Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το YouTube

Με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, εξοικονομείτε χρόνο από την πλοήγηση στο YouTube.

Για πρόσβαση στη λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου, μεταβείτε στην εικόνα προφίλ Προφίλ και επιλέξτε Συντομεύσεις πληκτρολογίου Keyboard. Επίσης, μπορείτε να εισαγάγετε SHIFT+? στο πληκτρολόγιό σας. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από συγκεκριμένα κουμπιά του προγράμματος αναπαραγωγής, εμφανίζεται η σχετική συντόμευση πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο πλήρους οθόνης, θα δείτε Πλήρης οθόνη (f), που σημαίνει ότι μπορείτε να εισαγάγετε f για να ξεκινήσετε την προβολή πλήρους οθόνης.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Αν χρησιμοποιείτε τη νέα έκδοση για υπολογιστές, πρέπει να κάνετε κλικ στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο προτού χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου. Για να επιστρέψετε στην κλασική εμπειρία από υπολογιστή, πηγαίνετε στην εικόνα προφίλ  και κάντε κλικ στην Επαναφορά παλιάς εμφάνισης YouTube.
Συντόμευση πληκτρολογίου Λειτουργία
Πλήκτρο διαστήματος Αναπαραγωγή/Παύση όταν είναι επιλεγμένη η γραμμή αναζήτησης. Ενεργοποίηση κουμπιού αν έχετε εστιάσει σε κάποιο κουμπί.
Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης μέσων στα πληκτρολόγια Αναπαραγωγή/Παύση.
k Παύση/Αναπαραγωγή στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
m Σίγαση/κατάργηση σίγασης του βίντεο.
Πλήκτρο διακοπής μέσων στα πληκτρολόγια Διακοπή.
Πλήκτρο για επόμενο μουσικό κομμάτι στα πληκτρολόγια Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι σε ένα playlist.
Αριστερό/δεξί βέλος στη γραμμή αναζήτησης Αναζήτηση στα προηγούμενα/επόμενα 5 δευτερόλεπτα.
j Αναζήτηση στα προηγούμενα 10 δευτερόλεπτα στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
l Αναζήτηση στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
. Ενώ το βίντεο είναι σε παύση, προχωρήστε στο επόμενο καρέ.
, Ενώ το βίντεο είναι σε παύση, επιστρέψτε στο προηγούμενο καρέ.
> Επιταχύνετε τον ρυθμό αναπαραγωγής βίντεο.
< Επιβραδύνετε τον ρυθμό αναπαραγωγής βίντεο.
Αρχή/τέλος στη γραμμή αναζήτησης Αναζήτηση στα πρώτα/τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο.
Άνω/κάτω βέλος στη γραμμή αναζήτησης Αύξηση/Μείωση της έντασης ήχου κατά 5%.
Αριθμοί 1 έως 9 στη γραμμή αναζήτησης (όχι στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) Αναζήτηση στο 10% έως το 90% του βίντεο.
Αριθμός 0 στη γραμμή αναζήτησης (όχι στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) Αναζήτηση στην αρχή του βίντεο.
/ Μετάβαση στο πλαίσιο αναζήτησης.
f Ενεργοποίηση πλήρους οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πλήρους οθόνης, επιλέξτε ξανά το πλήκτρο F ή πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.
c Ενεργοποίηση υπότιτλων, εάν είναι διαθέσιμοι. Για την απόκρυψη της οπτικοακουστικής μετάφρασης και των υπότιτλων, επιλέξτε ξανά το πλήκτρο C.
Shift+N Μετάβαση στο επόμενο βίντεο (Αν χρησιμοποιείτε playlist, θα μεταβείτε στο επόμενο βίντεο του playlist. Αν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο playlist, θα μεταβείτε στο επόμενο προτεινόμενο βίντεο από το YouTube).
Shift+P Μετακίνηση στο προηγούμενο βίντεο. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η συντόμευση λειτουργεί μόνο όταν χρησιμοποιείτε κάποιο playlist.
i Ανοίξτε το Ελαχιστοποιημένο player.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου | Επαγγελματικές συμβουλές από το YouTube Help

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;