Χρήση του YouTube με αναγνώστη οθόνης στο Apple TV

Οι παρακάτω πληροφορίες εξηγούν τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής YouTube με αναγνώστη οθόνης σε Apple TV (4η και 5η γενιά). 

Για να χρησιμοποιήσετε έναν αναγνώστη οθόνης σε Apple TV: 

  1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις στο Apple TV.
  2. Επιλέξτε Γενικά.  
  3. Επιλέξτε Προσβασιμότητα
  4. Επιλέξτε VoiceOver
  5. Αλλάξτε το VoiceOver σε "ενεργό".
  6. Με τα δύο δάχτυλα κάντε περιστροφικές κινήσεις στην επιφάνεια αφής του τηλεχειριστηρίου Siri έως ότου το ρυθμιστικό περιστροφής να εμφανίσει την επιλογή "Direct Touch".
  7. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Direct Touch" και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την εφαρμογή YouTube. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο βοήθειας στη διεύθυνση https://support.apple.com/HT205454.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;