Xem các Câu chuyện trên YouTube

Câu chuyện là một loạt video ngắn. Bạn có thể dùng ứng dụng YouTube để xem Câu chuyện ở đầu trang Kênh đăng ký, trên trang chủ của bạn hoặc một số trang xem. Mỗi câu chuyện tồn tại trong 7 ngày.

Xem các Câu chuyện trên YouTube

  1. Khi người sáng tạo chia sẻ một câu chuyện mà bạn chưa xem, bạn sẽ nhìn thấy một đường tròn nhiều màu sắc vòng quanh ảnh hồ sơ của họ. Để xem câu chuyện, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ đó.
  2. Để chuyển đến video trước hoặc video tiếp theo trong câu chuyện, hãy nhấn vào bên trái hoặc bên phải trình phát.
  3. Nhấn và giữ màn hình để tạm dừng.

Để đăng ký một kênh trong khi xem câu chuyện của người sáng tạo, bạn có thể nhấn vào nút Đăng ký  trong video đó. Bạn cũng có thể nhấn vào biểu tượng  để bỏ qua câu chuyện.

Lưu ý: Bạn có thể xem lại và xóa lịch sử xem Câu chuyện tại myactivity.google.com.

Báo cáo một câu chuyện

Nếu cảm thấy câu chuyện mà bạn đang xem có nội dung không phù hợp, bạn có thể báo cáo câu chuyện đó vi phạm theo các bước sau:

  1. Ở góc dưới cùng bên phải của câu chuyện đó, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm .
  2. Chọn Báo vi phạm

Bình luận về một câu chuyện

Bạn có thể bình luận công khai về một câu chuyện cũng như xem các bình luận khác. Để bình luận, hãy nhấn vào ô nhập bình luận. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?