Tipkovni prečaci za YouTube

Tipkovni prečaci omogućuju uštedu vremena tijekom kretanja YouTubeom.

Da biste pristupili popisu tipkovnih prečaca, odaberite svoju profilnu sliku Profil, a zatim odaberite opciju Tipkovni prečaciKeyboard. Možete i pritisnuti SHIFT+? na tipkovnici. Kada zadržite pokazivač miša iznad određenih gumba playera, prikazat će se odgovarajući tipkovni prečac. Primjerice, kada pokazivač miša zadržite iznad ikone prikaza na cijelom zaslonu, prikazat će se "Cijeli zaslon (f)", što upućuje da pritiskanjem tipke f možete pokrenuti prikaz na cijelom zaslonu.

Tipkovni prečaci

Ako upotrebljavate novo sučelje za računala, morate kliknuti player videozapisa da biste mogli upotrebljavati tipkovne prečace. Za povratak na klasično sučelje za računala odaberite profilnu sliku i kliknite Vrati klasični YouTube.
Tipkovni prečac Funkcija
Razmaknica Reprodukcija/pauziranje kad je odabrana traka za preskakanje. Aktiviranje gumba ako je istaknut.
Tipka za reprodukciju/pauziranje multimedijskog sadržaja na tipkovnici Reprodukcija/pauziranje.
k Pauziranje/reprodukcija u playeru.
m Isključivanje/uključivanje zvuka videozapisa.
Tipka za zaustavljanje multimedijskog sadržaja na tipkovnici Zaustavljanje.
Tipka za odabir sljedećeg multimedijskog zapisa na tipkovnici Prelazak na sljedeći zapis na popisu.
Strelica lijevo/desno na traci za preskakanje Skok prema natrag/naprijed za pet sekundi.
j Skok prema natrag u playeru za deset sekundi.
l Skok prema naprijed u playeru za deset sekundi.
. Skok na sljedeći kadar dok je videozapis pauziran.
, Povratak na prethodni kadar dok je videozapis pauziran.
> Povećanje brzine reprodukcije videozapisa.
< Smanjenje brzine reprodukcije videozapisa.
Home/End na traci za preskakanje Skok na početne/završne sekunde videozapisa.
Strelica gore/dolje na traci za preskakanje Povećanje/smanjenje glasnoće u koracima od 5%.
Brojevi od 1 do 9 na traci za preskakanje (ne na numeričkom dijelu tipkovnice) Skok na 10% do 90% videozapisa.
Broj 0 na traci za preskakanje (ne na numeričkom dijelu tipkovnice) Skok na početak videozapisa.
/ Prelazak na okvir za pretraživanje.
f Aktiviranje prikaza na cijelom zaslonu. Ako je omogućen prikaz na cijelom zaslonu, za izlaz iz takvog prikaza ponovo pritisnite tipku F ili tipku Esc.
c Aktiviranje titlova ako su dostupni. Za skrivanje titlova ponovo pritisnite tipku C.
Shift+N Prelazak na sljedeći videozapis (ako upotrebljavate popis, prelazak na sljedeći videozapis na popisu; ako ne upotrebljavate popis, prelazak na sljedeći predloženi videozapis na YouTubeu).
Shift+P Prelazak na prethodni videozapis. Taj je prečac dostupan samo ako upotrebljavate popis.
i Otvaranje miniplayera.

Tipkovni prečaci | Profesionalni savjeti iz pomoći za YouTube

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
59
false