Časté otázky o zobrazeniach a miere prekliknutí

Nasledujúce časté otázky vám poskytnú odpovede na najčastejšie otázky o údajoch o zobrazeniach a miere prekliknutí.

Prečo má moje video vysokú mieru prekliknutí a priemernú dobu pozerania, ale málo zobrazení?

Autori robia porovnania s inými videami vo svojom kanáli, systémy YouTube však každé video porovnávajú s ostatnými videami, ktoré si divák môže pozrieť. Aj keď video dosahuje v porovnaní s ostatnými videami vo vašom kanáli dobrú výkonnosť, je možné, že videá z iných kanálov sú ešte výkonnejšie. Bežne sa tiež stáva, že videá s menším počtom zobrazení a zhliadnutí majú vyššiu mieru prekliknutí a priemernú dobu pozerania. Tieto vyššie čísla sú dosiahnuté tým, že videá videlo užšie, vernejšie publikum. Pri porovnávaní výkonnosti videí nezabúdajte, že tieto údaje môžu lepšie odrážať rozdiely v publikách.

Čo nemám robiť so svojimi údajmi o miere prekliknutí?

  • Rozhodovať sa napriek nedostatku údajov. Je dôležité kontrolovať mieru prekliknutí až po získaní veľkého počtu zobrazení. Nekontrolujte mieru prekliknutí ihneď po nahraní.
  • Robiť zlepšenia na dosiahnutie malých zmien miery prekliknutí. Je normálne mať malé odchýlky v miere prekliknutí, ale nie je to dôvod na okamžitú akciu. Zlepšenia môžu byť užitočné len vtedy, ak je zmena v miere prekliknutí štatisticky významná.
  • Testovať niekoľko miniatúr alebo názvov na tom istom videu. Je ťažké zaistiť, aby každé video videlo rovnaké publikum. Rozdiely v miere prekliknutí môžu byť spôsobené skôr zdrojmi návštevnosti než názvom alebo miniatúrou.

Prečo mám viac zhliadnutí než zobrazení?

Ak veľké množstvo návštevnosti videa pochádza zo zdrojov mimo služby YouTube, môžete mať viac zhliadnutí než zobrazení. Nie každý prípad, keď divák vidí miniatúru videa, sa počíta ako zobrazenie, a nie všetky zhliadnutia pochádzajú zo zobrazení miniatúr. Prečítajte si, čo sa počíta ako evidované zobrazenie.

Prečo metrika miery prekliknutí nezodpovedá mojim výpočtom?

Miera prekliknutí vychádza len zo zhliadnutí pochádzajúcich z počítaných zobrazení. Ak celkový počet zhliadnutí svojho videa vydelíte počtom zobrazení, nemusí vám vyjsť rovnaké číslo ako miera prekliknutí. Niektoré zhliadnutia nepochádzajú zo zobrazení miniatúr. 

Ako súvisia zobrazenia so speňažovaním?

Ak podľa našich pokynov pre komunitu video nie je vhodné pre široké publikum, počet jeho zobrazení môže byť nižší. Toto obmedzenie môže zároveň viesť k menšiemu počtu zhliadnutí a nižším výnosom. Platí tiež, že ak podľa pokynov pre obsah vhodný pre inzerentov video nie je vhodné pre väčšinu inzerentov, môže sa v ňom zobrazovať len málo reklám alebo sa v ňom reklamy nemusia zobrazovať vôbec.

Poznámka: Nezabúdajte, že tieto návrhy sú založené na celkových mierach úspešnosti na YouTube. Nezaručujú žiadne špecifické výsledky pre váš konkrétny prípad.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false