Tipy k využívání údajů o zobrazeních a míře prokliku

Připomínáme, že se jedná pouze o návrhy založené na souhrnných údajích o úspěšných videích v celé službě YouTube. Nezaručují, že ve vašem konkrétním případě bude dosaženo nějakého určitého výsledku.
Co přispívá k vyššímu počtu zobrazení?
Když nahrajete video, YouTube ho začne nabízet vhodnému publiku. Naše systémy podle různých faktorů určí, u kterých diváků je nejpravděpodobnější, že by toto video chtěli zhlédnout. Systém video divákům nabízí tak dlouho, dokud je na YouTube k dispozici.
Proč mám méně zobrazení než odběratelů?
Připomínáme, že oznámení a návštěvnost z externích webů nebo závěrečných obrazovek se v současné době do údajů o zobrazeních nezapočítávají.
Všechna zhlédnutí také nepocházejí ze zobrazení miniatury. Zobrazení se navíc nepočítá vždy, když má divák možnost miniaturu videa vidět.
Přečtěte si, co se započítává jako registrované zobrazení. Můžete se také podívat na zdroje návštěvnosti, abyste zcela pochopili, odkud pocházejí zhlédnutí a celková doba sledování.
Jak poznám, zda je míra prokliku po zobrazení vysoká nebo nízká?
Míra prokliku po zobrazení měří, jak často diváci video opravdu přehráli, když na YouTube uviděli registrované zobrazení. Některá zhlédnutí se do zobrazení nezapočítávají, například zhlédnutí na externích webech nebo ze závěrečných obrazovek. Míra prokliku po zobrazení proto zahrnuje pouze podmnožinu celkového počtu zhlédnutí ve vašem kanálu.
Míra prokliku po zobrazení se bude lišit v závislosti na typu obsahu, publiku a místě na YouTube, kde bylo zobrazení realizováno. Miniatury videí vždy soutěží s dalšími videi na domovské stránce, v sekci „Další“, ve výsledcích vyhledávání a na dalších místech.

Polovina kanálů a videí na YouTube má míru zobrazení a prokliků mezi 2 a 10 %.

U nových videí nebo kanálů (například méně než týden starých) nebo u videí s méně než 100 zhlédnutími je možné sledovat ještě větší rozsah. Pokud navíc video získá velké množství zobrazení (například pokud se nabízí na domovské stránce), je běžné, že je míra prokliku nižší. Videa, u kterých většina zobrazení pochází ze zdrojů jako stránka vašeho kanálu, mohou mít míru prokliku vyšší.

Nejvhodnější je však srovnávat míru prokliku videí v dlouhodobém horizontu a brát přitom v potaz, jak jejich zdroje návštěvnosti míru prokliku ovlivňují.

Nesnažte se zvýšit svou míru prokliku pomocí miniatur nebo názvů ve formě clickbaitu. YouTube divákům video doporučí v případě, že je pro ně relevantní a je považováno za zajímavé, což odráží průměrná doba sledování. Clickbaitová videa mívají krátkou průměrnou dobu sledování, a proto je u nich nižší pravděpodobnost, že je YouTube doporučí. Vaše miniatura má formu clickbaitu, pokud dosahuje vysoké míry prokliku a zároveň krátké průměrné doby sledování videa a menšího počtu zobrazení videa, než jaký byl předpoklad. 

Jak mám tyto údaje interpretovat?

