Tipy k využívání údajů o zobrazeních a míře prokliku

Připomínáme, že se jedná pouze o návrhy založené na souhrnných údajích o úspěšných videích v celé službě YouTube. Nezaručují, že ve vašem konkrétním případě bude dosaženo nějakého určitého výsledku.
Co přispívá k vyššímu počtu zobrazení?
Jakmile nahrajete video, služba YouTube jej začne ukazovat relevantnímu publiku. Naše systémy na základě stovek signálů určí, u kterých diváků je nejpravděpodobnější, že video zhlédnou, a budou toto video publiku nabízet tak dlouho, dokud bude na YouTube.
Proč mám méně zobrazení než odběratelů?
Připomínáme, že oznámení a návštěvnost z externích webů nebo závěrečných obrazovek se v současné době do údajů o zobrazeních nezapočítávají. Je důležité si uvědomit, že ne každý případ, kdy divák vidí miniaturu videa, se započítává jako zobrazení, a že ne všechna zhlédnutí pocházejí ze zobrazení miniatur.
Přečtěte si, co se započítává jako registrované zobrazení. Můžete se také podívat na zdroje návštěvnosti, abyste zcela pochopili, odkud pocházejí zhlédnutí a celková doba sledování.
Jak poznám, zda je míra prokliku po zobrazení vysoká nebo nízká?
Míra prokliku po zobrazení měří, jak často diváci video opravdu přehráli, když na YouTube uviděli registrované zobrazení. Tento údaj představuje spíš podmnožinu celkového počtu zhlédnutí ve vašem kanálu, protože se do této metriky nezapočítávají všechna zobrazení, jako například zobrazení na externích webech nebo závěrečných obrazovkách.
Míra prokliku po zobrazení se bude lišit v závislosti na typu obsahu, publiku a místě na YouTube, kde bylo zobrazení realizováno. Vyšší míra prokliku a nízká průměrná doba sledování videa: Může to znamenat, že vaše miniatury úspěšně lákají diváky ke kliknutí, nebo že obsah nesplňuje očekávání diváků.

Polovina kanálů a videí na YouTube má míru zobrazení a prokliků mezi 2 a 10 %.

U nových videí nebo kanálů (například méně než týden starých) nebo u videí s méně než 100 zhlédnutími je nicméně možné sledovat ještě větší rozsah. Pokud navíc video získá velké množství zobrazení (například pokud je propagováno na domovské stránce nebo na stránce Další ke zhlédnutí), je běžné, že je míra prokliku nižší. Videa, u kterých většina zobrazení pochází ze zdrojů jako stránka vašeho kanálu, mají většinou míru prokliku vyšší.

Nejvhodnější je však srovnávat míru prokliku videí v dlouhodobém horizontu a brát přitom v potaz, jak jejich zdroje návštěvnosti míru prokliku ovlivňují.

Nesnažte se zvýšit svou míru prokliku pomocí miniatur nebo názvů ve formě clickbaitu. YouTube divákům video doporučí v případě, že je pro ně relevantní a je diváky považováno za zajímavé, což odráží průměrná doba sledování videa. Clickbaitová videa mívají krátkou průměrnou dobu sledování, a proto je u nich nižší pravděpodobnost, že je YouToube doporučí. Vaše miniatura má formu clickbaitu, pokud dosahuje vysoké míry prokliku a zároveň krátké průměrné doby sledování videa a menšího počtu zobrazení videa, než jaký byl předpoklad. 

Jak mám tyto údaje interpretovat?

