Porozumění datům o unikátních divácích

Díky datům o unikátních divácích získáte jasnější obrázek o velikosti publika nebo o odhadovaném počtu diváků, kteří vaše videa sledovali během určitého časového období. Každá osoba se započítává jako jeden unikátní divák bez ohledu na to, zda video sledovala v počítači či na mobilním zařízení nebo je sledovala víckrát.

Upozorňujeme, že tyto metriky přinášejí pouze obecné informace o vašem publiku a zásahu. Můžete si prohlédnout i jiné metriky kanálu a videí, abyste získali přehled o svém výkonu.

Tyto údaje měří celkový zásah videa včetně případů, kdy se divákům stejný obsah zobrazí ve více zařízeních nebo kdy stejné zařízení používá více diváků. Systém zahrnuje údaje ze zařízení a také návštěvnost přihlášených i nepřihlášených uživatelů, na základě kterých se odhaduje počet diváků.

Za účelem zajištění kvality dat je k dispozici celkový počet unikátních diváků až za 90 dnů. Chcete-li zobrazit změny v průběhu času, můžete různá 90denní období vzájemně porovnávat. K dispozici jsou údaje o unikátních divácích od 1. srpna 2017.

Jak najít data o unikátních divácích Studiu YouTube

  1. Přihlaste se do Studia YouTube.
  2. V nabídce vlevo vyberte možnost Analytics.
  3. Chcete-li zobrazit unikátní diváky, klikněte na možnost Zásah a kartu Publikum.

Nejčastější dotazy o unikátních divácích

Jak mohu tyto údaje využít? 
Údaje o unikátních divácích můžete využít například těmito způsoby:
  • Průměrný počet unikátních diváků vašeho kanálu zjistíte kliknutím na metriku Průměrný počet zhlédnutí na jednoho diváka na kartě ZOBRAZIT VÍCE.
  • Porovnejte velikost publika se základnou odběratelů a určete videa, která vám pomohla oslovit širší publikum mimo vaše odběratele.
  • Porovnejte počet unikátních diváků před a po publikování videa, abyste určili případy, kdy vaše video zaujalo nové publikum.
  • Tyto informace můžete využít pro cílení obsahové strategie.
Proč je počet unikátních diváků nižší než celkový počet diváků mých videí?
Pokud divák na vašem kanálu zhlédne více než jedno video, zobrazí se u každého z těchto videí jako unikátní divák. V kanálu však budou tato zhlédnutí započítána, jako by šlo o zhlédnutí jednoho unikátního diváka.
Proč mám méně unikátních diváků než odběratelů?
Odhad velikosti publika na základě počtu odběratelů není nejpřesnější. Každý divák se průměrně přihlásí k odběru desítek kanálů a stává se, že nesleduje každé nově nahrané video ve všech kanálech, které odebírá.
Pokud máte méně unikátních diváků než odběratelů, může to být způsobeno tím, že vaši odběratelé nemají zapnutá upozornění z kanálu nebo vaše nově nahraná videa nesledují hned.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?