ใช้ YouTube ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอบน Apple TV

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีใช้แอป YouTube ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอบน Apple TV (รุ่นที่ 4 และ 5) 

วิธีใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอบน Apple TV มีดังนี้ 

  1. เปิด Settings ใน Apple TV
  2. เลือก General  
  3. เลือก Accessibility 
  4. เลือก VoiceOver 
  5. เปลี่ยน VoiceOver เป็น "on"
  6. ใช้ 2 นิ้วหมุนบนทัชแพดของ Siri Remote จนกว่าหน้าปัดโรเตอร์จะแสดง "Direct Touch"
  7. เปิดใช้ "Direct Touch" จากนั้นเปิดแอป YouTube 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในบทความช่วยเหลือได้ที่ https://support.apple.com/HT205454

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร