdymo juostoje (ne skaitmenų klaviatūroje) Prasukti nuo 10 iki 90 proc. vaizdo įrašo.
Skaičius 0 valdymo juostoje (ne skaitmenų klaviatūroje) Atsukti į vaizdo įrašo pradžią.
Skaičius 1 arba antrojo lygio klavišas kartu su 1 Pereiti nuo vienos H1 lygio antraštės prie kitos.
/ Eiti į paieškos laukelį.
f Įjungti viso ekrano režimą. Jei viso ekrano režimas įjungtas, jį išjungsite dar kartą paspaudę „f“ arba grįžimo klavišą.
c Įjungti subtitrus, jei yra. Dar kartą paspaudę „c“, subtitrus paslėpsite.
Antrojo lygio klavišas kartu su N Pereikite prie kito vaizdo įrašo. Jei žiūrite grojaraštį, bus pereita prie kito grojaraščio vaizdo įrašo. Jei žiūrite ne grojaraštį, bus pereita prie kito „YouTube“ siūlomo vaizdo įrašo.
Antrojo lygio klavišas kartu su P Pereiti prie ankstesnio vaizdo įrašo. Dėmesio: šis spartusis klavišas veikia tik tada, kai žiūrite grojaraštį.
i Įjungti sumažintą leistuvę.

Spartieji klavišai | „YouTube“ pagalbos profesionalų patarimai

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?