מקשי קיצור ב-YouTube

בעזרת מקשי הקיצור תוכלו לנווט מהר יותר ב-YouTube במחשב.

כדי להציג את רשימת מקשי הקיצור, ניגשים לתמונת הפרופיל פרופיל ובוחרים באפשרות 'מקשי קיצור' Keyboard. אפשר גם להקיש ‎SHIFT‎+‎?‎ במקלדת. כשמעבירים את העכבר מעל לחצנים מסוימים בנגן, מוצגים מקשי הקיצור הרלוונטיים. לדוגמה, כשמעבירים את העכבר מעל סמל המסך המלא, מוצג הכיתוב 'מסך מלא (f)', שמציין שאפשר להקליד f כדי לעבור למסך מלא.

מקשי קיצור

אם אתם משתמשים בעיצוב החדש למחשב, צריך ללחוץ על נגן הווידאו כדי להשתמש במקשי הקיצור. כדי לחזור לעיצוב הקלאסי למחשב, עוברים אל תמונת הפרופיל  ולוחצים על שחזור הגרסה הקודמת של YouTube.
מקש קיצור פעולה
מקש הרווח הפעלה/השהיה כשסרגל ההרצה במצב בחירה. הפעלת הלחצן שהמיקוד עליו.
מקש הפעלה/השהיה של מדיה במקלדות השונות הפעלה/השהיה.
k השהייה/הפעלה בנגן.
מקש עצירת מדיה במקלדות השונות הפסקת ההפעלה.
מקש המדיה 'הטראק הבא במקלדות השונות מעבר לטראק הבא בפלייליסט.
חץ שמאלה/ימינה בסרגל ההרצה הרצה 5 שניות אחורה/קדימה.
j הרצה של 10 שניות אחורה בנגן.
l הרצה של 10 שניות קדימה בנגן.
Home/End בסרגל ההרצה הרצה לשניות הראשונות/האחרונות בסרטון.
חץ למעלה/למטה בסרגל ההרצה הגברה/החלשה של עוצמת הקול ב-‎5%‎.
הספרות 1 עד 9 בסרגל ההרצה (לא במקלדת המספרית) הרצה ל-‎10%‎ עד ‎90%‎ בסרטון.
הספרה 0 בסרגל ההרצה (לא במקלדת המספרית) הרצה לתחילת הסרטון.
הספרה 1 או Shift+1 מעבר בין כותרות H1.
/ מעבר אל תיבת החיפוש.
f הפעלת מסך מלא. אם מצב מסך מלא מופעל, הקשה חוזרת על F או הקשה על Escape תגרום ליציאה ממצב זה.
c הפעלת כתוביות, אם ישנן. כדי להסתיר את הכתוביות, מקישים שוב על C.
Shift+N מעבר לסרטון הבא (אם אתם משתמשים בפלייליסט, תועברו אל הסרטון הבא בפלייליסט. אם אינכם משתמשים בפלייליסט, תועברו אל הסרטון המוצע הבא ב-YouTube).
Shift+P מעבר לסרטון הקודם. מקש הקיצור הזה פועל רק אם משתמשים בפלייליסט.
i הפעלת המיני-נגן.

מקשי קיצור | טיפים ממומחי מרכז התמיכה של YouTube

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?