Xem YouTube bằng trình đọc màn hình trên Apple TV

Các thông tin sau đây sẽ giải thích cách dùng ứng dụng YouTube qua một trình đọc màn hình trên Apple TV (thế hệ thứ 4 và thứ 5). 

Để dùng trình đọc màn hình trên Apple TV, hãy làm theo các bước sau: 

  1. Mở Settings (Cài đặt) trong Apple TV.
  2. Chọn General (Cài đặt chung).  
  3. Chọn Accessibility (Trợ năng)
  4. Chọn VoiceOver
  5. Chọn VoiceOver một lần nữa để bật trình đọc màn hình.
  6. Dùng 2 ngón tay để xoay trên bàn di chuột Siri Remote cho đến khi bạn thấy dòng chữ "DirectTouch" xuất hiện trên bộ phận quay.
  7. Bật "DirectTouch" Và rồi mở ứng dụng YouTube. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong bài viết trợ giúp của Apple.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?