Tipy na používanie údajov o zobrazeniach a miere prekliknutí

Čo prispieva k vyššiemu počtu zobrazení?
Keď nahráte video, YouTube ho začne zobrazovať relevantnému publiku. Naše systémy na základe stoviek signálov určia, u ktorých divákov je najpravdepodobnejšie, že si video pozrú, a budú toto video publikám ponúkať tak dlho, kým bude na YouTube.
Prečo mám menej zobrazení než odberateľov?
Nezabúdajte, že upozornenia a návštevnosť z externých webov alebo záverečných obrazoviek sa momentálne do údajov o zobrazeniach nezapočítavajú. Treba si však uvedomiť, že nie každý prípad, keď divák vidí miniatúru videa, sa považuje za zobrazenie, a takisto, že nie všetky zhliadnutia pochádzajú zo zobrazení miniatúr.
Prečítajte si, čo sa počíta ako evidované zobrazenie. Môžete si tiež pozrieť zdroje návštevnosti, aby ste zistili, odkiaľ pochádzajú zhliadnutia a celková doba pozerania.
Ako zistím, či je miera prekliknutí jednotlivých zobrazení vysoká alebo nízka?
Miera prekliknutí jednotlivých zobrazení meria, ako často si diváci video naozaj pozreli, keď na YouTube uvideli evidované zobrazenie. Tento údaj predstavuje skôr podmnožinu celkového počtu zhliadnutí vášho kanála, pretože do tejto metriky sa nezapočítavajú všetky zobrazenia, napríklad zobrazenia na externých weboch alebo záverečných obrazovkách.
Miera prekliknutí jednotlivých zobrazení sa bude líšiť v závislosti od typu obsahu, publika a miesta na YouTube, kde k zobrazeniu došlo. Nezabúdajte, že miniatúry vašich videí vždy „súťažia“ s inými videami, či už na domovskej stránke, v zozname ďalších videí na stránke pozerania videa, vo výsledkoch vyhľadávania alebo v informačných kanáloch odberov.

Polovica všetkých kanálov a videí na YouTube dosahuje hodnotu prekliknutí od 2 do 10 %.

Nové kanály a videá, ktoré majú napríklad menej ako týždeň alebo majú menej ako 100 zhliadnutí, však môžu mať tento rozsah ešte širší. Ak má video veľa zobrazení (ak sa napríklad dostane na domovskú stránku alebo na stránku Pozrite si ako ďalšie), je prirodzené, že miera prekliknutí bude nižšia. Videá, pri ktorých väčšina zobrazení pochádza zo zdrojov, ako je napríklad vaša stránka kanála, budú mať zvyčajne vyššiu mieru prekliknutí.

V skutočnosti je najlepšie porovnať miery prekliknutí videí v priebehu dlhšieho času a nezabúdať na to, ako ich ovplyvňujú zdroje návštevnosti.

Ako mám údaje interpretovať?

Mieru prekliknutí by ste nemali vyhodnocovať samostatne. Ak si chcete urobiť predstavu o tom, ako vaše videá priťahujú a zaujímajú divákov, na mieru prekliknutí sa dívajte v kontexte ďalších metrík svojho kanála alebo videa. Ďalej uvádzame niekoľko príkladov toho, ako možno údaje vyhodnocovať: 
 • Ak si chcete urobiť predstavu o tom, ako dlho diváci zotrvajú pri videu po kliknutí na zobrazenie, pozrite si mieru prekliknutí jednotlivých zobrazení a priemerné trvanie prehrávania videa.
  • Vyššia miera prekliknutí a krátke priemerné trvanie prehrávania videa: môže to znamenať, že vaše miniatúry navnaďujú divákov na kliknutie alebo že obsah nespĺňa očakávania divákov.
  • Nižšia miera prekliknutí a dlhé priemerné trvanie prehrávania videa: môže to znamenať, že vaše miniatúry alebo názvy videí nepodnecujú divákov k tomu, aby na ne klikli. Takisto to ale môže naznačovať, že sa váš obsah odporúča širokému publiku a nielen vašim hlavným sledovateľom (pri menej zacielených divákoch je menšia pravdepodobnosť, že kliknú na miniatúry, čo vedie k nižšej miere prekliknutí). Ak chcete zistiť, kde dochádza k zobrazeniam, pozrite si údaje o zdrojoch návštevnosti zobrazení.
 • Ak chcete zistiť, odkiaľ pochádzajú zhliadnutia a celková doba pozerania, pozrite si zdroje návštevnosti. Zdroje návštevnosti, ako je vyhľadávanie na YouTube, predstavujú miesta, kde majú diváci skôr úmysel niečo si pozrieť, a preto zvyčajne vykazujú vyššiu mieru prekliknutí než zdroje ako Domovská stránka.

