การเปลี่ยนการตั้งค่าการยืนยันการซื้อบน YouTube

คุณเลือกได้ว่าจะใช้ "การซื้ออย่างรวดเร็ว" ในบัญชี YouTube ไหม เมื่อเปิดใช้ตัวเลือกการซื้ออย่างรวดเร็ว คุณจะทำการซื้อบน YouTube ได้ในทุกอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยไม่มีการยืนยันเพิ่มเติม

ระบบจะเปิดใช้การยืนยันการซื้อโดยค่าเริ่มต้น ซึ่งมีผลกับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อเปิดใช้การยืนยันการซื้อ คุณจะต้องระบุข้อมูลบางอย่าง เช่น รหัสผ่านบัญชี Google เพื่อทำการซื้อบน YouTube การเปิดใช้การยืนยันการซื้อจึงช่วยป้องกันการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจได้ หากไม่ต้องการให้มีการยืนยัน ให้ดูวิธีเปิดใช้การซื้ออย่างรวดเร็วที่ด้านล่างแทน

สิ่งที่ควรรู้มีดังนี้
 • วิธีการยืนยันที่คุณเลือกอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์ ในบางกรณี คุณอาจต้องทำการยืนยันด้วยวิธีอื่นที่ไม่ได้เลือก
 • คุณยังคงต้องยืนยันการซื้อภาพยนตร์และรายการทีวีบางรายการบน YouTube แม้ว่าจะเปิดใช้การซื้ออย่างรวดเร็วแล้ว 
 • คุณจะเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Google ได้ทุกเมื่อหากจำเป็น

เปิดใช้การยืนยันการซื้อ

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้การยืนยันการซื้อด้วยตนเอง เพราะการตั้งค่านี้จะเปิดใช้เป็นค่าเริ่มต้นในระดับบัญชี ซึ่งหมายความว่าการเปิดหรือปิดการตั้งค่าการยืนยันจะมีผลกับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google

เปิดใช้การซื้ออย่างรวดเร็ว

การเปิดใช้การซื้ออย่างรวดเร็วจะปิดใช้การยืนยันการซื้อในทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google หากต้องการเปิดใช้การซื้ออย่างรวดเร็ว ให้ทำดังนี้
 1. คลิกรูปโปรไฟล์ โปรไฟล์
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. เลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 4. คลิกเปิดใช้การซื้ออย่างรวดเร็ว
 5. ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเมื่อได้รับข้อความแจ้ง
 6. คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่า "เปิดใช้การซื้ออย่างรวดเร็วแล้ว" 

หมายเหตุ: การปิดใช้การยืนยันการซื้อโดยเปิดใช้การซื้ออย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจะถือว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหากปิดใช้การยืนยันการซื้อ

เปิดใช้การยืนยันการซื้ออีกครั้ง

คุณจะเปิดใช้การยืนยันการซื้ออีกครั้งเมื่อใดก็ได้เพื่อเสริมการป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจ หากต้องการเปิดใช้การยืนยันการซื้ออีกครั้ง ให้ทำดังนี้
 1. คลิกรูปโปรไฟล์ โปรไฟล์
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. เลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 4. คลิกปิดใช้การซื้ออย่างรวดเร็ว

เมื่อปิดใช้การซื้ออย่างรวดเร็วแล้ว ระบบจะขอให้คุณยืนยันการซื้อทุกครั้งในทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false
false