Patarimai, kaip naudoti parodymų ir PR duomenis

Iš kur atsiranda parodymai?
Kai įkeliate vaizdo įrašą, „YouTube“ pradeda jį siūlyti atitinkamai auditorijai. Atsižvelgdamos į įvairius veiksnius, mūsų sistemos nustato, kurie žiūrintieji labiausiai linkę peržiūrėti jūsų vaizdo įrašą. Kol vaizdo įrašas lieka „YouTube“, tol sistema siūlo jį auditorijoms.
Kodėl parodymų skaičius mažesnis, nei turiu prenumeratorių?
Atminkite, kad šiuo metu į parodymų duomenis neįskaitomi pranešimai ir išorinių svetainių arba pabaigos užsklandų pritraukti srautai.
Ne visos peržiūros – miniatiūrų parodymų rezultatas. Be to, parodymas įskaitomas ne kiekvieną kartą, kai žiūrintysis pamato vaizdo įrašo miniatiūrą.
Sužinokite, kas laikoma užregistruotu parodymu. Be to, galite peržiūrėti srauto šaltinius, kad būtų aišku, kas pritraukia peržiūras ir žiūrėjimo laiką.
Kaip sužinoti, ar mano parodymų paspaudimų rodiklis yra didelis ar mažas?
Parodymų paspaudimų rodiklis rodo, kaip dažnai „YouTube“ tinkle pamatę užregistruotą parodymą žiūrintieji pasirinko žiūrėti vaizdo įrašą. Kai kurios peržiūros neįtraukiamos skaičiuojant parodymus, pavyzdžiui, peržiūros išorinėse svetainėse arba iš pabaigos užsklandų. Dėl to parodymų PR veikiausiai atspindi tam tikrą dalį nuo bendro kanalo peržiūrų skaičiaus.
Parodymų paspaudimų rodiklis skirsis atsižvelgiant į turinio tipą, auditoriją ir „YouTube“ vietą, kurioje įvyko parodymas. Vaizdo įrašų miniatiūros visada konkuruoja su kitais vaizdo įrašais pagrindiniame puslapyje, skiltyje „Toliau“, paieškos rezultatuose ir kitur.

Pusės „YouTube“ kanalų ir vaizdo įrašų parodymų PR siekia 2–10 proc.

Kai vaizdo įrašas ar kanalas yra naujas (pvz., sukurtas mažiau nei prieš savaitę) arba vaizdo įrašo peržiūrų skaičius nesiekia 100, intervalas gali būti dar didesnis. Jei vaizdo įrašo parodymų skaičius yra didelis (pvz., jis pateikiamas pagrindiniame puslapyje), natūralu, kad PR bus mažesnis. Kai didžioji vaizdo įrašo parodymų dalis tenka tokiems šaltiniams kaip kanalo puslapis, šis rodiklis gali būti didesnis.

Taigi vaizdo įrašų PR geriausiai lyginti vertinant ilgą laikotarpį ir nepamiršti rodikliui daromo srauto šaltinių poveikio.

Venkite bandymų padidinti PR masinančiomis miniatiūromis arba pavadinimais. „YouTube“ rekomenduos vaizdo įrašą žiūrintiesiems, jei jis jiems aktualus, taip pat jei vidutinė peržiūros trukmė rodo, kad vaizdo įrašas žiūrintiesiems yra įdomus. Masinančių vaizdo įrašų vidutinė peržiūros trukmė paprastai nebūna didelė, todėl „YouTube“ tokius vaizdo įrašus rekomenduoja rečiau. Masinančios miniatiūros požymiai – didelis PR, bet maža vidutinė peržiūros trukmė ir mažesnis, nei tikimasi, parodymų skaičius. 

Kaip interpretuoti duomenis?

