เคล็ดลับในการใช้ข้อมูลการแสดงผลและ CTR

โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำที่อิงตามอัตราความสำเร็จโดยรวมจากทั่วทั้ง YouTube จึงไม่รับประกันผลที่แน่นอนในกรณีของคุณ
สิ่งใดทำให้เกิดการแสดงผล
ทันทีที่อัปโหลดวิดีโอ YouTube จะเริ่มแสดงวิดีโอนั้นให้กับผู้ชมที่เกี่ยวข้อง ระบบจะพิจารณาว่าผู้ชมรายใดมีแนวโน้มที่จะดูวิดีโอของคุณมากที่สุดโดยอิงจากหลายร้อยสัญญาณ และจะยังแสดงวิดีโอนั้นแก่ผู้ชมต่อไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่วิดีโอยังอยู่บน YouTube
เหตุใดฉันจึงมีการแสดงผลน้อยกว่าสมาชิก
โปรดทราบว่าในปัจจุบันการแจ้งเตือนและการเข้าชมจากเว็บไซต์ภายนอกหรือ End Screen ยังไม่ได้นับรวมในข้อมูลการแสดงผล สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าระบบจะไม่นับการที่มีผู้ชมดูภาพขนาดย่อของวิดีโอว่าเป็นการแสดงผลทุกครั้ง และยอดดูก็ไม่ได้มาจากการแสดงผลภาพขนาดย่อเสมอไป
ดูข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ของการแสดงผลที่นับ นอกจากนี้คุณยังดูแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของยอดดูและเวลาในการรับชมได้โดยละเอียดอีกด้วย
ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าอัตราการคลิกผ่านของการแสดงผลสูงหรือต่ำ
อัตราการคลิกผ่านของการแสดงผลจะวัดความถี่ในการดูวิดีโอของผู้ชมหลังจากเห็นการแสดงผลที่นับบน YouTube ซึ่งมักจะแสดงยอดดูจำนวนหนึ่งจากยอดดูทั้งหมดของช่อง เนื่องจากการแสดงผลทั้งหมดจะไม่ได้นับรวมในเมตริกนี้ เช่น การแสดงผลบนเว็บไซต์ภายนอกหรือ End Screen เป็นต้น
อัตราการคลิกผ่านของการแสดงผลจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเนื้อหา ผู้ชม และตำแหน่งที่มีการแสดงผลบน YouTube โปรดทราบว่าภาพขนาดย่อของวิดีโอจะแข่งกับวิดีโออื่นเสมอ ไม่ว่าจะอยู่บนหน้าแรก ใน “รายการถัดไป” บนหน้าสำหรับดู ในผลการค้นหา หรือแม้กระทั่งในฟีดการติดตาม

ครึ่งหนึ่งของทุกช่องและวิดีโอบน YouTube จะมี CTR ของการแสดงผลที่อยู่ในช่วง 2% ถึง 10%

อย่างไรก็ตาม วิดีโอหรือช่องใหม่ๆ (เช่น มีอายุน้อยกว่า 1 สัปดาห์) หรือวิดีโอที่มียอดดูน้อยกว่า 100 ครั้งจะมีช่วงที่กว้างกว่า หากวิดีโอได้รับการแสดงผลจำนวนมาก (เช่น ได้รับการโปรโมตในหน้าแรกหรือหน้าดูอะไรต่อดี) จะมี CTR ต่ำกว่าเป็นปกติ ส่วนวิดีโอที่การแสดงผลส่วนใหญ่มาจากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น หน้าช่อง มักจะมี CTR ที่สูงกว่า

ท้ายที่สุด คุณควรเปรียบเทียบ CTR ระหว่างวิดีโอในระยะยาวและควรคำนึงถึงผลกระทบที่แหล่งที่มาของการเข้าชมมีต่อ CTR ดังกล่าวเสมอ

หลีกเลี่ยงการพยายามเพิ่ม CTR โดยใช้ภาพขนาดย่อหรือชื่อที่เป็นคลิกเบต YouTube จะแนะนำวิดีโอให้ผู้ชมหากวิดีโอมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมและหากผู้ชมพบว่าวิดีโอน่าสนใจ ซึ่งแสดงจากระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยของวิดีโอ วิดีโอคลิกเบตมีแนวโน้มที่จะมีระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยต่ำและมีโอกาสที่ YouTube จะแนะนำน้อยกว่า คุณจะทราบได้ว่าภาพขนาดย่อคือคลิกเบตหากภาพดังกล่าวได้รับ CTR สูง แต่การแสดงผลต่ำกว่าที่คาดไว้และมีระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยต่ำ 