Pri interpretácii týchto údajov si pozorne všímajte najmä nízke alebo vysoké hodnoty, práve tie majú totiž najväčšiu výpovednú hodnotu. Vo všeobecnosti platí, že keď sa bude váš obsah distribuovať širšiemu okruhu publika a vzrastie počet zobrazení, potenciálne publikum bude pravdepodobne mimo vášho hlavného publika, a preto bude menej zacielené, čo môže viesť k nižšej miere prekliknutí. Je to normálne.

Čo by som nemal(a) robiť so svojimi údajmi o miere prekliknutí?

Tu je niekoľko dôležitých vecí, ktorým sa treba vyhýbať pri používaní údajov o miere prekliknutí.

 • Rozhodovať sa napriek nedostatku údajov. Je dôležité analyzovať mieru prekliknutí až po získaní veľkého počtu zobrazení. Nepokúšajte sa analyzovať mieru prekliknutí hneď po nahraní.
 • Optimalizovať pre malé zmeny v miere prekliknutí. Je normálne mať malé odchýlky v miere prekliknutí a nie je to dôvod na okamžitú akciu. Zlepšenia môžu byť užitočné len vtedy, ak je zmena v miere prekliknutí štatisticky významná.
 • Testovať viacero miniatúr alebo názvov na tom istom videu. Je ťažké zaistiť, aby každé video videlo rovnaké publikum. Rozdiely v miere prekliknutí môžu byť spôsobené skôr zdrojmi návštevnosti než názvom alebo miniatúrou.
 • Používať návnady na kliknutie v názvoch alebo miniatúrach. Prečítajte si viacej o našich pravidlách pre návnady na kliknutie.
Ako získam predstavu o celkovom dosahu svojho kanála?
Ak chcete získať celkový obraz o tom, čo vo vašom kanáli alebo videách divákov priťahuje a zaujíma, podľa nasledujúcich tipov použite údaje o zobrazeniach a miere prekliknutí spolu s ďalšími metrikami:
 • Trendy: Nájdite videá, ktoré majú najnižší alebo najvyšší počet zobrazení a mieru prekliknutí, a zistite, či majú niečo spoločné, napríklad tému alebo formát. 
 • Údaje o zhliadnutiach: Ak si chcete urobiť predstavu o tom, ako dlho diváci po kliknutí na zobrazenie zotrvajú pri videu, pozrite si mieru prekliknutí jednotlivých zobrazení a priemerné trvanie prehrávania videa. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ako zistím, či je miera prekliknutí jednotlivých zobrazení vysoká alebo nízka?
 • Časové obdobia: Pri porovnávaní počtu zobrazení a miery prekliknutí videí filtrujte vyhľadávanie podľa rovnakého časového obdobia. Skúste sa pozrieť na prvý deň po nahratí, prvých 7 dní a prvých 30 dní, aby ste zistili trendy za určité obdobie.
 • Zdroje návštevnosti: Ak chcete získať úplný obraz o tom, odkiaľ pochádzajú zhliadnutia a celková doba pozerania, pozrite si zdroje návštevnosti. Ak chcete zistiť, kde dochádza k zobrazeniam, pozrite si údaje o zdrojoch návštevnosti zobrazení.
Prečo mám viac zhliadnutí než zobrazení?
Viac zhliadnutí než zobrazení môžete vidieť v prípade, že vaša návštevnosť pochádza predovšetkým zo zdrojov mimo webu youtube.com alebo keď zhliadnutia prebiehajú na karte na pozadí. Treba si však uvedomiť, že nie každý prípad, keď divák vidí miniatúru videa, sa považuje za zobrazenie, a takisto, že nie všetky zhliadnutia pochádzajú zo zobrazení miniatúr. Prečítajte si, čo sa počíta ako evidované zobrazenie.
Prečo metrika miery prekliknutí nezodpovedá mojim výpočtom?
Miera prekliknutí vychádza len zo zhliadnutí pochádzajúcich zo zobrazení zaznamenaných podľa predtým uvedenej tabuľky. To znamená, že ak celkový počet zhliadnutí videa vydelíte počtom zobrazení, nemusí vám vyjsť rovnaké číslo ako miera prekliknutí, ktorá je uvedená v službe YouTube Analytics, pretože niektoré zhliadnutia nepochádzajú zo zobrazení miniatúr. 
Ako dosiahnem vyšší počet zobrazení alebo vyššiu mieru prekliknutí?
Vyššia miera prekliknutí nie je sama osebe dobrým ukazovateľom úspechu. Ak si chcete urobiť predstavu o tom, čo vo vašom kanáli alebo videách divákov priťahuje a zaujíma, použite naše tipy na využitie údajov o zobrazeniach a miere prekliknutí. Vo všeobecnosti možno povedať, že najlepší spôsob, ako dosiahnuť viac zobrazení, je sústavne tvoriť vysokokvalitný obsah, ktorý sa divákom páči.

