Αλλαγή των ρυθμίσεων επαλήθευσης αγοράς για αγορές στο YouTube

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπονται οι "γρήγορες αγορές" ή όχι στον λογαριασμό σας YouTube. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή γρήγορων αγορών, θα μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές YouTube από όποια συσκευή στην οποία συνδέεστε, χωρίς πρόσθετη επαλήθευση.

Από προεπιλογή, η επαλήθευση αγοράς είναι ήδη ενεργοποιημένη και ισχύει για κάθε συσκευή που συσχετίζεται με τον Λογαριασμό σας Google. Όταν η επαλήθευση αγοράς είναι ενεργοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται ορισμένες πληροφορίες, όπως ο κωδικός πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google, για να κάνετε μια αγορά στο YouTube. Η ενεργοποίηση της επαλήθευσης αγοράς μπορεί να αποτρέψει τυχαίες ή μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις. Αν δεν θέλετε να απαιτείται επαλήθευση, ανατρέξτε παρακάτω για την ενεργοποίηση των γρήγορων αγορών.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:
 • Η προτιμώμενη μέθοδος επαλήθευσης ενδέχεται να μην ισχύει σε όλα τα σενάρια αγοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε επαλήθευση μέσω άλλης μεθόδου που δεν είναι η επιλεγμένη.
 • Η επαλήθευση αγοράς μπορεί να εξακολουθεί να απαιτείται για μερικές αγορές ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών στο YouTube, ακόμα και αν έχετε ενεργοποιήσει τις γρήγορες αγορές. 
 • Αν χρειαστεί, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google.

Ενεργοποίηση επαλήθευσης αγοράς

Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε μη αυτόματα την επαλήθευση αγοράς, καθώς είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε επίπεδο λογαριασμού. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συσκευή συσχετίζεται με τον Λογαριασμό σας Google θα επηρεαστεί όταν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις επαλήθευσης.

Ενεργοποίηση γρήγορων αγορών

Η ενεργοποίηση των γρήγορων αγορών θα απενεργοποιήσει την επαλήθευση αγοράς σε όλες τις συσκευές που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας Google. Για να ενεργοποιήσετε τις γρήγορες αγορές:
 1. Κάντε κλικ στην εικόνα προφίλ σας Προφίλ .
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Επιλέξτε Χρέωση και πληρωμές.
 4. Πατήστε Ενεργοποίηση γρήγορων αγορών.
 5. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης, όταν σας ζητηθεί.
 6. Δεν βλέπετε πλέον "Οι γρήγορες αγορές είναι ενεργοποιημένες". 

Σημείωση: Με την απενεργοποίηση της επαλήθευσης αγοράς όταν ενεργοποιείτε τις γρήγορες αγορές, ενδέχεται να προκύψουν μη εξουσιοδοτημένες αγορές. Με την απενεργοποίηση της επαλήθευσης αγοράς, αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις χρεώσεις.

Εκ νέου ενεργοποίηση της επαλήθευσης αγοράς

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επαλήθευση αγοράς ξανά, ανά πάσα στιγμή, για μεγαλύτερη προστασία από μη εξουσιοδοτημένες ή τυχαίες αγορές. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την επαλήθευση αγοράς:
 1. Κάντε κλικ στην εικόνα προφίλ σας Προφίλ .
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Επιλέξτε Χρέωση και πληρωμές.
 4. Πατήστε Απενεργοποίηση γρήγορων αγορών. 

Αν απενεργοποιηθούν οι γρήγορες αγορές, θα σας ζητείται επαλήθευση σε κάθε αγορά, για κάθε συσκευή που συσχετίζεται με τον Λογαριασμό σας Google.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;