Tips på hur du använder exponeringar och CTR-data

Tänk på att de här förslagen är baserade på sammanlagd framgångsfrekvens på YouTube. De garanterar inte något specifikt resultat i just ditt fall.
Vad ger exponeringar?
När du har laddat upp en video börjar YouTube visa den för relevanta målgrupper. Våra system tar hjälp av många faktorer för att fastställa vilka tittare som med störst sannolikhet tittar på din video. Systemet fortsätter att visa videon så länge den ligger uppe på YouTube.
Varför har jag färre exponeringar än prenumeranter?
Tänk på att aviseringar och trafik från externa webbplatser eller slutskärmar inte ingår i exponeringsdata i dagsläget.
Alla visningar kommer inte från exponering av miniatyrer. Dessutom räknas inte alla tillfällen då en tittare ser en videos miniatyr.
Läs vad som räknas som en registrerad exponering. Dessutom kan du titta på trafikkällor för att ta reda på varifrån visningarna och visningstiden kommer.
Hur vet jag om klickfrekvensen för exponeringar är hög eller låg?
Klickfrekvensen för exponeringar mäter hur ofta tittarna har tittat på en video efter att ha sett en registrerad exponering på YouTube. Vissa visningar räknas inte in i exponeringar, till exempel visningar på externa webbplatser eller från slutskärmar. Därför är det troligt att klickfrekvensen för exponeringar utgör en delmängd av kanalens sammanlagda antal visningar.
Klickfrekvensen för exponeringar varierar beroende på innehållstyp, användare och var på YouTube exponeringen visades. Videominiatyrer konkurrerar alltid med andra videor på startsidan, under Nästa, i sökresultat och på andra ställen.

Hälften av alla kanaler och videor på YouTube har en klickfrekvens för exponeringar på mellan 2 och 10 %.

För nya videor och kanaler (t.ex. mindre än en vecka gamla) eller videor med färre än 100 visningar kan intervallet vara ännu större. Om en video får många visningar (till exempel om den visas på startsidan) är det naturligt att klickfrekvensen är lägre. Videor där de flesta exponeringarna kommer från källor som din kanalsida kan ha högre klickfrekvens.

Det bästa är att jämföra klickfrekvenser mellan videor på lång sikt och tänka på hur deras trafikkällor påverkar klickfrekvensen.

Undvik att försöka öka din klickfrekvens genom att använda miniatyrer eller titlar som är klickbete. YouTube rekommenderar en video för tittarna om den är relevant för dem och om videons genomsnittliga visningslängd tyder på att den intresserar tittarna. Klickbetesvideor brukar ha en låg genomsnittlig visningslängd och chansen är därför mindre att de blir rekommenderade av YouTube. Du kan se om din miniatyr är ett klickbete om den får hög klickfrekvens, men låg genomsnittlig visningslängd och färre exponeringar än förväntat. 

Hur tolkar jag datan?

Vi rekommenderar inte att du bara tittar på klickfrekvens. Om du vill få en uppfattning om i vilken utsträckning videorna intresserar tittare kan du titta på klickfrekvensen i samband med andra mätvärden. Här följer några exempel: 
 • Titta på klickfrekvensen för exponeringar och genomsnittlig visningslängd för att få en uppfattning om hur länge tittarna stannar kvar när de har klickat på miniatyren.
  • Högre klickfrekvens med låg genomsnittlig visningslängd: Det kan innebära att miniatyrerna fungerar som klickbeten eller att ditt innehåll inte uppfyller tittarnas förväntningar.
  • Lägre klickfrekvens och hög genomsnittlig visningslängd: Det kan innebära att miniatyrerna eller titlarna inte får tittarna att klicka. Det kan också betyda att videon rekommenderas för en bredare målgrupp än dina huvudsakliga följare. Tittare som inte är lika inriktade är mindre benägna att klicka på miniatyrer, vilket ger lägre klickfrekvens. Titta på dina trafikkällor för exponeringsdata för att se varifrån exponeringarna kommer.
 • Titta på dina trafikkällor för att se varifrån visningarna och visningstiden kommer. Trafikkällor som YouTube-sökning har vanligtvis en högre klickfrekvens än källor som Hem eftersom tittarna har större avsikt att titta på något specifikt.

När du vill tolka datan kan du hålla utkik efter låga eller höga siffror för att hitta de viktigaste insikterna. Ju bredare spridning och ju fler exponeringar ditt innehåll får, desto mer troligt är det att tittare utanför din huvudsakliga målgrupp ser miniatyren, och det kan leda till lägre klickfrekvens.

Funderar du på om klickfrekvensen för dina exponeringar är hög eller låg? Få tips på hur din klickfrekvens är kopplad till kanalens totala framgång

Vad ska jag undvika att göra med CTR-data?

Här är några viktiga saker att undvika när du använder CTR-data.