Nedoporučujeme míru prokliku posuzovat samostatně. Chcete-li si udělat představu o tom, jak vaše videa zajímají diváky, posuzujte míru prokliku v souvislosti s dalšími metrikami. Příklady vhodné interpretace údajů: 
 • Chcete-li zjistit, jak dlouho diváci po kliknutí na miniaturu zůstávají, můžete míru prokliku po zobrazení posoudit v kombinaci s průměrnou dobou sledování videa.
  • Vyšší míra prokliku a nízká průměrná doba sledování videa: Může to znamenat, že vaše miniatury úspěšně lákají diváky ke kliknutí, nebo že obsah nesplňuje očekávání diváků.
  • Nižší míra prokliku a vysoká průměrná doba sledování videa: Může to znamenat, že vaše miniatury nebo názvy videí nedokážou diváky přimět ke kliknutí. Také to může znamenat, že vaše video je kromě vašich hlavních odběratelů doporučováno také širokému okruhu publika. U obecněji zacílených diváků je menší pravděpodobnost, že na miniatury kliknou, což vede k nižší míře prokliku. Chcete-li zjistit, kde k zobrazením dochází, podívejte se na údaje o zdrojích návštěvnosti při zobrazení.
 • Chcete-li zjistit, odkud pocházejí zhlédnutí a celková doba sledování, podívejte se na zdroje návštěvnosti. Zdroje návštěvnosti, jako je například Vyhledávání YouTube, mají obvykle vyšší míru prokliku než zdroje jako Domovská stránka, protože zde mají diváci vyšší ochotu ke sledování.

Chcete-li tyto údaje interpretovat, pozorně sledujte nízké nebo vysoké hodnoty. Ty totiž poskytují nejdůležitější informace. Když bude váš obsah distribuován širšímu okruhu publika a vzroste počet zobrazení, uvidí vaši miniaturu i více diváků, kteří vás neznají, což může vést k nižší míře prokliku.

Zajímá vás, zda je vaše míra prokliku po zobrazení vysoká nebo nízká? Přečtěte si tipy, které vám objasní, jak míra prokliku souvisí s celkovým úspěchem vašeho kanálu

Co nemám dělat s daty o míře prokliku?

Níže uvádíme několik důležitých věcí, kterým se při práci s údaji o CTR vyhnout.

 • Rozhodování se bez dostatečných dat. Je důležité analyzovat vaši míru prokliku až po obdržení dostatečného počtu zobrazení. Neanalyzujte CTR ihned po nahrání.
 • Optimalizace po malé změně CTR. Malé rozdíly v míře prokliku jsou zcela normální a nejsou důvodem pro okamžitou reakci. Vylepšení mohou být užitečná pouze v případě, že je změna CTR statisticky významná.
 • Testování různých miniatur nebo názvů u stejného videa. Je složité zajistit, aby každé video vidělo stejné publikum. Rozdíly v míře prokliku mohou být způsobeny spíše zdrojem návštěvnosti než názvem nebo miniaturou.
 • Používání clickbaitů v názvu nebo miniatuře. Další informace o zásadách ohledně clickbaitů.
Jak si mám udělat představu o celkovém zásahu kanálu?
Pokud si chcete udělat úplnou představu o tom, co vaše diváky zajímá, použijte údaje o zobrazeních a míře prokliku v kombinaci s dalšími metrikami podle následujících tipů:
 • Trendy: Najděte videa, která mají nejnižší nebo nejvyšší počet zobrazení a míru prokliku, a pokuste se zjistit, zda mají něco společného, například téma nebo formát. 
 • Údaje o zhlédnutích: Chcete-li si udělat představu, jak dlouho diváci u videa vydrží po kliknutí na miniaturu, posuzujte míru prokliku zobrazení společně s průměrnou dobou sledování videa. Další podrobnosti najdete v části Jak zjistím, zda je míra prokliku po zobrazení vysoká nebo nízká.
 • Časové období: Při srovnávání zobrazení a míry prokliku u videí filtrujte vyhledávání podle stejného časového období. Chcete-li určit trendy v průběhu času, zkuste se podívat na první den po nahrání, prvních 7 dní a prvních 30 dní.
 • Zdroje návštěvnosti: Chcete-li zcela pochopit, odkud pocházejí zhlédnutí a celková doba sledování, podívejte se na zdroje návštěvnosti. Chcete-li zjistit, kde k zobrazením dochází, podívejte se na údaje o zdrojích návštěvnosti při zobrazení.
Proč zaznamenávám více zhlédnutí než zobrazení?
Pokud máte více zhlédnutí než zobrazení, velká část vašich diváků přichází z míst mimo web youtube.com. Ne každý případ, kdy divák vidí miniaturu videa, se započítává jako zobrazení a ne všechna zhlédnutí pocházejí ze zobrazení miniatur. Přečtěte si, co se započítává jako registrované zobrazení.
Proč metrika CTR neodpovídá mým výpočtům?
Míra prokliku vychází jen z počtu zhlédnutí pocházejících ze zobrazení zaprotokolovaných podle výše uvedeného grafu. Pokud celkový počet zhlédnutí videa vydělíte počtem zobrazení, nemusíte se dostat ke stejnému číslu jako míra prokliku, která je zobrazena v nástroji YouTube Analytics, protože některá zhlédnutí nepocházejí ze zobrazení miniatur. 
Jak dosáhnu většího počtu zobrazení nebo vyšší CTR?
Vyšší míra prokliku není sama o sobě dobrým ukazatelem úspěchu. Chcete-li získat celkovou představu o tom, co zajímá diváky vašeho kanálu nebo videí, vyzkoušejte tipy ohledně využívání údajů o zobrazeních a míře prokliku po zobrazení. Obecně lze říci, že nejlepší způsob, jak získat více zobrazení, je důsledně vytvářet vysoce kvalitní obsah, který se divákům líbí.

