Data om unika tittare

Se unika tittare och genomsnittligt antal visningar

Du kan använda rapporten Unika tittare för få en tydligare bild av målgruppsstorleken eller det uppskattade antalet olika personer som tittade på dina videor under en viss tid. Oavsett om de tittar på datorn eller en mobil enhet, eller om de tittar flera gånger, räknas varje person som en unik tittare. Informationen bör behandlas som en uppskattning.

Observera att dessa mätvärden är avsedda att ge dig en allmän uppfattning om målgrupp och räckvidd. Studera de övriga mätvärdena för din kanal och dina videor för att få en översikt över resultatet.

Datan mäter en videos totala räckvidd genom att räkna fall då personer tittar på innehåll på olika enheter eller när flera personer delar samma enhet. Systemet tar med data från alla enheter och både inloggad och utloggad trafik för att uppskatta antalet tittare.

Totalt antal unika tittare är tillgängligt för perioder på högst 90 dagar för att datakvaliteten ska kunna garanteras. Du kan jämföra olika 90-dagarsperioder för att se förändringar med tiden. Data för unika tittare är tillgänglig från och med 1 augusti 2017.

Utesluta upprepade visningar

När vi beräknar antalet unika tittare använder vi statistiska modeller som tar med användarbeteende i beräkningen för att utesluta upprepade visningar mellan olika sessioner, nätverk och enheter. Om till exempel samma tittare tittar på några videor från din kanal under några dagar räknas hon som en unik tittare för varje video hon tittat på, men hon räknas bara som en unik tittare för kanalen.

Se din data om Unika tittare i YouTube Studio

  1. Logga in på YouTube Studio. Om du inte har testat betan kan du läsa mer.
  2. Klicka på Analytics i menyn till vänster.
  3. Högst upp klickar du på fliken Räckvidd eller Publik. Då visas ett kort för Unika tittare.

Så här använder du din data om Unika tittare

Få ut så mycket som möjligt av datan med hjälp av de här tipsen för användning på datorn:

Ange datumintervallet
Du kan justera antalet dagar som datan visas för med hjälp av rullgardinsmenyn eller kalendern längst upp till höger i rapporten. Välj till exempel de senaste sju dagarna eller de senaste 90 dagarna. Data om unika tittare är tillgänglig från och med 1 augusti 2017.
Undersöka data för specifika videor
Tänk på att vi använder statistiska modeller som tar med användarbeteende i beräkningen för att utesluta upprepade visningar mellan olika sessioner, format, nätverk och enheter.
Se hur mycket en unik tittare har tittat på
Du kan använda mätvärdet Visningar i genomsnitt per användare för att lära dig mer om dina tittare. Beroende på om du tittar på hela kanalen eller en enskild video kan du se följande:
  • Hur många visningar som motsvarar en unik tittare i genomsnitt på kanalen (det kan vara olika videor eller samma video)
  • Hur ofta tittare tittar på en video i genomsnitt under den valda tidsperioden

 Vanliga frågor om unika tittare

Hur använder jag datan?
Här är några olika sätt du kan använda data om Unika tittare på:
  • Se hur mycket en unik tittare har tittat på din kanal i genomsnitt, genom att titta på mätvärdet ”Visningar i genomsnitt per användare”. Då får du reda på hur mycket varje person interagerar med ditt innehåll i genomsnitt.
  • Jämför målgruppsstorleken med antalet prenumeranter och hitta videor som attraherade en bredare publik bortom prenumeranterna.
  • Identifiera fall där en video gick hem hos en ny tittarbas genom att jämföra kanalens unika tittare före och efter att videon publicerades.
  • Använd informationen för att styra din innehållsstrategi och visa för varumärken när du förhandlar om varumärkesintegrering eller sponsringsavtal.
Varför har jag färre unika tittare än för alla mina videor sammanlagt?
På kanalnivå räknas varje tittare som har tittat på videor på kanalen bara en gång. Om en tittare tittar på mer än en video på kanalen räknas tittaren som en unik tittare för varje video. Däremot räknas visningarna ihop till en unik tittare för kanalen.
Varför har jag färre unika tittare än antalet prenumeranter?
Antalet prenumeranter är inte det bästa sättet att beräkna publikens storlek. Tittare brukar i genomsnitt prenumerera på dussintals kanaler och kanske inte återkommer för varje ny uppladdning på alla kanaler de prenumererar på.
Om du har färre unika tittare än prenumeranter kan det bero på att dina prenumeranter inte har kanalaviseringar aktiverade eller inte tittar på dina senaste uppladdningar på en gång.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?