Tipy na používanie údajov o zobrazeniach a miere prekliknutí

Čo prispieva k vyššiemu počtu zobrazení?
Keď nahráte video, YouTube ho začne zobrazovať relevantným publikám. Naše systémy na základe mnohých faktorov zistia, u ktorých divákov je najpravdepodobnejšie, že si video pozrú. Následne budú toto video publikám ponúkať tak dlho, kým bude na YouTube.
Prečo mám menej zobrazení než odberateľov?
Nezabúdajte, že upozornenia a návštevnosť z externých webov alebo záverečných obrazoviek sa momentálne do údajov o zobrazeniach nezapočítavajú.
Nie všetky zhliadnutia pochádzajú zo zobrazení miniatúr. Zobrazenia sa navyše nezapočítavajú vo všetkých prípadoch, keď sa divákovi zobrazí miniatúra videa.
Prečítajte si, čo sa počíta ako evidované zobrazenie. Môžete si tiež pozrieť zdroje návštevnosti, aby ste zistili, odkiaľ pochádzajú zhliadnutia a celková doba pozerania.
Ako zistím, či je miera prekliknutí jednotlivých zobrazení vysoká alebo nízka?
Miera prekliknutí jednotlivých zobrazení meria, ako často si diváci video naozaj pozreli, keď na YouTube uvideli evidované zobrazenie. Niektoré zhliadnutia sa nezapočítavajú do zobrazení, ako sú napríklad zobrazenia na externých weboch alebo na záverečných obrazovkách. Z tohto dôvodu vaša miera prekliknutí jednotlivých zobrazení zrejme predstavuje podskupinu celkového počtu zhliadnutí kanála.
Miera prekliknutí jednotlivých zobrazení sa bude líšiť v závislosti od typu obsahu, publika a miesta na YouTube, kde k zobrazeniu došlo. Miniatúry videí vždy „súťažia“ s inými videami, či už na domovskej stránke, v zozname ďalších videí, vo výsledkoch vyhľadávania a na ďalších miestach.

Polovica všetkých kanálov a videí na YouTube dosahuje hodnotu prekliknutí od 2 do 10 %.

Nové kanály a videá, ktoré majú napríklad menej ako týždeň alebo majú menej ako 100 zhliadnutí, môžu mať tento rozsah ešte širší. Ak má video veľa zobrazení (ak sa napríklad zobrazuje na domovskej stránke), je prirodzené, že miera prekliknutí bude nižšia. Videá, pri ktorých väčšina zobrazení pochádza zo zdrojov, ako je napríklad vaša stránka kanála, môžu mať vyššiu mieru prekliknutí.

V skutočnosti je najlepšie porovnať miery prekliknutí videí v priebehu dlhšieho času a nezabúdať na to, ako ich ovplyvňujú zdroje návštevnosti.

Nepokúšajte sa zvýšiť mieru prekliknutí pomocou miniatúr alebo názvov, ktoré sú návnadou na kliknutie. YouTube odporúča divákom videá, ktoré sú pre nich relevantné a ktorých priemerná doba pozerania naznačuje, že o ne diváci prejavujú záujem. Videá, ktoré sú návnadou na kliknutie, majú zvyčajne nízku priemernú dobu pozerania. YouTube ich preto pravdepodobne nebude odporúčať. Vaša miniatúra je návnadou na kliknutie, ak zaznamenáva vysokú mieru prekliknutí, ale nízku priemernú dobu pozerania a počet zobrazení nezodpovedá očakávaniam. 

Ako mám údaje interpretovať?

