Απαίτηση επαλήθευσης λογαριασμού για αγορές στο YouTube

Για να αποτρέψετε ακούσιες αγορές από το YouTube μέσω της συσκευής σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επαλήθευση αγοράς. Η επαλήθευση αγοράς σημαίνει ότι, για να κάνετε μια αγορά στο YouTube, θα πρέπει να εισαγάγετε ορισμένα στοιχεία στη συσκευή σας, όπως τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google. Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και εφαρμόζεται σε κάθε συσκευή που έχει συσχετιστεί με τον Λογαριασμό σας Google.

Ενεργοποίηση επαλήθευσης αγοράς

Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε μη αυτόματα την επαλήθευση αγοράς. Eίναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε επίπεδο λογαριασμού. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συσκευή συσχετίζεται με τον Λογαριασμό σας Google θα επηρεαστεί όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις επαλήθευσης. 

Απενεργοποίηση της επαλήθευσης αγοράς

Για να απενεργοποιήσετε την επαλήθευση αγοράς: Κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς στο YouTube, ορίστε την επιλογή διατήρησης του λογαριασμού σας. Με αυτόν τον τρόπο, η επαλήθευση αγοράς θα απενεργοποιηθεί σε όλες τις συσκευές που συσχετίζονται με τον Λογαριασμό σας Google. 
Σημείωση: Η απενεργοποίηση της επαλήθευσης αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένες αγορές. Με την απενεργοποίηση της επαλήθευσης αγοράς, αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις χρεώσεις. 

Εκ νέου ενεργοποίηση της επαλήθευσης αγοράς

Μπορείτε να επαναφέρετε την επαλήθευση αγοράς ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας YouTube. 
  1. Ανοίξτε την εφαρμογή YouTube ή μεταβείτε στο m.youtube.com.
  2. Επιλέξτε τη φωτογραφία προφίλ σας > Ρυθμίσεις .
  3. Στην ενότητα "Ρυθμίσεις λογαριασμού", επιλέξτε Χρέωση και πληρωμές. 
    • Από κινητή συσκευή: Πατήστε Απαίτηση επαλήθευσης αγοράς.
    • Από πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό: Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση επαλήθευσης αγοράς.
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;