Förstå data om unika tittare

Data om unika tittare ger dig en tydligare bild av publikens storlek eller det uppskattade antalet olika personer som tittade på dina videor under en viss tid. Oavsett om de tittar på datorn eller en mobil enhet, eller om de tittar flera gånger, räknas varje person som en unik tittare.

Observera att dessa mätvärden är avsedda att ge dig en allmän uppfattning om målgrupp och räckvidd. Studera de övriga mätvärdena för din kanal och dina videor för att få en översikt över resultatet.

Datan mäter en videos totala räckvidd genom att räkna fall då personer tittar på innehåll på olika enheter eller när flera tittare delar samma enhet. Systemet tar med data från alla enheter och både inloggad och utloggad trafik för att uppskatta antalet tittare.

Totalt antal unika tittare är tillgängligt för perioder på högst 90 dagar för att datakvaliteten ska kunna garanteras. Du kan jämföra olika 90-dagarsperioder för att se förändringar med tiden. Data för unika tittare är tillgänglig från och med 1 augusti 2017.

Hitta data om unika tittare i YouTube Studio

  1. Logga in på YouTube Studio.
  2. Välj Analytics i menyn till vänster.
  3. Klicka på fliken Räckvidd eller Målgrupp för att se dina unika tittare.

Vanliga frågor om unika tittare

Hur använder jag datan?
Här är några olika sätt du kan använda data om Unika tittare på:
  • Du kan kontrollera det genomsnittliga antalet unika tittare som har tittat på din kanal genom att titta på mätvärdet Visningar i genomsnitt per användare på fliken VISA MER.
  • Jämför målgruppsstorleken med antalet prenumeranter och hitta videor som attraherade en bredare publik bortom prenumeranterna.
  • Identifiera fall där en video gick hem hos en ny tittarbas genom att jämföra kanalens unika tittare före och efter att videon publicerades.
  • Använd den här informationen när du tar fram din innehållsstrategi.
Varför har jag färre unika tittare än för mina videor sammanlagt?
Om en tittare tittar på mer än en video på kanalen räknas tittaren som en unik tittare för varje video. Däremot räknas visningarna ihop till en unik tittare för kanalen.
Varför har jag färre unika tittare än antalet prenumeranter?
Antalet prenumeranter är inte det bästa sättet att beräkna publikens storlek. Tittare brukar i genomsnitt prenumerera på dussintals kanaler och kanske inte återkommer för varje ny uppladdning på alla kanaler de prenumererar på.
Om du har färre unika tittare än prenumeranter kan det bero på att dina prenumeranter inte har kanalaviseringar aktiverade eller inte tittar på dina senaste uppladdningar på en gång.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?