Nedoporučujeme míru prokliku posuzovat samostatně. Chcete-li si udělat představu o tom, jak vaše videa přitahují a zajímají diváky, posuzujte míru prokliku v souvislosti s dalšími metrikami vašeho kanálu nebo videa. Vybrané způsoby posouzení údajů: 
 • Chcete-li si udělat představu, jak dlouho diváci u videa vydrží po kliknutí na zobrazení, posuzujte míru prokliku po zobrazení společně s průměrnou dobou sledování videa.
  • Vyšší míra prokliku a nízká průměrná doba sledování videa: Může to znamenat, že vaše miniatury úspěšně lákají diváky ke kliknutí, nebo že obsah nesplňuje očekávání diváků.
  • Nižší míra prokliku a vysoká průměrná doba sledování videa: Může to znamenat, že vaše miniatury nebo názvy videí nedokážou diváky přimět ke kliknutí. Také to ale může naznačovat, že je váš obsah doporučován širokému okruhu publika mimo vaše hlavní odběratele (u méně cílených diváků je menší pravděpodobnost, že kliknou na miniatury, což vede k nižší míře prokliku). Chcete-li zjistit, kde k zobrazením dochází, podívejte se na údaje o zdrojích návštěvnosti při zobrazení.
 • Chcete-li zjistit, odkud pocházejí zhlédnutí a celková doba sledování, podívejte se na zdroje návštěvnosti. Zdroje návštěvnosti, jako je například Vyhledávání YouTube, mají obvykle vyšší míru prokliku než zdroje jako Domovská stránka, protože tyto zdroje návštěvnosti diváci sledují častěji.

Chcete-li tyto údaje interpretovat, pozorně sledujte zejména nízké nebo vysoké hodnoty. Ty totiž poskytují nejdůležitější informace. Obecně platí, že když bude váš obsah distribuován širšímu okruhu publika a vzroste počet zobrazení, potenciální publikum se pravděpodobně nebude shodovat s vaším hlavním publikem, a proto bude méně cílené, což může vést k nižší míře prokliku. To je v pořádku.

Zajímá vás, zda je vaše míra prokliku po zobrazení vysoká nebo nízká? Přečtěte si tipy, které vám objasní, jak míra prokliku souvisí s celkovým úspěchem vašeho kanálu

Co nemám dělat s daty o míře prokliku?

Níže uvádíme několik důležitých věcí, kterým se při práci s údaji o CTR vyhnout.

 • Rozhodování se bez dostatečných dat. Je důležité analyzovat vaši míru prokliku až po obdržení dostatečného počtu zobrazení. Neanalyzujte CTR ihned po nahrání.
 • Optimalizace po malé změně CTR. Malé rozdíly v míře prokliku jsou zcela normální a nejsou důvodem pro okamžitou reakci. Vylepšení mohou být užitečná pouze v případě, že je změna CTR statisticky významná.
 • Testování různých miniatur nebo názvů u stejného videa. Je složité zajistit, aby každé video vidělo stejné publikum. Rozdíly v míře prokliku mohou být způsobeny spíše zdrojem návštěvnosti než názvem nebo miniaturou.
 • Používání clickbaitů v názvu nebo miniatuře. Další informace o zásadách ohledně clickbaitů.
Jak si mám udělat představu o celkovém zásahu kanálu?
Pokud si chcete udělat úplnou představu o tom, co diváky ve vašem kanálu nebo videích přitahuje a zajímá, použijte údaje o zobrazeních a míře prokliku v kombinaci s dalšími metrikami podle následujících tipů:
 • Trendy: Najděte videa, která mají nejnižší nebo nejvyšší počet zobrazení a míru prokliku, a pokuste se zjistit, zda mají něco společného, například téma nebo formát. 
 • Údaje o zhlédnutích: Chcete-li si udělat představu, jak dlouho diváci u videa vydrží po kliknutí na zobrazení, posuzujte míru prokliku zobrazení společně s průměrnou dobou sledování videa. Další podrobnosti naleznete v části Jak zjistím, zda je míra prokliku po zobrazení vysoká nebo nízká.
 • Časové období: Při srovnávání zobrazení a míry prokliku u videí filtrujte vyhledávání podle stejného časového období. Chcete-li určit trendy v průběhu času, zkuste se podívat na první den po nahrání, prvních 7 dní a prvních 30 dní.
 • Zdroje návštěvnosti: Chcete-li zcela pochopit, odkud pocházejí zhlédnutí a celková doba sledování, podívejte se na zdroje návštěvnosti. Chcete-li zjistit, kde k zobrazením dochází, podívejte se na údaje o zdrojích návštěvnosti při zobrazení.
Proč zaznamenávám více zhlédnutí než zobrazení?
Více zhlédnutí než zobrazení můžete zaznamenat v případě, že vaše návštěvnost pochází především odjinud než z webu youtube.com nebo jsou videa často sledována na kartě na pozadí. Je důležité si uvědomit, že ne každý případ, kdy divák vidí miniaturu videa, se započítává jako zobrazení, a že ne všechna zhlédnutí pocházejí ze zobrazení miniatur. Přečtěte si, co se započítává jako registrované zobrazení.
Proč metrika CTR neodpovídá mým výpočtům?
Míra prokliku vychází jen z počtu zhlédnutí pocházejících ze zobrazení zaprotokolovaných podle výše uvedeného grafu. To znamená, že pokud celkový počet zhlédnutí videa vydělíte počtem zobrazení, nemusíte se dostat ke stejnému číslu jako míra prokliku, která je zobrazena v nástroji YouTube Analytics, protože některá zhlédnutí nepocházejí ze zobrazení miniatur. 
Jak dosáhnu většího počtu zobrazení nebo vyšší CTR?
Vyšší míra prokliku není sama o sobě dobrým ukazatelem úspěchu. Pokud si chcete udělat úplnou představu o tom, co diváky ve vašem kanálu nebo videích přitahuje a zajímá, použijte naše tipy k využití údajů o zobrazeních a míře prokliku. Obecně lze říci, že nejlepší způsob, jak získat více zobrazení, je důsledně vytvářet vysoce kvalitní obsah, který se divákům líbí.

