Zmena nastavení overovania nákupov na YouTube

Môžete si vybrať, či chcete vo svojom účte YouTube povoliť „rýchle nákupy“. Keď je možnosť rýchlych nákupov zapnutá, môžete nakupovať na YouTube z ktoréhokoľvek zariadenia, v ktorom ste sa prihlásili, a to bez ďalšieho overovania.

Overovanie nákupov je predvolene zapnuté a vzťahuje sa na každé zariadenie spojené s vaším účtom Google. Zapnuté overovanie nákupov znamená, že sa pri nákupe na YouTube vyžadujú určité informácie, napr. heslo účtu Google. Zapnutie tejto funkcie vám pomôže predchádzať neúmyselným alebo neoprávneným poplatkom. Ak nechcete, aby sa vyžadovalo overenie, nižšie si prečítajte informácie o tom, ako zapnúť rýchle nákupy.

Dôležité informácie:
 • Váš preferovaný spôsob overenia sa nemusí dať použiť pri všetkých nákupoch. V niektorých prípadoch budete možno musieť použiť iný ako preferovaný spôsob overenia.
 • Pri nákupe niektorých filmov a televíznych relácií na YouTube sa môže stále vyžadovať overenie nákupu, aj keď máte zapnutú možnosť rýchlych nákupov. 
 • Ak to bude potrebné, kedykoľvek môžete zmeniť alebo obnoviť heslo svojho účtu Google.

Zapnutie overovania nákupov

Overovanie nákupov nemusíte manuálne zapínať. Toto nastavenie je na úrovni účtu predvolene zapnuté. To znamená, že keď overenie zapnete alebo vypnete, bude to mať vplyv na každé zariadenie spojené s vaším účtom Google.

Zapnutie rýchlych nákupov

Zapnutím rýchlych nákupov sa vypne overovanie nákupov vo všetkých zariadeniach spojených s vaším účtom Google. Ak chcete zapnúť rýchle nákupy:
 1. Kliknite na svoju profilovú fotku Profil.
 2. Vyberte Nastavenia.
 3. Vyberte položku Fakturácia a platby.
 4. Kliknite na Zapnúť rýchle nákupy.
 5. Keď sa zobrazí výzva, znova zadajte svoje heslo.
 6. Zobrazí sa vám správa „Rýchle nákupy sú zapnuté.“ 

Poznámka: Vypnutie overovania nákupov alebo zapnutie rýchlych nákupov môže mať za následok neoprávnené nákupy. Vypnutím overovania nákupov preberáte zodpovednosť za všetky naúčtované poplatky.

Opätovné zapnutie overovania nákupov

Overovanie nákupov môžete kedykoľvek opäť zapnúť a zvýšiť tak ochranu pred neoprávnenými alebo neúmyselnými nákupmi. Ak chcete overovanie nákupov opäť zapnúť:
 1. Kliknite na svoju profilovú fotku Profil.
 2. Vyberte Nastavenia.
 3. Vyberte položku Fakturácia a platby.
 4. Kliknite na Vypnúť rýchle nákupy. 

Keď sú rýchle nákupy vypnuté, pri každom nákupe vo všetkých zariadeniach spojených s vaším účtom Google sa bude vyžadovať overenie.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false