Prečo mám taký nízky počet zobrazení a mieru prekliknutí?

Ak sa vám zdá, že počet zobrazení je nižší, než by mal byť, ďalej uvádzame niekoľko dôležitých informácií, ktoré by ste pri skúmaní údajov o zobrazeniach mali zohľadniť:
 • Nie každý prípad, keď divák vidí miniatúru videa, sa počíta ako zobrazenie, a nie všetky zhliadnutia pochádzajú zo zobrazení miniatúr. Prečítajte si, čo sa počíta ako evidované zobrazenie.
 • Staršie videá môžu mať viac zobrazení, pretože sa publiku ponúkajú celý čas, pokým sú na YouTube. Ak si chcete urobiť presnejšiu predstavu o tom, ako sa vašim videám momentálne darí, pozrite sa na obdobie prvých siedmich dní po nahratí a porovnajte údaje o zobrazeniach rôznych videí. 
 • Videá, ktorých obľúbenosť postupom času rastie, sa môžu zobrazovať širšiemu publiku mimo vašich hlavných divákov. V dôsledku toho môžete zaznamenať nižšiu mieru prekliknutí (hoci dôjde k nárastu celkového počtu zhliadnutí aj celkovej doby pozerania).
 • Ak si chcete pozrieť mieru prekliknutí podľa zdroja návštevnosti, použite prehľad zdrojov návštevnosti. Z neho sa dozviete, ako sa vašim miniatúram a názvom videí darí v rôznych kontextoch pretavovať zobrazenia na zhliadnutia.
Ako súvisia zobrazenia so speňažením?
Ak podľa našich pokynov pre komunitu video nie je vhodné pre široké publikum, počet jeho zobrazení môže byť nižší. To môže zároveň viesť k menšiemu počtu zhliadnutí a následne k nižším výnosom. Platí tiež, že ak podľa pokynov pre obsah vhodný pre inzerentov video nie je vhodné pre väčšinu inzerentov, môže sa v ňom zobrazovať len málo reklám alebo sa v ňom reklamy nemusia zobrazovať vôbec. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?