Nepatariama atskirai vertinti vien paspaudimų rodiklį. Kad įsivaizduotumėte, ar vaizdo įrašai sėkmingai sudomina žiūrinčiuosius, paspaudimų rodiklį vertinkite kitų metrikų kontekste. Toliau pristatome keletą būdų, kaip vertinti duomenis. 
 • Kartu įvertinkite parodymų paspaudimų rodiklį ir vidutinę peržiūros trukmę, kad įsivaizduotumėte, kiek laiko žiūrintieji lieka žiūrėti spustelėję vaizdo įrašo miniatiūrą.
  • Paspaudimų rodiklis didesnis, kai vidutinė peržiūros trukmė maža: tai gali reikšti, kad miniatiūros yra masinančio pobūdžio arba turinys neatitinka žiūrinčiųjų lūkesčių.
  • Paspaudimų rodiklis mažesnis, kai vidutinė peržiūros trukmė didelė: tai gali reikšti, kad miniatiūros arba pavadinimai neskatina žiūrinčiųjų spustelėti. KIta vertus, tai gali reikšti, kad vaizdo įrašas rekomenduojamas ne tik ištikimiausiems stebėtojams, bet ir platesnei auditorijai. Kai auditorija nėra grynai tikslinė, žiūrintieji rečiau spustelėja miniatiūras, todėl paspaudimų rodiklis – mažesnis. Peržiūrėkite parodymų srauto šaltinių duomenis, kad sužinotumėte, kur įvyksta parodymai.
 • Peržiūrėkite srauto šaltinius, kad būtų aišku, kas pritraukia peržiūras ir žiūrėjimo laiką. Tokių srauto šaltinių kaip „YouTube“ paieška paspaudimų rodiklis paprastai didesnis nei tokių kaip pagrindinis puslapis, nes žiūrintieji yra labiau nusiteikę žiūrėti.

Interpretuodami duomenis ieškokite mažų arba didelių verčių – iš jų galite sužinoti daugiausiai. Kai turinys išplatinamas plačiau ir parodymų skaičius padidėja, miniatiūrą dažniau mato ištikimiausiai auditorijai nepriklausantys žiūrintieji, todėl paspaudimų rodiklis gali būti mažesnis.

Ko turėčiau vengti, kai naudoju PR duomenis?

Toliau pateikiame keletą svarbių aspektų, ko reikėtų vengti naudojant PR duomenis.

 • Priimti sprendimus neturint pakankamai duomenų. Svarbu PR analizuoti tik tada, kai susikaupia nemažas parodymų skaičius. Venkite analizuoti PR vos įkėlę turinį.
 • Optimizuoti, kai PR nežymiai pakinta. Normalu, kad PR nežymiai svyruoja, ir tai ne priežastis iš karto imtis veiksmų. Patobulinimai gali būti naudingi tik tada, kai PR pokytis yra statistiškai reikšmingas.
 • Viename vaizdo įraše išbandyti kelias miniatiūras arba pavadinimus. Sunku tiksliai žinoti, ar kiekvieną vaizdo įrašą mato ta pati auditorija. PR skirtumus gali nulemti srauto šaltiniai, o ne pavadinimas ar miniatiūra.
 • Naudoti masinančius pavadinimus arba miniatiūras. Sužinokite daugiau, kokią masinančių antraščių politiką taikome.
Kaip sužinoti bendrą kanalo pasiekiamumą?
Norėdami susidaryti išsamų vaizdą, kas domina žiūrinčiuosius, atsižvelkite į toliau pateiktus patarimus, kaip naudoti parodymų ir paspaudimų rodiklio duomenis su kitomis metrikomis.
 • Tendencijos: ieškokite vaizdo įrašų su mažiausiu arba didžiausiu parodymų skaičiumi ir paspaudimų rodikliu, kad pamatytumėte, ar tema arba formatas neturi bendrų bruožų. 
 • Peržiūrų duomenys: kartu įvertinkite parodymų paspaudimų rodiklį ir vidutinę peržiūros trukmę, kad įsivaizduotumėte, kiek laiko žiūrintieji lieka žiūrėti spustelėję miniatiūrą. Išsamesnės informacijos rasite skiltyje „Kaip sužinoti, ar mano parodymų paspaudimų rodiklis yra didelis ar mažas“.
 • Laiko intervalai: lygindami vaizdo įrašų parodymus ir paspaudimų rodiklį filtruokite paiešką nurodę tą patį laiko intervalą. Bandykite nagrinėti pirmą dieną, pirmas septynias dienas ir pirmas 30 dienų po įkėlimo, kad matytumėte, kokios tendencijos ilgainiui susiklosto.
 • Srauto šaltiniai: peržiūrėkite srauto šaltinius, kad būtų aišku, kas pritraukia peržiūras ir žiūrėjimo laiką. Peržiūrėkite parodymų srauto šaltinių duomenis, kad sužinotumėte, kur įvyksta parodymai.
Kodėl turiu daugiau peržiūrų nei parodymų?
Peržiūrų bus daugiau nei parodymų, jei didelę srauto dalį vaizdo įrašui pritraukia kiti nei youtube.com šaltiniai. Ne visi atvejai, kai žiūrintysis mato vaizdo įrašo miniatiūrą, bus laikomi parodymu ir ne visas peržiūras pritraukia miniatiūrų parodymai. Sužinokite, kas laikoma užregistruotu parodymu.
Kodėl PR metrika nesutampa su mano skaičiavimais?
Paspaudimų rodiklis yra pagrįstas tik tomis peržiūromis, kurias pritraukia užregistruotas parodymas, kaip nurodyta pirmiau pateiktoje diagramoje. Jei bendrą vaizdo įrašo peržiūrų skaičių padalysite iš parodymų skaičiaus, suskaičiuota vertė nebūtinai sutaps su „YouTube Analytics“ rodomu paspaudimų rodikliu, nes dalies peržiūrų šaltinis – ne miniatiūrų parodymai. 
Kaip gauti daugiau parodymų arba didesnį PR?
Vien didesnis paspaudimų rodiklis nebūtinai rodo sėkmę. Norėdami susidaryti išsamų vaizdą, kas jūsų kanale ar vaizdo įrašuose domina žiūrinčiuosius, atsižvelkite į patarimus, kaip naudoti parodymų ir paspaudimų rodiklio duomenis. Apskritai geriausias būdas gauti daugiau parodymų – nuolat kurti kokybišką turinį, kuris patinka žiūrintiesiems.

