מקשי קיצור ב-YouTube

מקשי הקיצור חוסכים לכם זמן במהלך הניווט ב-YouTube.

כדי להציג את רשימת מקשי הקיצור, עוברים לתמונת הפרופיל פרופיל ולוחצים על 'מקשי קיצור' Keyboard. אפשר גם להקיש על ‏?+SHIFT במקלדת. כשמעבירים את העכבר מעל לחצנים מסוימים בנגן, מוצגים מקשי הקיצור הרלוונטיים. לדוגמה: כשמעבירים את העכבר מעל סמל המסך המלא, מוצג הכיתוב 'מסך מלא (f)', שמציין שאפשר להזין f כדי לעבור למסך מלא.

מקשי קיצור

אם אתם משתמשים בעיצוב החדש למחשב, צריך ללחוץ על נגן הווידאו כדי להשתמש במקשי הקיצור. כדי לחזור לעיצוב הקלאסי למחשב, עוברים אל תמונת הפרופיל "" ולוחצים על שחזור הגרסה הקודמת של YouTube.
מקש הקיצור פעולה
מקש הרווח הפעלה/השהיה כשסרגל ההרצה במצב בחירה. הפעלת הלחצן שהמיקוד עליו.
מקש הפעלה/השהיה של מדיה במקלדות השונות הפעלה/השהיה.
k השהיה/הפעלה בנגן.
m השתקה/ביטול השתקה של הסרטון.
מקש עצירת מדיה במקלדות השונות הפסקת ההפעלה.
מקש המדיה 'הטראק הבא' במקלדות השונות מעבר לטראק הבא בפלייליסט.
חץ שמאלה/ימינה בסרגל ההרצה הרצה של 5 שניות אחורה/קדימה.
j הרצה של 10 שניות אחורה בנגן.
l הרצה של 10 שניות קדימה בנגן.
. מעבר לפריים הבא בזמן שהסרטון מושהה.
, חזרה לפריים הקודם בזמן שהסרטון מושהה.
> הגברת מהירות ההפעלה.
< האטת מהירות ההפעלה.
Home/End בסרגל ההרצה הרצה לשניות הראשונות/האחרונות בסרטון.
חץ למעלה/למטה בסרגל ההרצה הגברה/החלשה של עוצמת הקול ב-‎5%‎.
הספרות 1 עד 9 בסרגל ההרצה (לא במקלדת המספרית) הרצה ל-‎10%‎ עד ‎90%‎ בסרטון.
הספרה 0 בסרגל ההרצה (לא במקלדת המספרית) הרצה לתחילת הסרטון.
/ מעבר אל תיבת החיפוש.
f הפעלת מסך מלא. אם מצב מסך מלא מופעל, הקשה חוזרת על F או הקשה על Escape תגרום ליציאה ממצב זה.
c הפעלת כתוביות, אם ישנן. כדי להסתיר את הכתוביות, מקישים שוב על C.
Shift+N מעבר לסרטון הבא (אם אתם משתמשים בפלייליסט, תועברו אל הסרטון הבא בפלייליסט. אם אינכם משתמשים בפלייליסט, תועברו אל הסרטון המוצע הבא ב-YouTube).
Shift+P מעבר לסרטון הקודם. מקש הקיצור הזה פועל רק אם משתמשים בפלייליסט.
i פתיחת המיני-נגן.

מקשי קיצור | טיפים מהמומחים במרכז העזרה של YouTube

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
false
true
true
59
false
false