Změna nastavení ověření nákupů pro nákupy na YouTube

Můžete si vybrat, zda chcete na YouTube povolit rychlé nákupy. Když jsou rychlé nákupy zapnuty, může jakékoli zařízení, na kterém jste přihlášeni, nakupovat na YouTube bez dalšího ověření.

Ve výchozím nastavení je zapnuto ověřování nákupů, a toto nastavení platí pro všechna zařízení přidružená k vašemu účtu Google. Když je ověřování nákupů zapnuté, jsou k nákupu na YouTube potřeba určité údaje, například heslo k účtu Google. Funkce ověřování nákupů brání případům neúmyslného nebo neoprávněného nákupu. Pokud si ověřování nepřejete, podívejte se níže, jak zapnout rychlé nákupy.

Co je třeba vědět:
 • Vámi upřednostňovaný způsob ověření se nemusí týkat všech nákupů. V některých případech vás můžeme požádat o ověření jiným způsobem, než jaký jste si zvolili.
 • Ověření nákupu může být přesto vyžadováno u nákupů některých filmů a televizních pořadů na YouTube, i když máte zapnuté rychlé nákupy. 
 • V případě potřeby můžete heslo účtu Google změnit nebo resetovat.

Zapnutí ověření nákupu

Ověření nákupu nemusíte zapínat ručně – je zapnuto automaticky na úrovni účtu. Každé zařízení propojené s vaším účtem Google bude zapnutím nebo vypnutím tohoto nastavení ovlivněno.

Zapnutí rychlých nákupů

Aktivací funkce rychlého nákupu vypnete ověření nákupu na všech zařízeních propojených s vaším účtem Google. Postup je následující:
 1. Klikněte na svou profilovou fotku Profil .
 2. Vyberte Nastavení.
 3. Vyberte možnost Fakturace a platby.
 4. Klikněte na možnost Povolit rychlé nákupy.
 5. Znovu zadejte heslo.
 6. Zobrazí se zpráva „Rychlé nákupy jsou povoleny“.

Upozornění: Vypnutí ověření nákupu (zapnutí rychlých nákupů) může mít za následek neoprávněné nákupy. Vypnutím ověření nákupu přebíráte odpovědnost za všechny platby.

Obnovení ověření nákupu

Pokud chcete být lépe chráněni před neoprávněnými nebo neúmyslnými nákupy, můžete ověření nákupu znovu zapnout. Postup je následující:
 1. Klikněte na svou profilovou fotku Profil .
 2. Vyberte Nastavení.
 3. Vyberte možnost Fakturace a platby.
 4. Klikněte na možnost Zakázat rychlé nákupy.

Když jsou rychlé nákupy vypnuté, budete při každém nákupu a na každém zařízení přidruženém k vašemu účtu Google požádáni o ověření.

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
7979626894686887043