Kodėl mano parodymų ir PR vertės mažos?

Jei atrodo, kad parodymų skaičius yra mažesnis, nei turėtų būti, vertinant parodymų duomenis reikia nepamiršti kai kurių toliau nurodytų aspektų.
 • Ne visi atvejai, kai žiūrintysis mato vaizdo įrašo miniatiūrą, bus laikomi parodymu ir ne visas peržiūras pritraukia miniatiūrų parodymai. Sužinokite, kas laikoma užregistruotu parodymu.
 • Senesni vaizdo įrašai gali turėti daugiau parodymų, nes jie siūlomi auditorijoms tol, kol lieka įkelti į „YouTube“. Norėdami tiksliau sužinoti, kaip šiuo metu sekasi vaizdo įrašams, lygindami įvairių vaizdo įrašų parodymų duomenis vertinkite pirmas septynias dienas po įkėlimo. 
 • Augant vaizdo įrašų populiarumui, jie gali būti rodomi ne tik ištikimiausiems žiūrintiesiems, bet ir platesnei auditorijai. Dėl to paspaudimų rodiklis gali sumažėti (net jei matote, kad bendras peržiūrų skaičius ir žiūrėjimo laikas padidėjo).
 • Paspaudimų rodiklį pagal srauto šaltinį galite peržiūrėti srauto šaltinių ataskaitoje. Iš jos galite sužinoti, kaip įvairiuose kontekstuose miniatiūroms ir pavadinimams sekasi parodymus paversti peržiūromis.
Venkite bandymų padidinti PR masinančiomis miniatiūromis arba pavadinimais. „YouTube“ rekomenduos vaizdo įrašą žiūrintiesiems, jei jis jiems aktualus, taip pat jei vidutinė peržiūros trukmė rodo, kad vaizdo įrašas žiūrintiesiems yra įdomus. Masinančių vaizdo įrašų vidutinė peržiūros trukmė paprastai nebūna didelė, todėl „YouTube“ tokius vaizdo įrašus rekomenduoja rečiau. Masinančios miniatiūros požymiai – didelis PR, bet maža vidutinė peržiūros trukmė ir mažesnis, nei tikimasi, parodymų skaičius. 
Kaip siejasi parodymai ir pajamų gavimas?
Jei pagal bendruomenės gaires vaizdo įrašas netinka plačiai auditorijai, tai gali apriboti vaizdo įrašo parodymų skaičių. Taip pat dėl to galite sulaukti mažiau peržiūrų, taigi – gauti mažiau pajamų. Be to, jei pagal reklamuotojams tinkamo turinio gaires vaizdo įrašas netinka daugumai reklamuotojų, skelbimai vaizdo įraše gali būti rodomi ribotai arba nerodomi. 
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?