Proč mám tak nízké počty zobrazení a míru prokliku?

Pokud se vám zdá, že je počet zobrazení nižší, než by měl být, níže uvádíme pár důležitých informací, které byste při posuzování údajů o zobrazeních měli zohlednit:
 • Ne každý případ, kdy divák vidí miniaturu videa, se započítává jako zobrazení a ne všechna zhlédnutí pocházejí ze zobrazení miniatur. Přečtěte si, co se započítává jako registrované zobrazení.
 • Starší videa mohou mít více zobrazení, protože budou publiku nabízena celou dobu, po kterou budou k dispozici na YouTube. Chcete-li si udělat přesnější představu o aktuálním výkonu svých videí, porovnejte u různých videí údaje o zobrazení za prvních sedm dní po nahrání. 
 • Videa, jejichž obliba postupem času roste, mohou být časem zobrazována širšímu publiku mimo vaše skalní diváky. V důsledku toho můžete zaznamenat nižší míru prokliku (přestože dojde k nárůstu celkového počtu zobrazení i celkové doby sledování).
 • Chcete-li zobrazit míru prokliku podle zdroje návštěvnosti, použijte přehled zdrojů návštěvnosti. V něm zjistíte, jak si vaše miniatury a názvy videí v různých situacích vedou při konverzi zobrazení na zhlédnutí.
Nesnažte se zvýšit svou míru prokliku pomocí miniatur nebo názvů ve formě clickbaitu. YouTube divákům video doporučí v případě, že je pro ně relevantní a je diváky považováno za zajímavé, což odráží průměrná doba sledování videa. Clickbaitová videa mívají krátkou průměrnou dobu sledování, a proto je u nich nižší pravděpodobnost, že je YouToube doporučí. Vaše miniatura má formu clickbaitu, pokud dosahuje vysoké míry prokliku a zároveň krátké průměrné doby sledování videa a menšího počtu zobrazení videa, než jaký byl předpoklad. 
Zajímá vás, zda je vaše míra prokliku po zobrazení vysoká nebo nízká? Přečtěte si tipy, které vám objasní, jak míra prokliku souvisí s celkovým úspěchem vašeho kanálu
Jak zobrazení souvisejí se zpeněžením?
Pokud video podle našich pokynů pro komunitu není vhodné pro široké publikum, může kvůli tomu být omezován počet zobrazení, která video získá. To by mohlo vést také k nižšímu počtu zhlédnutí a v důsledku také k nižším tržbám. Navíc pokud podle pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty video není pro většinu inzerentů vhodné, může se v něm zobrazovat jen málo reklam nebo vůbec žádné. 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?