Báo cáo gợi ý tìm kiếm trên YouTube

Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng hết sức để ngăn các gợi ý không phù hợp, nhưng chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể làm điều này một cách chính xác. Nếu bạn cho rằng gợi ý nào đó vi phạm một trong các Chính sách tự động hoàn thành, hãy báo cáo gợi ý đó theo cách sau đây:

  1. Trong thanh tìm kiếm, ở cuối ô gợi ý, hãy nhấp vào Báo cáo gợi ý không phù hợp.
  2. Cung cấp phản hồi của bạn, sau đó nhấp vào Gửi.

Chúng tôi sẽ phân tích phản hồi của bạn nhưng chúng tôi không tự động xóa các gợi ý bị báo cáo.

Tôi gặp phải vấn đề pháp lý với gợi ý

Để yêu cầu xóa nội dung mà bạn cho là bất hợp pháp, hãy điền vào biểu mẫu này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?