Změna nastavení ověření nákupů pro nákupy na YouTube

Můžete si nastavit, zda chcete ve svém účtu YouTube povolit takzvané rychlé nákupy. Když jsou rychlé nákupy povoleny, můžete na YouTube nakupovat na libovolném zařízení, kde jste přihlášeni, bez dalšího ověřování.

Ve výchozím nastavení je zapnuto ověřování nákupů, a toto nastavení platí pro všechna zařízení přidružená k vašemu účtu Google. Když je ověřování nákupů zapnuto, jsou při nákupu na YouTube vyžadovány určité údaje, například zadání hesla k účtu Google. Funkce ověřování nákupů brání případům neúmyslného nebo neoprávněného nákupu. Pokud si ověřování nepřejete, podívejte se níže, jak zapnout rychlé nákupy.

Co je třeba vědět:
 • Vámi upřednostňovaný způsob ověření se nemusí týkat všech nákupů. V některých případech vás můžeme požádat o ověření jiným způsobem, než jaký jste si zvolili.
 • Ověření nákupu může být přesto vyžadováno u nákupů některých filmů a televizních pořadů na YouTube, i když máte zapnuté rychlé nákupy. 
 • Heslo k účtu Google si můžete v případě potřeby kdykoli obnovit nebo změnit.

Zapnutí ověření nákupu

Ověření nákupu nemusíte zapínat ručně – je zapnuto automaticky na úrovni účtu. Každé zařízení propojené s vaším účtem Google bude zapnutím nebo vypnutím tohoto nastavení ovlivněno.

Zapnutí rychlých nákupů

Aktivací funkce rychlého nákupu vypnete ověření nákupu na všech zařízeních propojených s vaším účtem Google. Postup:
 1. V mobilní aplikaci YouTube klepněte na svou profilovou fotku Profil.
 2. Klepněte na Nastavení
 3. Vyberte možnost Fakturace a platby.
 4. Přepněte přepínač vedle možnosti Povolit rychlé nákupy. 
 5. Vyberte požadovanou metodu ověření pro tuto změnu a jejím prostřednictvím svůj účet ověřte.
 6. Nyní uvidíte přepínač v pozici Zapnuto; to znamená, že jsou v účtu povoleny rychlé nákupy. 
Upozornění: Vypnutí ověření nákupu (zapnutí rychlých nákupů) může mít za následek neoprávněné nákupy. Vypnutím ověření nákupu přebíráte odpovědnost za všechny platby.

Obnovení ověření nákupu

Ověření nákupů můžete kdykoli znovu zapnout a zvýšit tak ochranu před neoprávněnými nebo neúmyslnými nákupy. Postup:
 1. V mobilní aplikaci YouTube klepněte na svou profilovou fotku Profil.
 2. Vyberte Nastavení.
 3. Vyberte možnost Fakturace a platby.
 4. Přepněte přepínač vedle možnosti Povolit rychlé nákupy do polohy Vypnuto. Ověření nákupů je teď pro váš účet znovu zapnuto.

Když jsou rychlé nákupy vypnuty, budete při každém nákupu na každém zařízení přidruženém k vašemu účtu Google požádáni o ověření.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false
false