การเปลี่ยนการตั้งค่าการยืนยันการซื้อบน YouTube

คุณจะป้องกันการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจใน YouTube บนอุปกรณ์ได้โดยการเปิดการยืนยันการซื้อ เนื่องจากคุณจะต้องป้อนข้อมูลบางอย่าง เช่น รหัสผ่านบัญชี Google ลงในอุปกรณ์เพื่อทำการซื้อบน YouTube ซึ่งการตั้งค่านี้จะเปิดใช้อยู่แล้วโดยค่าเริ่มต้นและมีผลกับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google

หมายเหตุ: คุณเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Google ได้ทุกเมื่อตามต้องการ

เปิดใช้การยืนยันการซื้อ

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้การยืนยันการซื้อด้วยตนเอง เพราะการตั้งค่านี้จะเปิดใช้เป็นค่าเริ่มต้นในระดับบัญชี ซึ่งหมายความว่าการเปิดหรือปิดการตั้งค่าการยืนยันจะมีผลกับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google

ปิดใช้การยืนยันการซื้อ

เลือกตัวเลือกจดจำบัญชีเมื่อทำการซื้อบน YouTube ซึ่งจะเป็นการปิดใช้การยืนยันการซื้อบนอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google
หมายเหตุ: การปิดใช้การยืนยันการซื้ออาจก่อให้เกิดการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อปิดใช้การยืนยันการซื้อแล้ว เราจะถือว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

เปิดใช้การยืนยันการซื้ออีกครั้ง

คุณคืนค่าการยืนยันการซื้อได้ทุกเมื่อจากการตั้งค่าบัญชี YouTube
  1. เปิดแอป YouTube หรือไปที่ youtube.com
  2. แตะรูปโปรไฟล์ จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
  3. เลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินใต้ "การตั้งค่าบัญชี"
  4. แตะเปิดใช้การยืนยันการซื้อ
  5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false