Proč mám tak nízké počty zobrazení a míru prokliku?

Pokud se vám zdá, že je počet zobrazení nižší, než by měl být, níže uvádíme pár důležitých informací, které byste při posuzování údajů o zobrazeních měli zohlednit:
 • Ne každý případ, kdy divák vidí miniaturu videa, se započítává jako zobrazení a ne všechna zhlédnutí pocházejí ze zobrazení miniatur. Přečtěte si, co se započítává jako registrované zobrazení.
 • Starší videa mohou mít více zobrazení, protože budou publiku nabízena celou dobu, po kterou budou k dispozici na YouTube. Chcete-li si udělat přesnější představu o aktuálním výkonu svých videí, porovnejte u různých videí údaje o zobrazení za prvních sedm dní po nahrání. 
 • Videa, jejichž obliba postupem času roste, mohou být časem zobrazována širšímu publiku mimo vaše skalní diváky. V důsledku toho můžete zaznamenat nižší míru prokliku (přestože dojde k nárůstu celkového počtu zobrazení i celkové doby sledování).
 • Chcete-li zobrazit míru prokliku podle zdroje návštěvnosti, použijte přehled zdrojů návštěvnosti. V něm zjistíte, jak si vaše miniatury a názvy videí v různých situacích vedou při konverzi zobrazení na zhlédnutí.
Nesnažte se zvýšit svou míru prokliku pomocí miniatur nebo názvů ve formě clickbaitu. YouTube divákům video doporučí v případě, že je pro ně relevantní a je považováno za zajímavé, což odráží průměrná doba sledování. Clickbaitová videa mívají krátkou průměrnou dobu sledování, a proto je u nich nižší pravděpodobnost, že je YouTube doporučí. Vaše miniatura má formu clickbaitu, pokud dosahuje vysoké míry prokliku a zároveň krátké průměrné doby sledování videa a menšího počtu zobrazení videa, než jaký byl předpoklad. 
Zajímá vás, zda je vaše míra prokliku po zobrazení vysoká nebo nízká? Přečtěte si tipy, které vám objasní, jak míra prokliku souvisí s celkovým úspěchem vašeho kanálu
Jak zobrazení souvisejí se zpeněžením?
Pokud video není vhodné pro široké publikum (podle našich pokynů pro komunitu), může to u něj ovlivnit počet zobrazení. Může to vést také k nižšímu počtu zhlédnutí a v důsledku také k nižším tržbám. Navíc pokud podle pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty video není pro většinu inzerentů vhodné, může se v něm zobrazovat jen málo reklam nebo vůbec žádné. 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?