Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το YouTube

Εξοικονομήστε χρόνο κατά την περιήγησή σας στο YouTube από υπολογιστή μέσω συντομεύσεων πληκτρολογίου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου, μεταβείτε στη φωτογραφία προφίλ σας Προφίλ, και επιλέξτε Συντομεύσεις πληκτρολογίου Keyboard. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε SHIFT + ? στο πληκτρολόγιό σας. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από συγκεκριμένα κουμπιά του προγράμματος αναπαραγωγής, θα δείτε τη σχετική συντόμευση πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο πλήρους οθόνης, θα δείτε Full screen (f), που σημαίνει ότι μπορείτε να πληκτρολογήσετε f για να ξεκινήσετε την προβολή πλήρους οθόνης.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Αν χρησιμοποιείτε τη νέα έκδοση για υπολογιστές, πρέπει να κάνετε κλικ στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο προτού χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου. Για να επιστρέψετε στην κλασική εμπειρία από υπολογιστή, πηγαίνετε στην εικόνα προφίλ  και πατήστε Επαναφορά παλιάς εμφάνισης YouTube.
Συντόμευση πληκτρολογίου Λειτουργία
Πλήκτρο διαστήματος Αναπαραγωγή/Παύση όταν είναι επιλεγμένη η γραμμή αναζήτησης. Ενεργοποίηση κουμπιού αν έχετε εστιάσει σε κάποιο κουμπί.
Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης μέσων στα πληκτρολόγια Αναπαραγωγή/Παύση.
k Παύση/Αναπαραγωγή στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Πλήκτρο διακοπής μέσων στα πληκτρολόγια Διακοπή.
Πλήκτρο για επόμενο μουσικό κομμάτι στα πληκτρολόγια Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι σε ένα playlist.
Αριστερό/δεξί βέλος στη γραμμή αναζήτησης Αναζήτηση στα προηγούμενα/επόμενα 5 δευτερόλεπτα.
j Αναζήτηση στα προηγούμενα 10 δευτερόλεπτα στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
l Αναζήτηση στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Αρχή/τέλος στη γραμμή αναζήτησης Αναζήτηση στα πρώτα/τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο.
Άνω/κάτω βέλος στη γραμμή αναζήτησης Αύξηση/Μείωση της έντασης ήχου κατά 5%.
Αριθμοί 1 έως 9 στη γραμμή αναζήτησης (όχι στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) Αναζήτηση στο 10% έως το 90% του βίντεο.
Αριθμός 0 στη γραμμή αναζήτησης (όχι στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) Αναζήτηση στην αρχή του βίντεο.
Αριθμός 1 ή Shift+1 Μετακίνηση μεταξύ κεφαλίδων H1.
/ Μετάβαση στο πλαίσιο αναζήτησης.
f Ενεργοποίηση πλήρους οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πλήρους οθόνης, επιλέξτε ξανά το πλήκτρο F ή πιέστε το πλήκτρο Esc για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.
c Ενεργοποίηση υπότιτλων, εάν είναι διαθέσιμοι. Για την απόκρυψη της οπτικοακουστικής μετάφρασης και των υπότιτλων, επιλέξτε ξανά το πλήκτρο C.
Shift+N Μετάβαση στο επόμενο βίντεο (Αν χρησιμοποιείτε playlist, θα μεταβείτε στο επόμενο βίντεο του playlist. Αν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο playlist, θα μεταβείτε στο επόμενο προτεινόμενο βίντεο από το YouTube).
Shift+P Μετακίνηση στο προηγούμενο βίντεο. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η συντόμευση λειτουργεί μόνο όταν χρησιμοποιείτε κάποιο playlist.
i Έναρξη του ελαχιστοποιημένου προγράμματος αναπαραγωγής

Συντομεύσεις πληκτρολογίου | Επαγγελματικές συμβουλές από το YouTube Help

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;