 • Fatta beslut utan tillräcklig data. Det är viktigt att du bara analyserar din klickfrekvens efter att ha fått ett stort antal exponeringar. Undvik att analysera CTR direkt efter uppladdning.
 • Optimera för små förändringar i CTR. Det är normalt att ha små variationer i CTR och det är inte något som kräver omedelbara åtgärder. Förbättringar kan bara vara till hjälp om en förändring av CTR är statistiskt signifikant.
 • Testa flera miniatyrer eller titlar på samma video. Det är svårt att se till att varje video ses av samma tittare. Skillnader i CTR kan bero på trafikkällor, snarare än titeln eller miniatyren.
 • Använda klickbete i titlar eller miniatyrer. Läs mer om våra policyer för klickbete.
Hur får jag en uppfattning om kanalens totala räckvidd?
Om du vill ha en helhetsbild av vad som intresserar tittarna kan du använda de här tipsen på hur du använder klickfrekvensdata med andra mätvärden:
 • Populärt: Leta efter de videor som har lägst eller högst exponeringar och klickfrekvens för att se om det finns vanliga teman i ämnet eller formatet. 
 • Visningsdata: Titta på klickfrekvensen för exponeringar och genomsnittlig visningslängd för att få en uppfattning om hur länge tittarna stannar kvar när de har klickat på miniatyren. Du kan läsa mer i avsnittet Hur vet jag om klickfrekvensen för exponeringar är hög eller låg?
 • Tidsramar: Filtrera sökningen efter samma tidsram när du jämför exponeringar och klickfrekvens för videor. Titta på den första dagen efter uppladdning, de första sju dagarna och de första 30 dagarna för att se trender över tid.
 • Trafikkällor: Titta på dina trafikkällor för att förstå var visningarna och visningstiden kommer från. Titta på trafikkällor för exponeringsdata för att se varifrån exponeringarna kommer.
Varför har jag fler visningar än exponeringar?
Du har fler visningar än exponeringar om en stor del av trafiken kommer från källor utanför youtube.com. När en tittare ser en videominiatyr räknas det inte alltid som en exponering och alla visningar kommer inte från miniatyrexponeringar. Läs vad som räknas som en registrerad exponering.
Varför överensstämmer inte CTR-värdet med mina beräkningar?
Klickfrekvensen är endast baserad på visningar som kommer från en registrerad exponering enligt diagrammet ovan. Om du beräknar antalet totala visningar efter antalet exponeringar kanske siffran inte stämmer överens med klickfrekvensen som visas i YouTube Analytics, eftersom vissa visningar inte kommer från miniatyrexponeringar. 
Hur får jag fler exponeringar eller högre CTR?
Högre klickfrekvens är i sig själv ingen stark framgångsindikator. Om du vill få en helhetsbild av vad som intresserar tittarna kan du använda våra tips på hur du använder data om exponeringar och klickfrekvens. Det bästa sättet att få fler exponeringar generellt sett är att konsekvent skapa kvalitetsinnehåll som tittarna gillar.

Varför är mina exponeringar och CTR låga?

Om det verkar som om exponeringsnivån är lägre än den borde vara kan du tänka på följande när du tittar på exponeringsdata:
 • När en tittare ser en videominiatyr räknas det inte alltid som en exponering och alla visningar kommer inte från miniatyrexponeringar. Läs mer om vad som räknas som en registrerad exponering.
 • Äldre videor kan ha fler exponeringar eftersom de fortsätter visas för användare så länge de ligger kvar på YouTube. Om du är mer intresserad av hur det går för videorna just nu kan du titta på de första sju dagarna efter uppladdningen för att jämföra exponeringsdata för olika videor. 
 • Allt eftersom videorna blir populärare kan de visas för fler än din huvudsakliga målgrupp. Det kan leda till lägre klickfrekvens (fastän det inte sker någon ökning i totala visningar och visningstid).
 • Trafikkällrapporten visas klickfrekvensen efter trafikkälla. Det kan vara en indikator på hur det går för dina miniatyrer och titlar när du omvandlar exponeringar till visningar i olika sammanhang.
Undvik att försöka öka din klickfrekvens genom att använda miniatyrer eller titlar som är klickbete. YouTube rekommenderar en video för tittarna om den är relevant för dem och om videons genomsnittliga visningslängd tyder på att den intresserar tittarna. Klickbetesvideor brukar ha en låg genomsnittlig visningslängd och chansen är därför mindre att de blir rekommenderade av YouTube. Du kan se om din miniatyr är ett klickbete om den får hög klickfrekvens, men låg genomsnittlig visningslängd och färre exponeringar än förväntat. 
Funderar du på om klickfrekvensen för dina exponeringar är hög eller låg? Få tips på hur din klickfrekvens är kopplad till kanalens totala framgång
Vilken är kopplingen mellan exponeringar och intäktsgenerering?
Om en video inte lämpar sig för en bred målgrupp enligt våra riktlinjer för communityn kan det begränsa antalet exponeringar. Det kan också leda till färre visningar och därmed lägre intäkter. Om en video inte lämpar sig för de flesta annonsörer enligt riktlinjerna för annonsvänligt innehåll kan videon få ett begränsat antal eller inga annonser. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?