Mieru prekliknutí by ste nemali vyhodnocovať samostatne. Ak si chcete utvoriť predstavu o tom, ako vaše videá zaujímajú divákov, na mieru prekliknutí sa dívajte v kontexte ďalších metrík. Uvádzame niekoľko príkladov toho, ako možno údaje vyhodnocovať: 
 • Ak si chcete urobiť predstavu o tom, ako dlho po kliknutí na miniatúru videa diváci zotrvajú pri videu, pozrite si mieru prekliknutí jednotlivých zobrazení a priemernú dobu pozerania.
  • Vyššia miera prekliknutí a nízka priemerná doba pozerania: môže to znamenať, že vaše miniatúry navnaďujú divákov na kliknutie alebo že obsah nespĺňa očakávania divákov.
  • Nižšia miera prekliknutí a vysoká priemerná doba pozerania: môže to znamenať, že vaše miniatúry alebo názvy videí nepodnecujú divákov k tomu, aby na ne klikli. Takisto to môže znamenať, že video je odporúčané širšiemu publiku než len vašim hlavným sledovateľom. Menej zacielení diváci kliknú na miniatúry s menšou pravdepodobnosťou, čo vedie k nižšej miere prekliknutí. Ak chcete zistiť, kde dochádza k zobrazeniam, pozrite si údaje o zdrojoch návštevnosti zobrazení.
 • Ak chcete zistiť, odkiaľ pochádzajú zhliadnutia a celková doba pozerania, pozrite si zdroje návštevnosti. Zdroje návštevnosti, ako napríklad Vyhľadávanie na YouTube, majú zvyčajne vyššiu mieru prekliknutí ako napríklad zdroj Domovská stránka, pretože diváci majú väčší záujem niečo si pozrieť.

Pri interpretácii týchto údajov si pozorne všímajte nízke alebo vysoké hodnoty, práve tie majú totiž najväčšiu výpovednú hodnotu. Keď sa bude váš obsah distribuovať širšiemu okruhu publika a vzrastie počet zobrazení, vaša miniatúra sa bude s väčšou pravdepodobnosťou zobrazovať divákom mimo vášho hlavného publika. To môže viesť k nižšej miere prekliknutí.

Čo nemám robiť so svojimi údajmi o miere prekliknutí?

Tu je niekoľko dôležitých bodov, ktorým sa treba vyhýbať pri používaní údajov o miere prekliknutí.

 • Rozhodovať sa napriek nedostatku údajov. Je dôležité analyzovať mieru prekliknutí až po získaní veľkého počtu zobrazení. Nepokúšajte sa analyzovať mieru prekliknutí hneď po nahraní.
 • Optimalizovať pre malé zmeny v miere prekliknutí. Je normálne mať malé odchýlky v miere prekliknutí a nie je to dôvod na okamžitú akciu. Zlepšenia môžu byť užitočné len vtedy, ak je zmena v miere prekliknutí štatisticky významná.
 • Testovať viacero miniatúr alebo názvov na tom istom videu. Je ťažké zaistiť, aby každé video videlo rovnaké publikum. Rozdiely v miere prekliknutí môžu byť spôsobené skôr zdrojmi návštevnosti než názvom alebo miniatúrou.
 • Používať návnady na kliknutie v názvoch alebo miniatúrach. Prečítajte si viac o našich pravidlách pre návnady na kliknutie.
Ako získam predstavu o celkovom dosahu svojho kanála?
Ak si chcete vytvoriť celkový obraz o tom, čo vašich divákov zaujíma, podľa nasledujúcich tipov použite údaje o zobrazeniach a miere prekliknutí spolu s ďalšími metrikami:
 • Trendy: Nájdite videá, ktoré majú najnižší alebo najvyšší počet zobrazení a mieru prekliknutí, a zistite, či majú niečo spoločné, napríklad tému alebo formát. 
 • Údaje o zhliadnutiach: Ak si chcete urobiť predstavu o tom, ako dlho diváci po kliknutí na zobrazenie zotrvajú pri videu, pozrite si mieru prekliknutí jednotlivých zobrazení a priemernú dobu pozerania videa. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ako zistím, či je miera prekliknutí jednotlivých zobrazení vysoká alebo nízka?
 • Časové obdobia: Pri porovnávaní počtu zobrazení a miery prekliknutí videí filtrujte vyhľadávanie podľa rovnakého časového obdobia. Skúste sa pozrieť na prvý deň po nahratí, prvých 7 dní a prvých 30 dní, aby ste zistili trendy za určité obdobie.
 • Zdroje návštevnosti: Ak chcete získať úplný obraz o tom, odkiaľ pochádzajú zhliadnutia a celková doba pozerania, pozrite si zdroje návštevnosti. Ak chcete zistiť, kde dochádza k zobrazeniam, pozrite si údaje o zdrojoch návštevnosti zobrazení.
Prečo mám viac zhliadnutí než zobrazení?
Viac zhliadnutí než zobrazení máte v prípade, ak veľké množstvo návštevnosti videa pochádza zo zdrojov mimo webu youtube.com. Nie každý prípad, keď divák vidí miniatúru videa, sa považuje za zobrazenie a nie všetky zhliadnutia pochádzajú zo zobrazení miniatúr. Prečítajte si, čo sa počíta ako evidované zobrazenie.
Prečo metrika miery prekliknutí nezodpovedá mojim výpočtom?
Miera prekliknutí vychádza len zo zhliadnutí pochádzajúcich zo zobrazení zaznamenaných podľa predtým uvedenej tabuľky. Ak celkový počet zhliadnutí videa vydelíte počtom zobrazení, nemusí vám vyjsť rovnaké číslo ako miera prekliknutí, ktorá je uvedená v analytike na YouTube, pretože niektoré zhliadnutia nepochádzajú zo zobrazení miniatúr. 
Ako dosiahnem vyšší počet zobrazení alebo vyššiu mieru prekliknutí?
Vyššia miera prekliknutí nie je sama osebe dobrým ukazovateľom úspechu. Ak si chcete vytvoriť úplnú predstavu o tom, čo vo vašom kanáli alebo videách divákov zaujíma, použite naše tipy na využitie údajov o zobrazeniach a miere prekliknutí. Vo všeobecnosti možno povedať, že najlepší spôsob, ako dosiahnuť viac zobrazení, je sústavne tvoriť vysokokvalitný obsah, ktorý sa divákom páči.

