Vysvetlenie údajov o jedinečných divákoch

Pomocou údajov o jedinečných divákoch môžete získať lepšiu predstavu o veľkosti svojho publika alebo odhadovanom počte divákov, ktorí si prišli pozrieť vaše videá v určitom období. Jedna osoba sa započíta ako jedinečný divák bez ohľadu na to, či video pozerá v počítači, mobilnom zariadení alebo či si ho pozrie viackrát.

Upozorňujeme, že úlohou týchto metrík je poskytnúť všeobecný prehľad o vašom publiku a dosahu. Ak chcete získať prehľad svojej výkonnosti, môžete skontrolovať aj iné metriky kanálov a videí.

Tieto údaje merajú celkový dosah videa tým, že sa do nich započítavajú aj prípady, keď diváci pozerajú obsah v rôznych zariadeniach alebo keď viacero divákov zdieľa jedno zariadenie. Na to, aby systém mohol odhadnúť počet divákov, zahŕňa informácie zo zariadení vrátane návštevnosti prihlásených aj odhlásených divákov.

S cieľom dosiahnuť kvalitu údajov je celkový počet jedinečných divákov k dispozícii pre obdobia trvajúce najviac 90 dní. Porovnaním rôznych 90-dňových období si môžete pozrieť zmeny v priebehu času. Údaje o jedinečných divákoch sú k dispozícii od 1. augusta 2017.

Nájdenie údajov o jedinečných divákoch v Štúdiu YouTube

  1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
  2. V ponuke vľavo vyberte položku Analytika.
  3. Ak chcete zobraziť svojich jedinečných divákov, kliknite na kartu Dosah alebo Publikum.

 Časté otázky o jedinečných divákoch

Ako môžem použiť tieto údaje?
Nižšie uvádzame niekoľko možností využitia údajov o jedinečných divákoch:
  • Priemerný počet jedinečných divákov, ktorí si pozreli obsah z vášho kanála, môžete skontrolovať v metrike Priemerný počet zhliadnutí na jedného diváka na karte ZOBRAZIŤ VIAC.
  • Môžete porovnať veľkosť publika so základňou odberateľov a identifikovať videá, ktoré vám pomohli osloviť okrem vašich odberateľov aj širšie publikum.
  • Porovnaním jedinečných divákov kanála pred a po zverejnení videa môžete identifikovať prípady, v ktorých video oslovilo novú základňu publika.
  • Na základe týchto informácií môžete určiť svoju obsahovú stratégiu.
Prečo vidím menej jedinečných divákov, ako keď spočítam divákov svojich videí?
Ak divák pozerá vo vašom kanáli viac ako jedno video, zobrazí sa ako jedinečný divák pre každé z týchto videí. Tieto zhliadnutia sa však skombinujú a budú sa počítať ako jeden jedinečný divák vášho kanála.
Prečo mám menej jedinečných divákov ako odberateľov?
Odhadovanie veľkosti publika pomocou počtu odberateľov nie je najpresnejšia metóda. Diváci odoberajú v priemere desiatky kanálov, preto sa pri nahraní nového obsahu nemusia vrátiť do každého z nich.
Ak máte menej jedinečných divákov ako odberateľov, môže to byť preto, že odberatelia nemajú zapnuté upozornenia kanála alebo ihneď nepozerajú nový nahraný obsah.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
59