ทำความเข้าใจข้อมูลผู้ชมที่ไม่ซ้ำกัน

คุณใช้ข้อมูลผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันเพื่อดูภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับขนาดกลุ่มผู้ชม หรือจำนวนโดยประมาณของผู้ชมที่เข้ามาดูวิดีโอในระยะเวลาที่ระบุได้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะดูบนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือดูมากกว่า 1 ครั้ง ระบบก็จะนับเป็นผู้ชมที่ไม่ซ้ำกัน 1 ราย

โปรดทราบว่าเมตริกเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ชมและการเข้าถึง คุณตรวจสอบเมตริกอื่นๆ ของช่องและวิดีโอเพื่อดูภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้

ข้อมูลจะวัดการเข้าถึงทั้งหมดของวิดีโอโดยพิจารณาจากกรณีที่ผู้ชมอาจดูเนื้อหาบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน หรือผู้ชมหลายรายอาจแชร์อุปกรณ์ร่วมกัน ระบบจะรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ ตลอดจนการเข้าชมที่มีการลงชื่อเข้าใช้และออกจากระบบเพื่อคำนวณหาจำนวนผู้ชมโดยประมาณ

จำนวนทั้งหมดของผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันจะแสดงอยู่เป็นระยะเวลาสูงสูด 90 วันเพื่อคุณภาพของข้อมูล โดยคุณจะเปรียบเทียบความแตกต่างในช่วงเวลาทุก 90 วันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปได้ ข้อมูลสำหรับผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันจะใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2017

ดูข้อมูลผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันใน YouTube Studio

  1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
  2. เลือก Analytics ในเมนูด้านซ้าย
  3. คลิกแท็บการเข้าถึงหรือผู้ชมเพื่อดูผู้ชมที่ไม่ซ้ำกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้ชมที่ไม่ซ้ำกัน

ฉันจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร
คุณใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ "ผู้ชมที่ไม่ซ้ำกัน" เพื่อทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้
  • ดูจำนวนโดยเฉลี่ยของผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันที่มีการรับชมวิดีโอบนช่องของคุณโดยดูที่เมตริก "ยอดดูเฉลี่ยต่อผู้ชม" ในแท็บดูเพิ่มเติม
  • เปรียบเทียบขนาดกลุ่มผู้ชมกับฐานผู้ติดตาม แล้วระบุวิดีโอที่ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ชมได้มากกว่าแค่ผู้ติดตามของคุณ
  • ระบุกรณีที่วิดีโอดึงดูดฐานผู้ชมใหม่โดยเปรียบเทียบผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันของช่องก่อนและหลังจากเผยแพร่วิดีโอนั้น
  • ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เนื้อหา
เหตุใดผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันจึงมีจำนวนน้อยกว่าผู้ชมในวิดีโอของฉันรวมกัน
หากผู้ชมดูวิดีโอมากกว่า 1 รายการในช่องของคุณ ระบบจะแสดงเป็นผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวิดีโอ แต่ยอดดูเหล่านั้นจะถูกนับรวมกันเป็นผู้ชมที่ไม่ซ้ำกัน 1 คนสำหรับช่อง
เหตุใดฉันจึงมีผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันน้อยกว่าจำนวนผู้ติดตาม
จำนวนผู้ติดตามไม่ใช่วิธีที่แม่นยำที่สุดในการประมาณขนาดกลุ่มผู้ชม โดยเฉลี่ยแล้วผู้ชมจะติดตามช่องเป็นจำนวนมาก และอาจไม่ได้กลับไปดูทุกวิดีโอที่อัปโหลดใหม่ของทุกช่องที่ติดตาม
หากคุณมีผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันน้อยกว่าผู้ติดตาม อาจเป็นเพราะผู้ติดตามไม่ได้เปิดรับการแจ้งเตือนของช่อง หรือไม่ได้ดูวิดีโอที่อัปโหลดใหม่ล่าสุดในทันที
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false