Prečo mám nízky počet zobrazení a mieru prekliknutí?

Ak sa vám zdá, že počet zobrazení je nižší, než by mal byť, ďalej uvádzame niekoľko dôležitých informácií, ktoré by ste pri skúmaní údajov o zobrazeniach mali zohľadniť:
 • Nie každý prípad, keď divák vidí miniatúru videa, sa počíta ako zobrazenie, a nie všetky zhliadnutia pochádzajú zo zobrazení miniatúr. Prečítajte si, čo sa počíta ako evidované zobrazenie.
 • Staršie videá môžu mať viac zobrazení, pretože sa publiku ponúkajú celý čas, pokým sú na YouTube. Ak si chcete urobiť presnejšiu predstavu o tom, ako sa vašim videám momentálne darí, pozrite sa na obdobie prvých siedmich dní po nahratí a porovnajte údaje o zobrazeniach rôznych videí. 
 • Videá, ktorých obľúbenosť postupom času rastie, sa môžu zobrazovať širšiemu publiku mimo vašich hlavných divákov. V dôsledku toho môžete zaznamenať nižšiu mieru prekliknutí (hoci dôjde k nárastu celkového počtu zhliadnutí aj celkovej doby pozerania).
 • Ak si chcete pozrieť mieru prekliknutí podľa zdroja návštevnosti, použite prehľad zdrojov návštevnosti. Z neho sa dozviete, ako sa vašim miniatúram a názvom videí darí v rôznych kontextoch pretavovať zobrazenia na zhliadnutia.
Nepokúšajte sa zvýšiť mieru prekliknutí pomocou miniatúr alebo názvov, ktoré sú návnadou na kliknutie. YouTube odporúča divákom videá, ktoré sú pre nich relevantné a ktorých priemerná doba pozerania naznačuje, že o ne diváci prejavujú záujem. Videá, ktoré sú návnadou na kliknutie, majú zvyčajne nízku priemernú dobu pozerania. YouTube ich preto pravdepodobne nebude odporúčať. Vaša miniatúra je návnadou na kliknutie, ak zaznamenáva vysokú mieru prekliknutí, ale nízku priemernú dobu pozerania a počet zobrazení nezodpovedá očakávaniam. 
Ako súvisia zobrazenia so speňažovaním?
Ak podľa našich pokynov pre komunitu video nie je vhodné pre široké publikum, počet jeho zobrazení môže byť nižší. To môže zároveň viesť k menšiemu počtu zhliadnutí a následne k nižším výnosom. Platí tiež, že ak podľa pokynov pre obsah vhodný pre inzerentov video nie je vhodné pre väčšinu inzerentov, môže sa v ňom zobrazovať len málo reklám alebo sa v ňom reklamy nemusia zobrazovať vôbec. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?