ฉันจะตีความข้อมูลอย่างไร

เราไม่แนะนำให้ดูอัตราการคลิกผ่านเพียงอย่างเดียว หากต้องการทราบว่าวิดีโอของคุณดึงดูดและทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมได้มากน้อยเพียงใด ให้ดูอัตราการคลิกผ่านในบริบทของเมตริกอื่นๆ สำหรับช่องหรือวิดีโอ โดยคุณอาจดูข้อมูลได้ดังนี้ 
 • ดูอัตราการคลิกผ่านของการแสดงผลและระยะเวลาการดูเฉลี่ยเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้ชมยังดูวิดีโอหลังจากที่คลิกการแสดงผล
  • อัตราการคลิกผ่านที่สูงแต่มีระยะเวลาการดูเฉลี่ยต่ำ: อาจเป็นไปได้ว่าภาพขนาดย่อ "มีลักษณะเป็นคลิกเบต" หรือมีเนื้อหาไม่ตรงตามความคาดหวังของผู้ชม
  • อัตราการคลิกผ่านที่ต่ำแต่มีระยะเวลาการดูเฉลี่ยสูง: อาจเป็นไปได้ว่าภาพขนาดย่อหรือชื่อไม่ดึงดูดให้ผู้ชมคลิก อย่างไรก็ตาม กรณีนี้อาจยังบ่งบอกว่าเนื้อหาได้รับการแนะนำต่อผู้ชมในวงกว้างขึ้นที่นอกเหนือจากผู้ติดตามหลักๆ ของคุณด้วย (ผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรองมีแนวโน้มที่จะคลิกภาพขนาดย่อน้อยกว่า ซึ่งทำให้เกิดอัตราการคลิกผ่านที่ต่ำกว่า) ดูแหล่งที่มาของการเข้าชมสำหรับข้อมูลการแสดงผลเพื่อดูตำแหน่งที่มีการแสดงผล
 • ดูแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อให้เข้าใจที่มาของยอดดูและเวลาในการรับชม แหล่งที่มาของการเข้าชม เช่น "การค้นหาของ YouTube" โดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราการคลิกผ่านสูงกว่าแหล่งที่มาอื่นๆ เช่น "หน้าแรก" เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ผู้ชมมีความตั้งใจที่จะรับชมมากกว่า

ในการตีความข้อมูล ให้คุณคอยดูจำนวนที่สูงหรือต่ำเป็นพิเศษ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่คุณใช้ในการเรียนรู้หลักๆ ได้ โดยทั่วไป เมื่อเนื้อหาเผยแพร่ในวงกว้างขึ้นและมีการแสดงผลเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่มีแนวโน้มเป็นผู้ชมมักจะเป็นกลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากผู้ชมหลักและเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง ดังนั้นจึงอาจทำให้เกิดอัตราการคลิกผ่านที่ต่ำกว่า ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

สงสัยไหมว่าคุณมีอัตราการคลิกผ่านของการแสดงผลในระดับสูงหรือต่ำ ดูเคล็ดลับเพื่อให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างอัตราการคลิกผ่านกับความสำเร็จโดยรวมของช่อง 

ฉันไม่ควรทำสิ่งใดกับข้อมูล CTR

สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อใช้ข้อมูล CTR มีดังต่อไปนี้

 • ตัดสินใจโดยมีข้อมูลไม่เพียงพอ คุณควรวิเคราะห์ CTR หลังจากได้รับการแสดงผลมากพอเท่านั้น โปรดหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์ CTR ทันทีหลังการอัปโหลด
 • เพิ่มประสิทธิภาพเมื่อ CTR มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ของ CTR ถือเป็นเรื่องปกติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ในทันที การปรับปรุงอาจมีประโยชน์ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของ CTR มีนัยสำคัญทางสถิติเท่านั้น
 • ทดสอบชื่อหรือภาพขนาดย่อหลายรายการในวิดีโอเดียวกัน การตรวจสอบวิดีโอแต่ละรายการที่ผู้ชมรายเดียวกันเห็นเป็นเรื่องยาก ความแตกต่างของ CTR อาจเกิดจากแหล่งที่มาของการเข้าชม ไม่ใช่ชื่อหรือภาพขนาดย่อ
 • ใช้คลิกเบตในชื่อหรือภาพขนาดย่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคลิกเบต
ฉันจะทราบถึง "การเข้าถึงทั้งหมด" ของช่องได้อย่างไร
หากต้องการทราบถึงภาพรวมของสิ่งที่ดึงดูดและทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมบนช่องและวิดีโอ ให้ใช้เคล็ดลับในการใช้ข้อมูลการแสดงผลและอัตราการคลิกผ่านร่วมกับเมตริกอื่นๆ ดังนี้
เหตุใดฉันจึงมียอดดูมากกว่าการแสดงผล
คุณอาจจะเห็นยอดดูมากกว่าการแสดงผลได้ หากการเข้าชมส่วนใหญ่มาจากภายนอก youtube.com หรือดูในแท็บเล่นอยู่เบื้องหลัง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าระบบจะไม่นับการที่มีผู้ชมดูภาพขนาดย่อของวิดีโอว่าเป็นการแสดงผลทุกครั้ง และยอดดูก็ไม่ได้มาจากการแสดงผลภาพขนาดย่อเสมอไป ดูข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ของการแสดงผลที่นับ
เหตุใดเมตริก CTR จึงไม่ตรงกับการคำนวณของฉัน
อัตราการคลิกผ่านอิงตามยอดดูที่มาจากการแสดงผลที่นับตามตารางด้านบนเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากแบ่งจำนวนยอดดูทั้งหมดของวิดีโอตามจำนวนการแสดงผล คุณอาจเห็นตัวเลขไม่ตรงกับอัตราการคลิกผ่านที่แสดงใน YouTube Analytics เนื่องจากยอดดูบางส่วนไม่ได้เกิดจากการแสดงผลของภาพขนาดย่อ 
ฉันจะเพิ่มจำนวนการแสดงผลหรือ CTR ได้อย่างไร
อัตราการคลิกผ่านที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หากต้องการทราบถึงภาพรวมของสิ่งที่ดึงดูดและทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมบนช่องและวิดีโอ ให้ใช้เคล็ดลับในการใช้ข้อมูลการแสดงผลและอัตราการคลิกผ่าน โดยทั่วไป วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มจำนวนการแสดงผลคือการสร้างเนื้อหาคุณภาพดีที่ผู้ชมชื่นชอบอย่างสม่ำเสมอ

