Impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright

Kinakailangan ang ilang partikular na personal na impormasyon kapag nagsumite ka ng kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright sa pamamagitan ng aming webform.

Paano ginagamit ang iyong impormasyon

  • Kung maaalis ang isang video dahil sa paglabag sa copyright, makikita ang pangalan ng may-ari ng copyright sa YouTube kapalit ng video.
  • Kinakailangan ang iyong buong legal na pangalan para makagawa ng kahilingan sa pagtanggal. Posibleng ibahagi ito sa uploader ng video na inalis dahil sa paglabag sa copyright.
  • Posibleng ibahagi ang pangunahing email address mula sa iyong kahilingan sa pagtanggal sa uploader ng video na inalis dahil sa paglabag sa copyright. Posibleng makipag-ugnayan sa iyo ang uploader para lutasin ang kanyang paglabag sa copyright.
  • Mananatiling kumpidensyal ang iyong pisikal na address at numero ng telepono maliban na lang kung hihilingin ito bilang bahagi ng isang demanda. Kung kinakailangang magbahagi ng anumang impormasyon ang YouTube, aabisuhan ka namin bago ito gawin.

Pampublikong Record

Puwedeng humiling ng kopya ng iyong kahilingan sa pagtanggal ang uploader ng lumalabag na video. Kabilang sa impormasyong ipinapakita sa pampublikong record na ito ang:

  • Pangalan ng may-ari ng copyright
  • Pangunahing email address
  • Pangalawang email address (opsyonal na field sa webform)
  • Iyong buong legal na pangalan
  • Iyong paglalarawan ng sinasabing lumalabag na akda
  • Iyong mga sagot sa mga kahilingan ng YouTube para sa higit pang impormasyon. Hihingi ng higit pang impormasyon ang YouTube kung hindi kumpleto o mukhang invalid ang una mong kahilingan sa pagtanggal.

Mga alalahanin tungkol sa pagbabahagi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Kung nag-aalala kang may nanliligalig sa iyo sa YouTube, mainam na matuto pa tungkol sa pag-uulat ng panliligalig at cyberbullying sa halip na paglabag sa copyright.

Bagama't may pagkakapareho kung minsan ang mga alalahanin tungkol sa panliligalig at paglabag sa copyright, posibleng hindi mainam na opsyon sa mga ganitong sitwasyon ang proseso ng pagtatanggal dahil sa copyright. Mainam din na matuto pa tungkol sa mga exception sa copyright gaya ng patas na paggamit bago magsumite ng kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright.

Tandaang puwede ring legal na kinatawan ang magpadala ng mga kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright. Kung isa kang legal na kinatawan, tiyaking ginagamit mo ang iyong sariling YouTube account para sagutan ang webform. Tiyakin din na tuyukin ang kaugnayan mo sa may-ari ng copyright sa kahilingan sa pagtanggal.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false