เหตุใดการแสดงผลและ CTR ของฉันจึงต่ำมาก

หากการแสดงผลดูต่ำกว่าที่ควรจะเป็น สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อดูข้อมูลการแสดงผลมีดังนี้
 • ระบบไม่นับการที่มีผู้ชมดูภาพขนาดย่อของวิดีโอว่าเป็นการแสดงผลทุกครั้ง และยอดดูก็ไม่ได้มาจากการแสดงผลภาพขนาดย่อเสมอไป ดูข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ของการแสดงผลที่นับ
 • วิดีโอเก่าๆ อาจมีการแสดงผลมากขึ้น เนื่องจากวิดีโอเหล่านั้นจะยังปรากฏแก่ผู้ชมต่อไปตราบเท่าที่ยังอยู่บน YouTube ในการทำให้ได้ภาพรวมที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิดีโอในขณะนี้ ให้ดูที่ช่วง 7 วันแรกหลังจากอัปโหลดวิดีโอเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการแสดงผลของวิดีโอต่างๆ 
 • เมื่อวิดีโอเป็นที่นิยมมากขึ้น วิดีโอเหล่านั้นอาจแสดงต่อผู้ชมในวงกว้างขึ้น นอกเหนือจากผู้ชมหลัก ซึ่งอาจทำให้เกิดอัตราการคลิกผ่านต่ำกว่า (แม้ว่าจะเห็นยอดดูและเวลาในการรับชมโดยรวมเพิ่มมากขึ้นก็ตาม)
 • ใช้รายงานแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อดูอัตราการคลิกผ่านตามแหล่งที่มาของการเข้าชม ซึ่งจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของภาพขนาดย่อและชื่อในการ Conversion การแสดงผลเป็นยอดดูในบริบทต่างๆ
หลีกเลี่ยงการพยายามเพิ่ม CTR โดยใช้ภาพขนาดย่อหรือชื่อที่เป็นคลิกเบต YouTube จะแนะนำวิดีโอให้ผู้ชมหากวิดีโอมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมและหากผู้ชมพบว่าวิดีโอน่าสนใจ ซึ่งแสดงจากระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยของวิดีโอ วิดีโอคลิกเบตมีแนวโน้มที่จะมีระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยต่ำและมีโอกาสที่ YouTube จะแนะนำน้อยกว่า คุณจะทราบได้ว่าภาพขนาดย่อคือคลิกเบตหากภาพดังกล่าวได้รับ CTR สูง แต่การแสดงผลต่ำกว่าที่คาดไว้และมีระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยต่ำ 
สงสัยไหมว่าคุณมีอัตราการคลิกผ่านของการแสดงผลในระดับสูงหรือต่ำ ดูเคล็ดลับเพื่อให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างอัตราการคลิกผ่านกับความสำเร็จโดยรวมของช่อง 
การแสดงผลเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้อย่างไร
หากวิดีโอไม่เหมาะกับผู้ชมในวงกว้างตามหลักเกณฑ์ของชุมชน อาจมีการจำกัดจำนวนการแสดงผลที่วิดีโอได้รับ ซึ่งอาจทำให้ยอดดูลดลง และส่งผลให้รายได้ลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ หากวิดีโอไม่เหมาะกับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ตามหลักเกณฑ์เนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา วิดีโออาจได้รับโฆษณาจำนวนจำกัดหรือไม่ได้รับโฆษณาเลย 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร